Gizlilik ve Veri Koruma Politikası

Bu Gizlilik ve Veri Koruma Politikası, MetaQuotes Ltd'nin (“biz”, “bize” veya “bizim”) internet sitemiz www.mql5.com ("İnternet Sitesi") ve aşağıda belirtilen tüm ilgili internet siteleri, indirilebilir yazılımlar, masaüstü uygulamaları dahil mobil uygulamalar (topluca "Ürünler") ve tarafımızca sağlanan ve bu Gizlilik Politikasına bir bağlantının görüntülendiği diğer hizmetler ve e-posta, sohbet veya telefon gibi yazılı veya sözlü yollarla kişilerle diğer tüm iletişim (toplu olarak İnternet Sitesi ve Ürünlerle birlikte "Hizmetlerimiz") aracılığıyla kişisel verileri toplayabileceği, kullanabileceği veya başka şekilde işleyebileceği temeli ortaya koymaktadır. 

Aşağıdakilerin kullanımı da dahil olmak üzere internet sitelerimizi ve Hizmetlerimizi kullanırken bize emanet ettiğiniz kişisel bilgilerinizi korumayı taahhüt ediyoruz:

 • Alt alan adları dahil olmak üzere www.mql5.com ve diğer şirket internet siteleri.

Tanımlar

Kişisel Veri: Kimliği tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek bir kişiye ("veri sahibi") ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir; tanımlanabilir gerçek kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi tanımlayıcı gibi bir tanımlayıcıya veya bu kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özel bir veya birkaç faktöre başvurularak tanımlanabilen bir kişidir.

İşleme: Toplama, kaydetme, düzenleme, yapılandırma, depolama, uyarlama veya değiştirme, alma, danışma, kullanma, iletim veya dağıtma yoluyla açıklama veya diğer şekilde erişilebilir kılma, hizalama veya kombine etme, kısıtlama, silme veya imha etme gibi otomatik araçlarla olup olmadığına bakılmaksızın kişisel veriler veya kişisel veri kümeleri üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlem dizisi anlamına gelir.

İşleme Kısıtlaması: Gelecekte işlenmesini sınırlamak amacıyla saklanan kişisel verilerin işaretlenmesi anlamına gelir.

Denetleyici: Tek başına veya diğerleriyle birlikte, kişisel verilerin işlenmesinin amaçlarını ve araçlarını belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu kurumu, acente veya başka makam anlamına gelir; burada böyle bir işlemenin amaçları ve araçlarının Birlik veya Üye Devlet hukuku tarafından belirlenir, denetleyici veya bu kişinin/kurumun atanması için belirli kriterler Birlik veya Üye Devlet hukuku tarafından sağlanabilir

İşleyici: Denetleyici adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu kurumu, acente veya başka makam anlamına gelir.

Veri Sahibinin Onayı: Veri sahibinin, bir beyan veya açık bir olumlu eylem yoluyla, kendisi ile ilgili kişisel verilerin işlenmesine onay verdiğini belirttiğini veri sahibinin isteklerinin her türlü özgürce verilmiş, özel, bilgilendirilmiş veya belirsizlik içermeyen göstergesi anlamına gelir.

1. Bilgilerin toplanması ve kullanılması

1.1  Genel olarak aşağıdaki bilgileri topluyoruz:

a) internet sitelerimiz aracılığıyla veya ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili talebiniz üzerine bize doğrudan sağladığınız bilgiler,
b) bunlarla sınırlı olmamak üzere internet sitelerimiz dahil ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kullanımından elde ettiğimiz bilgiler. 

1.2 Kişisel bilgilerinizi bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakiler dahil birkaç farklı kaynaktan toplayabiliriz:

 • İnternet sitesi formları ve yazılım ürünlerine/uygulamalarına kayıtlar     
 • Fiziksel formlar
 • Telefon veya e-posta yoluyla
 • Sunucu acente
 • Mevcut istemciler veya çalışanlar
 • Hizmet masası biletleri
 • Çevrimiçi canlı yardım ve destek
 • Sosyal medya veya sosyal ağlar
 • İnternet sitelerinde reklam sayaçları ve tanımlayıcıları

1.3  Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlardan herhangi biri veya tümü için toplayabilir ve kullanabiliriz:

(a) tarafınızca talep edilen mal ve/veya hizmetleri sağlamamız sırasında veya bununla bağlantılı olarak bir sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmek;
(b) kimliğinizi doğrulamak;
(c) sorguları, talepleri, başvuruları, şikayetleri, boş alan taleplerini ve geri bildirimleri yanıtlamak, ele almak, değerlendirmek;
(d) bizimle olan ilişkinizi yönetmek;
(e) size ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında bunlarla sınırlı olmamak üzere araştırmalar ve anketler dahil pazarlama bilgileri göndermek;
(f) yürürlükteki yasalara, yönetmeliklere, uygulama kurallarına, yönergelere, direktiflere veya kurallara uymak veya kolluk kuvvetlerine ve herhangi bir hükümet ve/veya düzenleyici makam tarafından yürütülen soruşturmalara yardımcı olmak;
(g) bilgileri sağladığınız diğer her türlü amaç;
(h) bu bölümde yukarıda belirtilen amaçlar için üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılarımız ve acentelerimiz ve Avrupa'da veya AB yargı alanlarında olup olmamasına bakılmaksızın ilgili devlet ve/veya düzenleyici makamlar dahil olmak üzere herhangi bir bağlı üçüncü şahsa bilgi iletmek;
(i) yukarıdakiler ile ilgili veya bunlarla bağlantılı diğer olası ticari amaçlar;
(j) uygulamalarımızın ve ilgili hizmetlerin özelliklerini ve işlevlerini yönetmek ve geliştirmek;
(k) istatistiksel verilerin toplanması yoluyla uygulama performansını analiz etmek;
(l) kullanıcı hesaplarını doğrulamak, piyasadaki zararlı davranışlarla mücadele etmek, Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin bütünlüğünü korumak ve internet sitemizdeki ürün ve hizmetlerimizde güvenlik ve emniyeti teşvik etmek. Örneğin, kişisel bilgileri sizinle iletişim kurmak ve şüpheli faaliyetleri veya şartlarımızın ve politikalarımızın ihlallerini ve fikri mülkiyet hakları ihlallerini araştırmak için kullanıyoruz.

Yukarıdaki maddelerde sıralanan amaçlar, bizimle olan ilişkinizin (örneğin, bir sözleşme uyarınca) sona erdiği veya herhangi bir şekilde değiştirildiği durumlarda bile, makul bir süre boyunca (uygulanabilir olduğunda, sizinle herhangi bir sözleşme veya diğer yasal amaçlar kapsamındaki haklarımızı uygulamamızı sağlayacak bir süre dahil) geçerli olmaya devam edebilir.

Bu Bölümde belirtilen kişisel verilerinizi işleyebileceğimiz belirli amaçlara ek olarak, böyle bir işlemenin, tabi olduğumuz yasal bir yükümlülüğe uymak veya önemli çıkarlarınızı veya bir diğer kişinin önemli çıkarlarını korumak için gerekli olduğu durumlarda kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

Hizmetlerimizi, bilgilerin işlenmesi ve iletilmesi, bilgilerin uygulamalarda yayınlanması, internet sitelerimizin uygulamaları ve hizmetleri tarafından sağlanan içerik ve hizmetlerin teslimi veya yukarıda belirtilen hizmetlerin ve uygulamaların kullanımına dair istatistiksel işlemlerin gerçekleştirilmesi gibi hizmetleri bizim adımıza sağlayan şirketlerle işbirliği içinde sağlıyoruz. Bu hizmet sağlayıcılara, Hizmeti sunmaları için makul ölçüde ve gerekli olduğu şekilde bilgilerinize sınırlı erişim verilecektir ve bu üçüncü şahısların bu Gizlilik Politikasına uymasını veya benzer bir gizlilik politikası kapsamında çalışmasını şart koşacağız.

Posta listelerimizi herhangi bir üçüncü şahsa satmıyoruz, kiralamıyoruz, kiraya vermiyoruz veya serbestçe dağıtmıyoruz.

Kişisel bilgilerinizi internet sitemizdeki profilinizde,çevrimiçi forum/sohbet alanlarındaki forumlarda, beslemelerde ve yorumlarda gönüllü olarak açıkladığınızda, bilgiler kamuya açık hale gelir ve diğer kullanıcılar tarafından görüntülenebilir. İnternet sitelerimizin ürünleri ve hizmetleri aracılığıyla erişilebilen MQL5 community forumları, sohbetleri, beslemeleri ve diğer alanları halka açık bilgilerdir. Kamuya açık bilgiler, siz veya diğer kullanıcılar tarafından Facebook, Twitter vb. gibi üçüncü şahıs sosyal medya hizmetleri aracılığıyla da görülebilir, erişilebilir ve yeniden paylaşılabilir.  Örneğin, forumlarda bir konu hakkında yazdığınızda veya forum konularına yorum yaptığınızda.  Bu tür alanlarda, kimliğinizi veya başka bir kişinin kimliğini tespit etmek için kullanılabilecek hiçbir bilgiyi ifşa etmemelisiniz. Bu tür alanlarda ifşa ettiğiniz bilgilerin güvenliğinden ve korunmasından sorumlu değiliz ve sizin tarafınızdan veya diğer kullanıcılar tarafından internet sitesindeki profilden, forumlardan, beslemelerden ve çevrimiçi forum/sohbet ve diğer herhangi bir alanındaki türetilen bu bilgilerin yeniden paylaşılması veya işlenmesinden sorumlu değiliz.

İnternet sitemizi ürün veya hizmet satın almak için kullanırsanız, satın almaya dair bilgi topluyoruz, ancak herhangi bir satın alma işlemiyle ilgili herhangi bir finansal bilgi veya işlem toplamıyoruz. Ödemeler, ödeme bölümünde bulunan üçüncü şahıs ödeme işlemcileri aracılığıyla gerçekleştirilir, lütfen ödeme yapmadan önce veri gizliliği politikalarını öğrenin.

1.4 Reşit olmayanların kişisel bilgileri ve gizliliği

Reşit olmayanlar hakkındaki bilgileri korumanın öneminin farkındayız ve on sekiz (18) yaşın altındaki reşit olmayanlardan kasıtlı olarak herhangi bir kişisel bilgi toplamıyoruz.  İnternet sitemiz ve hizmetlerimiz on sekiz (18) yaşından büyük kişilere yöneliktir, MetaQuotes Ltd bu gerekliliğe uyulmaması durumunda sorumluluk kabul etmez.

Ebeveynleri ve yasal vasileri, on sekiz yaşından küçük çocukların uygun izin olmadan bu İnternet Sitesini görüntülemelerini önlemek için uygun önlemleri almaya teşvik ediyoruz.

On sekiz (18) yaşın altındaki bir ziyaretçiden kişisel bilgi aldığımızı fark etmemiz durumunda, bu bilgileri makul olan en kısa sürede sileceğiz ve bu bilgileri kullanmayacağız.

1.5. Diğer bilgilerin toplanması

Yazılım Uygulamalarımızın kullanımı, internet sitelerimize yapılan ziyaretler veya tıkladığınız bağlantılar, yazılımlar veya indirdiğiniz bilgiler dahil olmak üzere ek hizmetlerin kullanımı hakkında ve ayrıca ürünlerimizin veya hizmetlerimizin kullanımıyla ilgili diğer eylemler hakkında kişisel olmayan diğer bilgileri toplayabiliriz. Ayrıca ürünlerimizin/hizmetlerimizin çalışması için gerekli olan belirli teknik bilgileri ve bu tür ürünlerin/hizmetlerin kullanımına ilişkin isimsiz istatistiklerle birlikte ürünlerimizle ilgili her türlü hata raporunu da toplayabiliriz.

2. Çerezler

Çerezler, belirli bir web sayfasını her ziyaret ettiğinizde sabit diskinize yerleştirilen bir dizi sayı ve harf içeren küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalar, internet sitesini yeniden ziyaret ettiğinizde tarayıcınızın tanımlanmasına olanak sağlar. Çerezler kullanıcı ayarlarını ve diğer bilgileri saklayabilir. Tarayıcınızı tüm çerezleri reddetmesi veya bir çerez aldığınızda sizi bilgilendirmesi için ayarlayabilirsiniz. Ancak lütfen bazı internet sitesi özelliklerinin ve hizmetlerinin çerezlerin alımı kabul edilmeden doğru şekilde çalışmayabileceğini unutmayın. Bu şekilde toplanan hiçbir veri internet sitesi kullanıcılarını bireysel olarak tanımlamak için kullanılamaz. Çerezler program yürütmek veya bilgisayarınıza virüs bulaştırmak için kullanılamaz.  Çerezler politikamıza bakmak için lütfen buraya tıklayın (link)

3. Kişisel verilerin korunması

Bize iletilen bilgilerin hem iletim sırasında hem de alındıktan sonra korunmasını sağlamaya çalışıyoruz. Kişisel Verileri, tesadüfi veya yasa dışı imha, arızi kayıp, yetkisiz değişiklik, yetkisiz ifşa veya erişim, kötüye kullanım ve elimizdeki Kişisel Verilerin diğer herhangi bir yasa dışı işleme biçimine karşı korumak için uygun idari, teknik ve fiziksel korumaları sürdürüyoruz. Buna örneğin güvenlik duvarları, şifre koruması ve diğer erişim ve kimlik doğrulama kontrolleri dahildir. 

Ancak, İnternet üzerinden hiçbir iletim yöntemi veya elektronik depolama yöntemi %100 güvenli değildir. Bize ilettiğiniz herhangi bir bilginin güvenliğini garanti edemeyiz veya bunun garantisini sağlayamayız ve bunu riski size ait olacak şekilde yaparsınız. Ayrıca, bu bilgilere fiziksel, teknik veya yönetimsel korumalarımızdan herhangi birinin ihlali yoluyla erişilmeyeceğini, ifşa edilmeyeceğini, değiştirilmeyeceğini veya yok edilemeyeceğini garanti edemeyiz. Kişisel Verilerinizin güvenliğinin ihlal edildiğini düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.

4. Kişisel verilerin saklanması

Mevzuat, meşru menfaatlerimiz veya en iyi ticari uygulamalarımızın gerektirdiği şekilde, verileri farklı amaçlar için farklı süreler boyunca saklayabiliriz.  Diğer yasal yükümlülükler, yasal süreçler ve sorgulamalar da belirli verilerin saklanmasını gerektirebilir. 

5. AEA dışındaki Veri Aktarımları

Dünyanın farklı ülkelerinde işleyicilerimiz olabilir ve bu nedenle kişisel verileriniz AEA dışında işlenebilir, kullanılabilir veya buraya aktarılabilir. İlgili ulusal ve uluslararası yasalar uyarınca uygun görüldüğü şekilde gerekli tüm koruma ve güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlıyoruz. 

6. Bu Gizlilik ve Veri Koruma Politikasındaki Değişiklikler

6.1 İşbu Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını zaman zaman kısmen veya tamamen yeni sürümünü internet sitemizde yayınlayarak revize etme ve güncelleme hakkımız saklıdır.

6.2 Değişikliklerden haberdar olmak için Gizlilik Politikamızı periyodik olarak kontrol etmenizi öneririz. 

6.3 Gizlilik Politikamızın en son sürümünü görüntülemek için şu adresteki <Gizlilik ve Veri Koruma Politikası> bağlantısını tıklayın: https://www.mql5.com/en/about/privacy. Bu tür revizyonlar olması durumunda Gizlilik Politikasının yeni revize sürümü, Gizlilik Politikasının revize edilmiş yeni sürümünde aksi belirtilmedikçe yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecektir.

6.4 Bu politikadaki değişiklikleri size e-posta yoluyla veya internet sitemizdeki mesajlaşma sistemi aracılığıyla bildirebiliriz.

7. Haklarınız

(a)    erişim hakkı

Kişisel verilerinizi işleyip işlemediğimizi ve işlediğimizde belirli ek bilgilerle birlikte kişisel verilerinize erişimimizi onaylama hakkına sahipsiniz. Bu ek bilgiler, işleme amaçlarının ayrıntılarını, ilgili kişisel verilerin kategorilerini ve kişisel verilerin alıcılarını içerir. Başkalarının hak ve özgürlüklerinin etkilenmemesi koşuluyla, size kişisel verilerinizin bir kopyasını sağlayacağız.

(b)  düzeltme hakkı

Hakkınızdaki yanlış olan her türlü kişisel verinin düzeltilmesini ve işlemenin amaçlarını dikkate alarak, hakkınızda eksik olan her türlü kişisel verinin tamamlanmasını talep etme hakkınız vardır.

(c)     silme hakkı

Bazı durumlarda, kişisel verilerin toplanma veya başka bir şekilde işlenme amaçlarıyla ilgili olarak artık gerekli olmadığı belirlenirse kişisel verilerinizin silinmesini talep etme hakkınız vardır; yetkilendirmeye dayalı işleme iznini geri çekebilirsiniz; yürürlükteki veri koruma yasasının belirli kuralları uyarınca ve kişisel verilerin yasa dışı olarak işlendiği tespit edilirse işlemeye itiraz edebilirsiniz. Ancak, silme hakkının istisnaları vardır. Genel istisnalar, ifade ve bilgi özgürlüğünün kullanılması, yasal bir yükümlülüğe uyulması veya yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması için ve kamu yararı nedenleriyle işlemenin gerekli olduğu durumları içerir.

(d)  işlemeyi kısıtlama hakkı

Bazı durumlarda, örneğin kişisel verilerin doğruluğuna itiraz ettiğinizde; işleme yasa dışı olduğunda, ancak silmeye karşı olduğunuzda; işleme amaçları için artık kişisel verilere ihtiyacımız olmadığında, ancak yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması için kişisel verilere ihtiyacınız olduğunda; ve bu itirazın doğrulanmasını beklerken işlemeye itiraz ettiğinizde kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkınız vardır. İşlemenin bu temelde kısıtlandığı durumlarda, kişisel verilerinizi saklamaya devam edebiliriz ve bunları yalnızca yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması, başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması veya önemli kamu yararı nedenleriyle işleriz.

(e)    işlemeye itiraz etme hakkı

Özel durumunuzla ilgili gerekçelerle, ancak yalnızca kamu yararına veya işlemenin kamu yararına yürütülen ve bize verilen herhangi bir resmi yetkinin uygulanmasında veya tarafımızca veya üçüncü bir tarafça izlenen meşru çıkarlar amaçlarıyla bir görevin yerine getirilmesi için yasal dayanağının gerekli olduğu ölçüde kişisel verilerinizi işlememize itiraz etme hakkınız vardır. Böyle bir itirazda bulunursanız, çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi geçersiz kılan işleme için zorlayıcı meşru gerekçeler gösteremediğimizde veya işleme yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulmasına yönelik olmadığında kişisel bilgileri işlemeyi durduracağız.

 Kişisel verilerinizi doğrudan pazarlama amaçlarıyla (doğrudan pazarlama amaçları için profil oluşturma dahil) işlememize itiraz etme hakkınız vardır. Böyle bir itirazda bulunursanız kişisel verilerinizi bu amaçla işlemeyi durduracağız.

 Kişisel verilerinizin, işleme kamu yararı nedenleriyle yürütülen bir görevin yerine getirilmesi için gerekli olmadığı sürece, özel durumunuzla ilgili gerekçelerle bilimsel veya tarihsel araştırma amaçları veya istatistiksel amaçlar için işlenmesine itiraz etme hakkınız vardır.

(f) veri taşınabilirliği hakkı

Bize verilen kişisel bilgileri aşağıdaki koşullarla edinme hakkına sahipsiniz: 

 •  işlemenin yetkilendirmeye dayalı olması; veya
 •  işlemenin otomatik yollarla gerçekleştirilmesi, kişisel verilerinizi bizden yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde alma hakkınız vardır. Ancak bu hak, başkalarının hak ve özgürlüklerini olumsuz yönde etkileyeceği durumlarda geçerli değildir.

(g) bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı

 Kişisel bilgilerinizin işlenmesinin veri koruma yasalarını ihlal ettiğini düşünüyorsanız veri korumasından sorumlu bir denetim makamına şikayette bulunma yasal hakkınız vardır. Bunu, sürekli ikamet ettiğiniz AB üye ülkesinde, iş yerinizde veya iddia edilen ihlalin olduğu yerde yapabilirsiniz.

(h) yetkilendirmeyi geri çekme hakkı.

Kişisel bilgilerinizi işlememizin yasal dayanağının yetkilendirme olduğu ölçüde bu yetkilendirmeyi istediğiniz zaman geri alma hakkına sahipsiniz, bu durumda size Hizmetlerimizin bazı özelliklerini ve işlevlerini sağlayamayabiliriz. İznin geri alınması geri alma talebinden önceki işlemlerin yasallığını etkilemeyecektir.

8. İhlallerin Bildirimi

Sistemlerimize kişisel veri güvenliğinizi etkileyebilecek yetkisiz ihlaller veya izinsiz girişler olursa mümkün olan en kısa sürede sizi bilgilendireceğiz ve gelecekte meydana gelebilecek olayları ve benzeri olayları önlemek için gerekli tüm önlem ve eylemleri gerçekleştireceğiz.

9. Bizimle İletişime Geçin

Bu Gizlilik ve Veri Koruma Politikası veya Yazılım Uygulamalarımızın veya internet sitelerimizin kullanımıyla bağlantılı olarak kişisel bilgilerin işlenme veya kullanılma şekli hakkında sorularınız varsa lütfen bizimle iletişime geçin. Talebiniz, kimlik tanımlama ve talebinizin tam ve eksiksiz olarak işlenmesi için gerekli olan adınızı ve diğer bilgileri içermelidir.