PolygonWu

Wu antialiasing algoritması kullanarak bir çokgen çizer.

void  PolygonWu(
   int&        x[],                // X koordinatları dizisi
   int&        y[],                // Y koordinatları dizisi
   const uint  clr,                // renk
   const uint  style=UINT_MAX      // çizgi stili
   );

Parametreler

x[]

[in]  Çokgen noktalarının X koordinatları dizisi.

y[]

[in]  Çokgen noktalarının Y koordinatları dizisi.

clr

[in]  ARGB biçiminde renk bilgisi.

style=UINT_MAX

[in]  Çizgi stili, ENUM_LINE_STYLE sayımının değerlerinden biri veya kullanıcı tanımlı bir değer olabilir.