Acente Sözleşmesi – Teklif

M______

MetaQuotes Ltd. (buradan itibaren "Acente" olarak anılacaktır) işbu belgeyle, kayıtlı herhangi bir www.mql5.com internet sitesi kullanıcısına, aşağıda belirtilen şartlarla Acente Sözleşmesi - Teklif (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır) yapmalarını teklif eder.

Aşağıdaki eylemler, işbu Sözleşmenin tam ve koşulsuz olarak kabulünü (kabul edildiğini) ifade eder:

  1. Bu Sözleşmenin şartlarına aşinalık.
  2. Bir kullanıcının Acentenin İnternet Sitesinde Satıcı olarak kaydedilmesi ve tanımlanması için kayıt formuna ilgili ve güvenilir verilerin girilmesi.
  3. Satıcı olarak www.mql5.com Acente İnternet Sitesinde Kaydet butonuna tıklayarak kayıt işleminin tamamlanması.


TERİMLER VE TANIMLAR

Acente, www.mql5.com internet sitesinin telif hakkı sahibi olan MetaQuotes Ltd şirketi anlamına gelir.

Kullanıcı
, www.mql5.com internet sitesini ziyaret ederek ve/veya işbu Sözleşmede belirtilen başka Acentenin çevrimiçi hizmetlerini kullanarak Acentenin bilgi içeriğine başvuran herhangi bir kişi anlamına gelir.

İnternet Sitesi, MetaQuotes Ltd'ye ait ve bir Satıcının, İnternet Sitesi Kullanıcılarını daha sonra bu bilgilerle tanıştırmak ve yazılım lisansları, hizmetler, makaleler ve işlem sinyallerine abonelikler satmak için yazılımını, hizmetlerini, makalelerini, işlem sinyallerine sinyal abonelikleri hakkında bilgi yayınlayabileceği www.mql5.com internet adresine sahip bir internet sitesidir.

Satıcı, Acentenin İnternet Sitesine kaydolan, zorunlu tanımlama sürecini geçen ve Acentenin www.mql5.com İnternet Sitesine Satıcı olarak kaydolan bir kullanıcı ve ayrıca işbu Sözleşme kapsamında yazılım lisanslarını, hizmetlerini, makalelerini ve işlem sinyallerine aboneliklerini satmak için Acentenin İnternet Sitesinin MQL5 Hizmetlerini kullanma hakkına sahip bir kullanıcıdır.

MQL5 Hizmetleri, kayıtlı Satıcıların www.mql5.com internet sitesindeki materyallerini, lisanslarını veya hizmetlerini ve ayrıca belirli hizmet koşulları kapsamında hem Satıcıya hem de Kullanıcılara/Alıcılara sunulan başka Acentenin hizmet paketlerini almalarına ve satmalarına olanak sağlayan, MetaQuotes Ltd. tarafından kontrol edilen ve Acentenin www.mql5.com internet sitesinde bulunan bunlarla sınırlı olmamak üzere MQL5 Market, MQL5 Sinyaller, MQL5 Cloud Network ve MQL5 İşler dahil çevrimiçi hizmetlerdir.

Materyaller, daha sonra MQL5 Hizmetleri aracılığıyla İnternet Sitesi Kullanıcılarına satılmaları amacıyla bir Satıcı tarafından Acentenin İnternet Sitesine yüklenen bunlarla sınırlı olmamak üzere yazılım lisansları, hizmetler, makaleler ve işlem sinyallerine abonelikler dahil materyallerdir. 

Transfer, Acente tarafından Satıcının Materyalleri için bir ödeme olarak Kullanıcılardan alınan fonların Satıcıya aktarıldığı bir banka transferi işlemidir.


1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

1.1. İşbu Sözleşme uyarınca, Satıcı www.mql5.com İnternet Sitesi ve MQL5 Hizmetleri aracılığıyla Satıcının Materyallerini Satıcı adına ve masrafları Satıcıya ait olmak üzere satma yükümlülüğünü alır ve Acente bu görevi üstlenir.

1.2. Satıcı, yukarıdaki talimatları işbu Sözleşmenin 3. bölümünde belirtilen şekilde ve şartlarda yerine getirmesi için Acenteye bir ücret ödemeyi kabul eder.

1.3. Satıcı, sözleşme yapmak, anlaşma yapmak, ödeme yapmak, sipariş vermek ve diğer kayıtları yapmak için elektronik iletişimin kullanılmasına ve başlatılan veya tamamlanan işlemlerin bildirimlerinin, politikalarının ve kayıtlarının Acentenin İnternet Sitesi aracılığıyla elektronik olarak teslim edilmesine rızasını beyan eder.

1.4. İşbu Sözleşme ayrıca, Acente tarafından İnternette veya Acentenin İnternet Sitesinde yayınlanan ve beyan edilen ve Acentenin İnternet Sitesindeki uygun hizmetlerle ilgili olarak Acente ile Satıcı arasındaki ilişkileri yöneten Ek koşulları ve Ek sözleşmeleri içerebilir. Ek Koşullar ve Sözleşmeler, bunlarla sınırlı olmamak üzere işbu Sözleşmede belirtilen hüküm ve koşulları içerir.


2. TARAFLARIN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1. Acentenin Hakları ve Yükümlülükleri

2.1.1. Acente, Satıcıya, Acentenin İnternet Sitesinde Materyaller hakkında bilgi yayınlama ve Acentenin MQL5 Hizmetlerini kullanma imkanı sağlayacaktır.

2.1.2. Acente, işbu Sözleşmede belirtilen koşullar altında İnternet üzerinden yapılanlar da dahil olmak üzere, Transferleri Satıcı adına ve masrafları Satıcıya ait olacak şekilde kabul edecektir.

2.1.3. Acente, Acentenin İnternet Sitesinin şartlarını ve teknolojisini ve uygun MQL5 Hizmetleri çalışmasını tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir.

2.1.4. Satıcı Acenteye borçluysa, Acente, Kullanıcılardan Transferler şeklinde Satıcı için Acente tarafından alınan fonlardan Acente ücret tutarını düşme hakkına sahiptir.

2.1.5. Acente, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Satıcı tarafından Acentenin İnternet Sitesine girilen veya yayınlanan bilgileri, bu bilgilerin yürürlükteki yasaları, yönetmelikleri, ilgili yargı yetki alanlarında genel kabul görmüş uygulamaları veya yönergeleri ve işbu Sözleşmenin hükümlerini ihlal etmesi durumunda silebilir.

2.1.6. Acente Satıcının faaliyetinin işbu Sözleşmenin hükümlerini veya Kullanıcıların veya herhangi bir üçüncü şahıs haklarını ihlal ettiğine inanırsa, Satıcıya kararını bildirdikten sonra Satıcının İnternet Sitesine erişimini askıya alabilir.

2.1.7. Acente, İnternet Sitesinin çalışmasının geçici olarak askıya alınmasıyla İnternet Sitesinin rutin bakımını yapabilir (bu tür bir askıya alma, uygun olduğunda gece yapılır ve İnternet Sitesinin çalışmasının askıya alınma süresini azaltmak için her türlü çaba gösterilir).

2.1.8. Acente, İnternet Sitesinde çeşitli ödeme işleme yöntemleri sunabilir. Satıcı, Acente veya üçüncü bir tarafla, belirli bir ödeme işleme yönteminin kullanımını yöneten geçerli hizmet şartlarını veya diğer her türlü yasal sözleşmeyi izlemeyi kabul eder. Satıcı, Acentenin ödeme işleme yöntemleri için, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve bildirimde bulunmaksızın ekleme ve kaldırma hakkını kabul eder.

2.2. Satıcının Hakları ve Yükümlülükleri

2.2.1. Satıcı, Materyalleri Acentenin İnternet Sitesine yüklemekten ve Kullanıcılara yüklenen Materyaller hakkında gerekli bilgileri sağlamaktan sorumludur. Düzgün yüklenmeyen materyaller uygun MQL5 Hizmetinde yayınlanmayacaktır.

2.2.2. Satıcı, İnternet Sitesinde yalnızca güvenilir bilgileri belirtecektir ve Satıcı, Satıcı ve/veya Materyaller hakkında Acenteyi, Kullanıcıları veya üçüncü şahısları hiçbir şekilde yanlış bilgilendirmeyecektir.

2.2.3. Satıcı, İnternet Sitesini MQL5 Hizmetleri veya Materyalleri ile ilgili olmayan ve/veya İnternet Sitesi kullanım koşullarını veya üçüncü şahısların hak ve menfaatlerini ihlal eden bilgileri dağıtmak için kullanmayacaktır.

2.2.4. Satıcı, Acentenin İnternet Sitesini kullanmanın bir sonucu olarak Kullanıcılara ve/veya her türlü üçüncü şahsa olan tüm yükümlülüklerini yerine getirmeyi ve Kullanıcıların/üçüncü şahısların ilgili olası tüm yasal taleplerini bağımsız olarak yerine getirmeyi taahhüt eder.

2.2.5. Satıcı, MQL5 Hizmetlerini kullanarak Materyalleri dağıtırken Kullanıcıların gizliliğini ve yasal haklarını koruyacaktır.

2.2.6. Satıcı, MQL5 Hizmetleri aracılığıyla dağıtılan tüm Materyallerden ve Materyallerin dağıtımı ile ilgili olarak Satıcının eylemlerinin sonuçlarından (Acentenin maruz kalabileceği tüm zarar ve kayıplar dahil) tek başına sorumludur (ve Acenteyi Satıcıya veya diğer herhangi bir üçüncü şahsa karşı herhangi bir sorumluluk için tazmin eder).

2.2.7. Satıcı, Acentenin İnternet Sitesini kaydederken ve kullanırken doğru ve eksiksiz bilgi sağlayacak ve kayıt verilerini doğru ve eksiksiz tutmak için güncelleyecektir. Satıcı, MetaQuotes Ltd'nin Satıcının Hesabını sürdürmek ve işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için sağlanan kayıt verilerini saklayabileceğini ve kullanabileceğini kabul eder.


3. ÖDEMELER

3.1. Acente, Bölüm 1'de belirtilen talimatları yerine getirmek için Acente tarafından satılan Satıcı Materyallerinin fiyatından bir komisyon alır. Komisyonun değeri uygun MQL5 Hizmetlerindeki Materyal kategorisine bağlıdır: Satıcı, yüklenen Materyallerin vergiye tabi olup olmadığını ve uygun Materyallerin satıldığı her vergilendirme bölgesi için bir ödeme işleyicisi veya banka tarafından tahsil edilecek geçerli vergi oranını belirlemekten sorumludur. Satıcı, vergileri ilgili vergi dairesine yatırmaktan sorumludur.

3.2. Acentenin İnternet Sitesindeki Materyallerin fiyatları kredi cinsinden ifade edilecektir (1 kredi = 1 USD). MQL5 Hizmetleri, fiyatları Kullanıcılara kendi yerel para birimlerinde gösterebilir, ancak para birimi oranlarının veya dönüştürmenin doğruluğundan sorumlu olmayacaktır. Materyallerin fiyatı Acentenin İnternet Sitesinde Satıcı tarafından belirlenir. Satıcı, Materyallerini dağıtmak için bağlı kuruluş ağını kullanmak için İnternet Sitesinde ek ücret belirleyebilir.

3.3. Satıcının talebi üzerine Acente, uygun fonların transfer edilmesi ile, satılan Satıcı Materyalleri için Satıcıya işbu Sözleşmenin s. 3.1 ve s. 3.2’si uyarında Acentenin ödeme tutarı çıkarılarak ödeme yapacaktır. Satıcının İnternet Sitesine zorunlu kaydı sırasında belirtilen Satıcının hesabına alacaklandırmanın gerçek süresi belirli bir ödeme işlemcisine veya bankaya bağlıdır. Satıcı, Transfer sırasında bir ödeme işlemcisi veya banka tarafından alınan tüm masrafları ve ücretleri ödeyecektir.


4. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Satıcının, Acentenin İnternet Sitesini kullanarak elde etmeyi beklediği sonuca ulaşamamasından Acente sorumlu olmayacaktır.

4.2. Acente, İnternet Sitesinin işleyişini sağlayan yazılım ve/veya donanımın çalışmasının, Acentenin kontrolü dışındaki nedenlerden kaynaklanan yanlış çalışmaları, hataları veya arızalarından sorumlu olmayacaktır.

4.3. Acente, İnternet Sitesine ve/veya herhangi bir bölümüne erişimin geçici olarak olmamasından sorumlu olmayacaktır.

4.4. Acente, Satıcının ve/veya üçüncü şahısların dolaylı/nihai olarak meydana gelen kayıplarından ve/veya kaybedilen kazançlarından ve ayrıca İnternet Sitesinin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan veri kayıplarından sorumlu olmayacaktır.

4.5. Acente, üçüncü şahısların haksız fiillerinden kaynaklanan Satıcı zararlarından sorumlu olmayacaktır.

4.6. Satıcı, Acente tarafından herhangi bir garanti olmaksızın İnternet Sitesini mevcut haliyle kullanmayı kabul eder.

4.7. Acente, üçüncü şahısların ve/veya Kullanıcıların, Acentenin İnternet Sitesini kullanmanın bir sonucu olarak Satıcıya karşı yükümlülüklerini yerine getirmesinden sorumlu olmayacaktır. Ek olarak Acente, uygun sözleşme veya anlaşma ile aksi belirtilmedikçe, Satıcının üçüncü şahıslara karşı yükümlülüklerini yerine getirmesinden sorumlu olmayacaktır.

4.8. Satıcı, işbu Sözleşmenin Satıcı tarafından ifa edilmemesi veya uygun olmayan bir şekilde ifa edilmesinin bir sonucu olarak Acentenin maruz kaldığı fiili ve belgelenmiş zararı tamamen tazmin edecektir. Kaybedilen kazançlar tazmin edilmeyecektir.


5. MÜCBİR SEBEP

5.1. Mücbir sebepler (doğal afetler, savaş, toplu hastalıklar (salgınlar), grevler, düzenlemelerin yürürlüğe girmesi veya feshedilmesi, bu durumların işbu Sözleşme uyarınca yükümlülükleri yerine getirme olanağını sınırlaması veya imkansız kılması durumunda ve ayrıca işbu Sözleşmenin imzalanmasından sonra ortaya çıkan ve Tarafların iradesine bağlı olmayan olağan dışı, öngörülemeyen veya kaçınılamaz olan diğer benzer durumlar) nedeniyle işbu Sözleşme kapsamındaki taahhütlerinin yerine getirilmemesi veya uygunsuz bir şekilde yerine getirilmesi halinde, bu durumdan zarar gören Taraf, böyle bir durumun başladığı veya sona erdiği andan itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde bu mücbir sebebin başladığına ve sona erdiğine dair diğer Tarafı yazılı olarak bilgilendirirse işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin ifa edilmemesi veya uygun olmayan şekilde ifa edilmesi yükümlülüğünden muaf tutulur. Bu durumda, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi süresi, mücbir sebebin devam ettiği süre ile orantılı olarak askıya alınacaktır.

5.2. Mücbir sebep olayının ve/veya sonuçlarının 6 (altı) aydan fazla sürmesi halinde Taraflar, işbu Sözleşmeyi yürütmek için alternatif yollar belirlemek ve her iki Tarafça kabul edilebilir uygun düzenlemeleri yapmak için mümkün olan en kısa sürede müzakere gerçekleştirecektir.

5.3. Mücbir sebebin başladığının ve/veya sona erdiğinin bildirilmemesi veya zamanında bildirilmemesi, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin ifasından muafiyet nedeni olarak yukarıdaki durumları ileri sürme hakkını reddeder.


6. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLMESİ

6.1. Taraflar, işbu Sözleşmenin yürütülmesi, feshedilmesi veya geçersiz kılınması ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlık, ihtilaf veya iddiayı müzakere yoluyla çözmeye çalışacaklardır. İddiaları ve/veya anlaşmazlıkları olan Taraf, diğer Tarafa iddialarını ve/veya anlaşmazlıklarını açıklayan bir mesaj gönderecektir.

6.2. İşbu Sözleşmeye ait s. 6.1'de belirtilen mesaj, Satıcının support@mql5.com adresine e-posta ile gönderilir. Mesaj, iddianın ayrıntılarını ve destekleyici kanıtları içerecektir.

6.3. İddiayı alan Taraf, mesajın işbu Sözleşmenin s. 6.2 hükümlerine uyumlu olması koşuluyla, işbu Sözleşmeye ait s. 6.1’de belirtilen iddia mesajının alımından itibaren 10 (on) iş günü içinde Sözleşmeye ait s. 6.2’de belirtilen şekilde buna yanıt verecektir.

6.4. Yanıt mesajı, uygun iddia mesajının gönderildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde gönderici tarafından alınmazsa veya Taraflar iddia ve/veya anlaşmazlık üzerinde anlaşamazlarsa, bu durum Acentenin ikamet ettiği yere göre genel yargı yetkisine sahip bir mahkemeye sevk edilecektir.

6.5. Acente, Satıcının İnternet veya İnternet Sitesi kullanımındaki hatalı davranışından kaynaklanan suçluluğunun belirlenmesinde teknik konuları ele alırken ve Yöneticinin mesajlarını incelemek için yetkili kuruluşlara başvurabilir. Satıcının suçlu olduğu tespit edilirse Satıcı, yapılan incelemelerin masraflarını tazmin edecektir.


7. GİZLİLİK POLİTİKASI

7.1. Sözleşmenin akdedilmesi Taraflarca gizli olarak kabul edilmez.

7.2. Ancak Taraflar, Sözleşme koşullarına ilişkin bilgileri ve ayrıca Taraflarca sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirirken aldıkları diğer bilgileri, Taraflarca bu tür bir ifşaya ilişkin yazılı onay düzenlenmedikçe ve imzalanmadıkça ifşa etmeyeceklerdir.

7.3. Satıcının kişisel verilerini sağlaması durumunda Acente, işbu Sözleşme uyarınca Satıcıya karşı yükümlülüklerini yerine getirmek için verilerin Acente tarafından toplanması, saklanması ve kullanılması dahil olmak üzere bu verileri otomatik yollarla veya bunlar olmadan işleyebilir. Acente, Satıcının kişisel verilerinin gizliliğini sağlayacak ve bu kişisel verileri yetkisiz veya arızi erişim, imha, değiştirme, engelleme, kopyalama, dağıtım ve diğer yasa dışı faaliyetlere karşı korumak için gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri alacaktır.

7.4. Kişisel verilerin yürürlükteki kanunda öngörülen hallerde ve şekilde hukuki yaptırım veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kanuni talebiyle ifşa edilmesi gizliliğin ihlali olarak kabul edilmez.

7.5. Sözleşmenin 7. paragrafında belirtilen yükümlülükler, Sözleşme hükümleri dahilinde ve aksi belirtilmedikçe Sözleşmenin feshedilmesinden itibaren 1 (bir) yıl içinde Taraflarca yerine getirilir.


8. SÖZLEŞMENİN BAŞLANGICI VE SÖZLEŞME KOŞULLARININ DEĞİŞİKLİĞİ

8.1. İşbu Sözleşmenin metni internette https://www.mql5.com adresinde bulunabilir. Sözleşmenin tüm temel koşullarını içerir ve bir teklif olarak kabul edilir.

8.2. Sözleşme, koşullarının Satıcı (Müdür) tarafından işbu Sözleşmede belirtilen şekilde kabul edilmesinden itibaren yürürlüğe girecek ve akdedilmiş sayılacaktır.

8.3. Sözleşme, Taraflardan her birinin inisiyatifiyle herhangi bir zamanda feshedilebilir. İşbu Sözleşmenin feshini başlatan Taraf, diğer Tarafa, işbu Sözleşmenin planlanan feshedilme tarihinden 20 (yirmi) takvim günü önce bir bildirim gönderecektir.

8.4. İşbu Sözleşme, Taraflarca kararlaştırıldığı şekilde, diğer Tarafa önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda feshedilebilir.

8.5. Taraflar, Sözleşmenin güncellenmiş metninin https://www.mql5.com adresinde internette yayınlanması ile Sözleşmenin Acente tarafından tek taraflı olarak değiştirilebileceğini kabul eder.

8.6. Satıcının değişen koşullarla uyuşmaması durumunda, Satıcı Acenteye işbu Sözleşmenin s. 8.3’üne göre Sözleşme fesih bildirimi gönderecektir. Aksi takdirde, Satıcı değişen koşulları kabul etmiş sayılır.

8.7. Bu Sözleşmenin feshi üzerine, Satıcı veya Acente tarafından üstlenilen veya yürütülen (veya işbu Sözleşmenin süresi boyunca tahakkuk eden) tüm yasal hak ve yükümlülükler veya daimi hak ve yükümlülükler işbu Sözleşmenin feshi nedeniyle değiştirilmeyecektir.

8.8. İşbu Sözleşme ve Satıcının MetaQuotes Ltd ile olan ilişkileri, işbu hükümlerle kanun hükümleri ihtilafına bakılmaksızın Kıbrıs Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. Satıcı ve MetaQuotes Ltd, Kıbrıs Cumhuriyeti mahkemelerinin işbu Sözleşmeden doğan herhangi bir anlaşmazlık üzerinde münhasır olmayan yargı yetkisine sahip olacağını kabul eder. Buna rağmen, Satıcı, MetaQuotes Ltd'nin herhangi bir yargı bölgesinde ihtiyati tedbir (veya eşdeğer bir tür acil yasal çözüm) başvurusunda bulunmasına izin verileceğini kabul eder.