MQL5 community Kullanım Koşulları

Lütfen bu www.mql5.com Kullanım Koşullarını dikkatlice okuyun.

Burada kullanılan büyük harfle yazılmış terimler, bu Kullanım Koşullarının 1. Bölümünde belirtildiği şekilde tanımlanacaktır.


1. Terimler ve Tanımlar

1.1. Bu Kullanım Koşullarının amaçları doğrultusunda, aşağıdaki terimler aşağıda belirtilen anlamlara sahip olacaktır:

MetaQuotes Ltd: www.mql5.com internet sitesinin sahibi ve telif hakkı sahibi olan MetaQuotes Ltd şirketi anlamına gelir.

MetaQuotes: MetaQuotes Ltd şirketi anlamına gelir.

MQL5 Hizmetleri: MetaQuotes Ltd tarafından kontrol edilen ve www.mql5.com adresinde mevcut olan ve kayıtlı Kullanıcıların ek belirli hizmet koşulları kapsamında www.mql5.com adresindeki ek materyalleri veya hizmetleri almasına olanak sağlayan, bunlarla sınırlı olmamak üzere Market, Sinyaller, Freelance, Bloglar, Makaleler, Sanal Hosting ve MQL5 Cloud Network dahil hizmetler anlamına gelir.

"Kullanıcı", Siz veya www.mql5.com internet sitesini kullanan ve bu Kullanım Koşullarının Taraflarından biri olan herhangi bir kişi veya kuruluş anlamına gelir. Kullanıcı, bu Kullanım Koşullarının tüm koşullarını kabul edecek ve bunlara uyacaktır.

Siz: Bir mql5.com Kullanıcısı olarak sizi ifade eder (“Sizin” ve “Sizinki” ifadeleri buna uygun şekilde yorumlanacaktır).

MetaQuotes Yazılımı: Herhangi bir güncelleme, yükseltme, revizyon, değişiklik, yeni sürümler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere MetaTrader 4/5 İşlem Terminalleri, MQL4/MQL5 IDE, Kullanıcı Arayüzü, Belgeler ve MetaQuotes İnternet sitesi dahil ilgili bileşenleri ile birlikte "MetaTrader", "MetaTrader 5", "MQL4", "MQL5" tescilli ticari markaları altında MetaQuotes Ltd tarafından geliştirilen, sahip olunan ve telif hakkına sahip olunan yazılım anlamına gelir.

İstemci Terminali: Bir traderın iş istasyonunu temsil eden ve bir traderın finans piyasalarında ticari işlem gerçekleştirmesini sağlayan MetaTrader 4 veya MetaTrader 5 işlem terminali anlamına gelir.

Kullanım Koşulları: MetaQuotes Ltd ve Kullanıcı arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturan bu www.mql5.com Kullanım Koşulları ve bunların şimdi veya bundan sonra yürürlükte olan/olacak güncellenmiş, değiştirilmiş ve/veya değişikliğe tabi tutulmuş gelecekteki sürümleri anlamına gelir.

Ek Koşullar: Bu Kullanım Koşullarına ek olarak yayınlanan veya beyan edilen MetaQuotes Ltd'nin Yazılımını, Ürünlerini ve İnternet Sitesini kullanımınız için geçerli olan hüküm ve koşullar anlamına gelir.

Ek Sözleşmeler: Bu Kullanım Koşullarına ek olarak yayınlanan veya beyan edilen MQL5 Hizmetlerini kullanımınız için geçerli olan sözleşmeler anlamına gelir.

Kurallar: Bu Kullanım Koşullarına ek olarak yayınlanan veya beyan edilen MQL5 Hizmetlerini kullanımınız için geçerli olan kurallar ve koşullar anlamına gelir.

Bağlı Kuruluşlar: MetaQuotes Ltd tarafından kontrol edilen veya MetaQuotes Ltd ile birlikte üçüncü şahıslar tarafından kontrol edilen MetaQuotes Ltd'nin çalışmasını doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden herhangi bir kuruluş, şirket veya diğer tüzel kişilikler anlamına gelir. Bu belgenin amaçları doğrultusunda, "kontrol etmek" ve "kontrol edilmek" ifadeleri, bir kuruluşun, şirketin veya başka bir tüzel kişinin ihraç edilmiş ve tedavüldeki adi hisselerinin %50'sinden (Yüzde Elli) fazlasına doğrudan veya dolaylı sahip olunması anlamına gelir.

İçerik: Metin, ses, resim, tasarım, fotoğraf, video ve/veya her türlü bilgi veya iletişimden oluşan her türlü içerik anlamına gelir.

Ticari markalar: ilgili sahiplerinin (veya lisans sahiplerinin) ticari markalarının ve hizmet markalarının adları, logoları, alan adları ve diğer ayırt edici özellikleri anlamına gelir.

Fikri Mülkiyet Hakları: Patentler, patent başvuruları, tasarımlar, ticari markalar ve ticari isimler (tescilli ve tescilsiz), telif hakları ve diğer benzer haklar, veri tabanı hakları, bilgisayar yazılım hakları, teknoloji, know-how ve gizli bilgiler, diğer tüm fikri mülkiyet hakları ve dünyanın herhangi bir yerinde şu anda var olan veya gelecekte var olabilecek benzer veya eşdeğer haklar ile yukarıdaki haklardan herhangi biri için yapılan başvurular, değişiklikler ve tadiller anlamına gelir.

MetaQuotes İnternet Siteleri: MetaQuotes Yazılımının indirilebileceği www.metaquotes.net, www.metatrader4.com ve www.metatrader5.com URL adresleri (diğer URL adreslerinin yanı sıra) ile üçüncü seviye alan adları dahil olmak üzere internet sitesinin tüm öğeleri, içeriği ve stili (görünüm ve his).

MetaQuotes Ltd İnternet Sitesi: www.mql5.com URL adresi ile 3. seviye alan adları dahil olmak üzere internet sitesinin tüm öğeleri, içeriği ve stili (görünüm ve his).

MetaQuotes Ltd Çevrimiçi Materyalleri: MetaQuotes Ltd İnternet Sitesinden indirilebilmeye uygun materyallerin yanı sıra MetaQuotes Ltd tarafından tamamen kendi takdirine bağlı olarak yapılan değişiklikler anlamına gelir.

MetaQuotes Ltd Reklam Materyalleri: Şirketinin, ürünlerinin, hizmetlerinin ve faaliyetlerinin tanıtımı için MetaQuotes Ltd'nin sahip olduğu ve/veya kullandığı her biçimdeki tüm ticari markalar, isimler, markalar, işaretler, logolar, afişler ve diğer her türlü materyal.

MetaQuotes Ltd Çalışanları: MetaQuotes Ltd veya Bağlı Kuruluşlarının yetkilileri, yöneticileri, çalışanları ve temsilcileri ile MetaQuotes Ltd veya Bağlı Kuruluşları tarafından istihdam edilen diğer kişiler.

Hesap veya MQL5 Kimliği: www.mql5.com kullanımınız için oluşturulmuş, Oturum Açma Adı ve Şifre ile internet sitesi kullanıcısının hesabı anlamına gelir.

Oturum Açma Adı: Şifre ile birlikte Hesabınıza erişmenizi sağlayan bir kimlik kodu anlamına gelir.

Şifre: Seçtiğiniz ve Oturum Açma Adı ile birlikte Hesabınıza erişmenizi sağlayan bir kod anlamına gelir.

Ödeme İşleyicisi: MetaQuotes Ltd tarafından MQL5 Hizmetlerindeki finansal işlemlerle ilgili ödeme işleme hizmetleri sağlamak üzere yetkilendirilmiş bir üçüncü şahıs ödeme sistemi anlamına gelir.

Ödeme Hesabı: Ödeme Hesabının kullanımı Ödeme İşleyici tarafından onaylanması gereken bir Kullanıcı ile yapılan ayrı bir sözleşme uyarınca ödeme sisteminde Ödeme İşleyici tarafından düzenlenen bir finansal hesap anlamına gelir.

Fonlar: Kullanıcının MQL5 Hizmetlerinde satın alma gerçekleştirmek için kullanılabilecek fonları. Fonlarla ilgili veriler, Kullanıcının İstemci Alanında görüntülenir.

İstemci Alanı: Kullanıcının kişisel bilgilerini, uygun MQL5 Hizmetlerinden gelen verileri ve bir Kullanıcının MQL5 Hizmetlerinde satın alma yaparken kontrol etme hakkına sahip olduğu Fon miktarına ilişkin verileri içeren, www.mql5.com URL adresine sahip MetaQuotes Ltd İnternet Sitesindeki Kullanıcının kişisel internet sayfası.

Kişisel Veriler: Kullanıcının MetaQuotes Ltd İnternet Sitesine kaydolurken veya MetaQuotes Ltd İnternet Sitesi işlevselliğini ve MQL5 Hizmetlerini kullanırken kendisi tarafından sağlanan kişisel bilgileri.

1.2. Tekil biçimde kullanılan sözcükler çoğul formları da içerir ve duruma göre bunun tersi de geçerlidir.

1.3. “Dahil”, “diğer şeylerin yanı sıra”, “özellikle” ve benzeri (herhangi bir biçimde) terimleri takip eden herhangi bir sözcük, açıklayıcı olarak yorumlanacak ve bu terimlerden önceki kelimelerin anlamlarını sınırlamayacaktır.


2. Genel

2.1. Bu Kullanım Koşulları ve güncellemeleri, Siz ve MetaQuotes Ltd arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur ve www.mql5.com internet sitesini ve MQL5 Hizmetlerini kullanabileceğiniz koşulları yönetir.

"Devam", "Kabul Et" veya benzer bir düğmeyi veya uygun bir bağlantıyı tıklayarak ve/veya www.mql5.com internet sitesini kullanarak işbu Sözleşmenin Kullanım Koşullarını kabul edersiniz.

MetaQuotes Ltd'nin www.mql5.com'da yayınlanabilecek veya dağıtılabilecek materyaller, yazılımlar, ürünler veya üçüncü şahıs hizmetlerinden sorumlu olmadığını kabul edersiniz.

Bu Kullanım Koşullarına bağlı kalmayı kabul etmeyen Kullanıcı, www.mql5.com internet sitesini ve MQL5 Hizmetlerini kullanma hakkına sahip olmayacaktır.

www.mql5.com internet sitesi 18 yaş ve üzeri kişiler tarafından kullanılabilir.

2.2. (a) Bu Kullanım Koşulları, (a) mql5.com Kullanıcısı olmadığınız veya (b) 18 yaşın altında olduğunuz veya (c) ikamet ettiğiniz veya MetaQuotes Yazılımının amaçlanan kullanımının olduğu ülke dahil olmak üzere herhangi bir ülkenin yürürlükteki yasalarına göre MetaQuotes Yazılımını kullanmasına izin verilmeyen bir kişi olduğunuzun anlaşılması durumunda otomatik olarak yürürlükten kalkacaktır.

2.3. Bir şirket çalışanı veya yöneticisiyseniz ve www.mql5.com'u şirketiniz ("Şirket") adına kullanıyorsanız, kabul eder ve bunlara rıza gösterirsiniz: (i) bu mql5.com Kullanım Koşullarını kabul ederek ve www.mql5.com’u kullanarak www.mql5.com'un Sizin ve Şirket tarafından kullanımıyla ilgili olarak Sizin ve Şirketinizin işbu Sözleşmeye uygunluğuna dayanarak Şirket tarafından açıkça yetkilendirildiğinizi; (ii) Şirketten, bu mql5.com Kullanım Koşulları kapsamında Şirket adına resmi olarak hareket etmenize izin verecek şekilde gereken tüm izinleri, onayları ve yetkileri aldığınızı. Şirket adına www.mql5.com'u kullanmak için bu izinleri, onayları ve yetkileri aldığınızı beyan ve garanti edersiniz. Eğer böyle bir yetkiniz yoksa www.mql5.com'u kullanma hakkınız olmayacaktır.

2.4. MetaQuotes Ltd ile yaptığınız sözleşme, MetaQuotes Ltd tarafından İnternette veya MetaQuotes Ltd İnternet Sitesinde yayınlanan veya beyan edilen Ek Koşulları ve Ek Sözleşmeleri de içerebilir. Ek Koşullar ve Sözleşmeler, sınırlama olmaksızın bu Kullanım Koşullarında belirtilen hüküm ve koşulları içerir.

2.5. İşlem Terminali, Ürünler, Yazılım ve MetaQuotes İnternet Sitesini kullanmadan önce, MetaQuotes Ltd tarafından sunulan ürünler veya hizmetlerle ilgili lisans sözleşmelerini ve ek koşulları okumalı ve kabul etmelisiniz. Bu sözleşmeleri veya koşulları, uygun düğmeye tıklayarak veya MetaQuotes Ltd tarafından başka şekilde önerildiği şekilde veya İstemci Terminalini, MetaQuotes Ltd'nin Ürünlerini, Hizmetlerini ve İnternet Sitesini kullanarak kabul edebilirsiniz, böylelikle bu kullanımla, ilgili sözleşmeleri veya koşulları kabul ettiğinize dair rıza gösterir ve bunu onaylarsınız.

2.6. Bu Kullanım Koşullarının yanı sıra Ek Koşulları ve Ek Sözleşmeleri kabul ederek MetaQuotes Ltd. ile yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmaya girdiğinizi onaylar ve kabul edersiniz. Ek Koşullar veya Ek Sözleşmeler ile bu Kullanım Koşulları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, MetaQuotes Ltd. tarafından sunulan herhangi bir özel hizmetle ilgili olarak Ek Koşullar veya Ek Sözleşmeler geçerli olacaktır.

Bazı MQL5 Hizmetleri veya Yazılımları ilgili Kurallara, Ek Koşullara veya Ek Sözleşmelere tabidir. Aşağıdaki Sözleşmeler, Koşullar ve Kurallar ayrıca www.mql5.com internet sitesini ve MQL5 Hizmetlerini kullanımınızı da düzenler ve bu referansla bu Sözleşmeler, Koşullar ve Kurallar mql5.com internet sitesinin bu Kullanım Koşullarına dahil edilir:

Bu Sözleşmeleri, Koşulları ve Kuralları zaman zaman revize etme ve güncelleme hakkını saklı tutarız. Bu değişiklikler www.mql5.com sitesinde yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girecektir. MQL5 Hizmetlerinden herhangi birini kullanmadan önce ilgili Kuralları, Ek Koşulları ve Ek Sözleşmeleri okumanız ve kabul etmeniz gerekir.

2.7. İşbu hükümlerle, sözleşme yapmak, anlaşma yapmak, ödeme yapmak, sipariş vermek ve diğer kayıtları yapmak için elektronik iletişimin kullanılmasına ve başlatılan veya tamamlanan işlemlerin bildirimlerinin, politikalarının ve kayıtlarının www.mql5.com internet sitesi veya MQL5 Hizmetleri aracılığıyla elektronik olarak teslim edilmesine rıza gösterirsiniz.

2.8. Ayrıca, işbu hükümlerle, yürürlükteki zorunlu yasaların izin verdiği ölçüde, elektronik olmayan kayıtların orijinal elektronik olmayan bir imzasını veya teslimini veya saklanmasını gerektiren herhangi bir yargı alanındaki herhangi bir yasa veya yönetmelik kapsamındaki hak veya gerekliliklerden feragat edersiniz.

2.9. MetaQuotes Yazılımının veya www. mql5.com internet sitesinin veya MQL5 Hizmetlerinin, bu yargı bölgesinden birinde MetaQuotes Yazılımının veya www.mql5.com internet sitesinin veya MQL5 Hizmetlerinin kullanımının farklı gereklilikleri veya tamamen yasaklanması nedeniyle yasalarca yasak hale geldiği bir yargı alanında ikamet ediyorsanız bunları kurmayın veya kullanmayın.

2.10. www.mql5.com internet sitesinin kullanımı uyumlu cihazlar (bilgisayar, cep telefonu vb.) ve İnternet erişimi gerektirir. www.mql5.com internet sitesi, www.mql5.com internet sitesinin işlevselliğini sağlamak için bunlarla sınırlı olmamak üzere CPU, bellek ve ağ bağlantısı dahil olmak üzere bilgisayarınızın (veya başka aygıtınızın) kaynaklarını kullanabilir. MetaQuotes Ltd, bilgisayar kaynaklarınızın ve iletişimlerinizin gizliliğini ve bütünlüğünü korumak için ticari olarak makul çaba harcayacaktır. Ancak MetaQuotes Ltd'nin bu konuda herhangi bir garanti veremeyeceğini kabul eder ve buna rıza gösterirsiniz.


3. www.mql5.com İnternet Sitesinin kullanımı

3.1. www.mql5.com internet sitesine kaydolduğunuzda ve bu siteyi kullanırken doğru ve eksiksiz bilgi sağlamayı kabul edersiniz ve kayıt verilerinizi doğru ve eksiksiz tutmak için güncellemeyi kabul edersiniz. Hesabınızı korumak ve bu Kullanım Koşulları kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmek için sağladığınız kayıt verilerini saklayabilir ve kullanabiliriz.

3.2. MetaQuotes Ltd'nin, kendi takdirine bağlı olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir MQL5 Hizmetinin sağlanmasını veya www.mql5.com internet sitesine (veya işlevlerine) kişisel olarak Sizin erişiminizi veya tüm Kullanıcıların erişimini askıya alabileceğini veya sonlandırabileceğini kabul edersiniz.

3.3. MetaQuotes Ltd, söz konusu danışmanların ve yüklenicilerin MetaQuotes Ltd ile aynı yükümlülüklere bağlı olmaları koşuluyla, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hakların kullanılmasıyla bağlantılı olarak danışmanların ve diğer yüklenicilerin hizmetlerinden yararlanabilir.

3.4. MetaQuotes Ltd, Size çeşitli ödeme işleme yöntemleri sunabilir. MetaQuotes Ltd veya bir üçüncü şahıs ile, belirli bir ödeme işleme yöntemini kullanımınızı yöneten ilgili hüküm ve koşullara veya diğer yasal sözleşmeye uymayı kabul edersiniz. MetaQuotes Ltd'nin, kendi takdirine bağlı olarak ve size bildirimde bulunmaksızın ödeme işleme yöntemleri ekleyebileceğini veya bunları kaldırabileceğini kabul edersiniz.

3.5. MetaQuotes Ltd, www.mql5.com'da yayınlanan veya dağıtılan içeriğin, materyallerin, ürünlerin veya hizmetlerin herhangi bir Ek Koşulları veya Ek Sözleşmeyi veya diğer yasal sözleşmeleri, üçüncü şahıs haklarını, yasaları, kuralları ve yönetmelikleri ihlal ettiğini keşfedebilir. Bu durumda MetaQuotes Ltd'nin bu tür içerik, materyal, ürün veya hizmetlerin dağıtımını, tamamen kendi takdirine bağlı olarak veya ilgili devlet makamlarınca istendiği şekilde durdurma, bunu kaldırma veya bunun yayınını durdurma hakkını saklı tuttuğunu kabul edersiniz.

3.6. www.mql5.com internet sitesini yalnızca (а) bu Kullanım Koşulları ve (b) ilgili yargı alanlarında yürürlükteki herhangi bir yasa, yönetmelik veya genel kabul görmüş uygulamalar veya yönergeler tarafından izin verilen amaçlar için ve ahlaki ilkeler ve rasyonelliğe uygun olarak kullanmayı kabul edersiniz. Materyallerin, ürünlerin ve hizmetlerin indirilmesi, kurulması ve/veya kullanımıyla ilgili tüm yerel yasa ve düzenlemelere uymayı kabul edersiniz.

3.7. www.mql5.com internet sitesini, MetaQuotes Ltd. ile ayrı bir sözleşmede bunun için size özel olarak izin verilmedikçe, MetaQuotes Ltd tarafından www.mql5.com üzerinde sağlanan arayüz veya MetaQuotes Yazılım arayüzü dışında herhangi bir araç ile kullanmamayı kabul edersiniz. www.mql5.com internet sitesine komut dosyaları, arama motorları veya benzer teknolojilerin kullanımı dahil olmak üzere herhangi bir otomatik yolla erişmemeyi özellikle kabul edersiniz.

3.8. www.mql5.com internet sitesinin (aynı zamanda www.mql5.com internet sitesine hizmet veren sunucuların ve ağların) çalışmasına müdahale eden veya bunu kesintiye uğratan herhangi bir faaliyette bulunmayacağınızı kabul edersiniz.

3.9. MetaQuotes Ltd. ile ayrı bir sözleşmede bunu yapmanıza özellikle izin verilmedikçe, www.mql5.com internet sitesinin içeriğini çoğaltmayacağınızı, kopya etmeyeceğinizi, kopyalamayacağınızı, satmayacağınızı, ticaretini yapmayacağınızı veya yeniden satmayacağınızı kabul edersiniz. Orijinal materyallerde bulunan tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerini, İçeriğin materyallerinden yaptığınız herhangi bir kopyada korumanız gerekmektedir. İçeriği hiçbir şekilde değiştiremez veya herkese açık olarak gösteremez, çoğaltamaz veya dağıtamazsınız. www.mql5.com internet sitesi MetaQuotes Ltd.'nin mülkiyetindedir. MetaQuotes Ltd İnternet Siteleri uluslararası telif hakkı yasalarıyla korunmaktadır. MetaQuotes Ltd İnternet Sitelerinin herhangi bir yetkisiz kullanımı, telif hakkı yasalarını, ticari marka yasalarını ve diğer yasaları ihlal edebilir.

3.10. www.mql5.com internet sitesini ve herhangi bir MQL5 Hizmetini, ürününü veya hizmetini kullanımınızdan, bu Kullanım Koşulları kapsamındaki yükümlülüklerinizin ihlalinden ve böyle bir ihlalin sonuçlarından (MetaQuotes Ltd veya herhangi bir üçüncü şahsın maruz kalabileceği her türlü kayıp veya hasar dahil) yalnızca Sizin sorumlu olduğunuzu ve MetaQuotes Ltd'nin Size veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul edersiniz.

3.11. www.mql5.com internet sitesini ve MQL5 Hizmetlerini kullanımınızla bağlantılı olarak ortaya çıkan vergilerin bildirilmesi ve ödenmesi dahil olmak üzere yürürlükteki tüm vergi yasalarına uymayı ve bu tür yürürlükteki vergilerin bildirilmesi ve ödenmesinin Sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul edersiniz.

3.12. MetaQuotes Ltd, www.mql5.com internet sitesindeki herhangi bir İçeriği, ürünleri, materyalleri veya hizmetleri ön tarama, düzenleme, inceleme, işaretleme, filtreleme, değiştirme, reddetme veya kaldırma hakkını saklı tutar (ancak bunun için hiçbir yükümlülüğü yoktur). Ancak, www.mql5.com internet sitesini kullanarak saldırgan, uygunsuz veya sakıncalı bulabileceğiniz materyallere, ürünlere veya hizmetlere maruz kalabileceğinizi ve bu durumda "Kişiler ve talepler" sayfasını kullanarak www.mql5.com internet sitesinin destek hizmetine ilgili bir iddiada bulunabileceğinizi kabul edersiniz.

3.13. MetaQuotes Ltd ve Bağlı Kuruluşlarının www.mql5.com internet sitesine ilişkin tüm hak, unvan ve menfaatlere sahip olduğunu kabul edersiniz. MetaQuotes Ltd'nin, www.mql5.com internet sitesi ve MQL5 Hizmetleri aracılığıyla ilgili yazarlar veya diğer telif hakkı sahipleri tarafından sağlanan İçeriğin, materyallerin, ürünlerin veya hizmetlerin dağıtımı için tüm uygun haklara ve lisanslara sahip olduğunu kabul edersiniz. Siz, (I) aksine izin verilmedikçe www.mql5.com internet sitesinde bulunan yazılımın kaynak kodunu kopyalamayacağınızı, satmayacağınızı, lisanslamayacağınızı, dağıtmayacağınızı, devretmeyeceğinizi, değiştirmeyeceğinizi, uyarlamayacağınızı, tercüme etmeyeceğinizi, bunlardan türev çalışmalar hazırlamayacağınızı, kaynak koda dönüştürmeyeceğinizi, tersine mühendislik yapmayacağınızı, parçalarına ayırmayacağınızı veya başka bir şekilde bunu türetmeye teşebbüs etmeyeceğinizi; (II) materyallerdeki, ürünlerdeki ve hizmetlerdeki herhangi bir işlevsellik (sınırlama olmaksızın dijital haklar yönetimi veya ileri kilit işlevselliği dahil) ile sağlanan, kullanılan veya zorlanan güvenlik veya içerik kullanım kurallarını atlatmak veya aşmak için herhangi bir eylemde bulunmayacağınızı; (III) İçeriği, materyalleri, ürünleri veya hizmetleri herhangi bir yasayı veya üçüncü şahıs haklarını ihlal edecek şekilde içeriğe erişim sağlamak, bunu kopyalamak, aktarmak, dönüştürmek veya yeniden iletmek için kullanmayacağınızı; veya (IV) İçerik, materyaller, ürünler veya hizmetlere eklenmiş veya bunların içinde yer alan MetaQuotes Ltd'nin veya herhangi bir üçüncü şahsın telif hakkı bildirimlerini, ticari markalarını veya diğer mülkiyet hakkı bildirimlerini kaldırmayacağını, gizlemeyeceğinizi veya değiştirmeyeceğinizi ve bir üçüncü şahsın bunları yapmasına izin vermeyeceğinizi kabul edersiniz.

3.14. Ticari Markalara ilişkin tüm haklar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir veya her türlü fikri mülkiyet hakkı dahil tüm mülkiyet hakları ve unvanları ilgili sahiplerinin veya lisans sahiplerinin mülkiyetindedir. Bu Kullanım Koşullarında aksi belirtilmedikçe, taraflardan hiçbiri diğer tarafa Ticari Markalar üzerinde veya bunlarla ilgili herhangi bir hak, unvan veya menfaat (bunlarla sınırlı olmamak üzere ima edilen lisanslar dahil) sağlamaz. İşbu Sözleşmedeki hiçbir hüküm, Kullanıcıya MetaQuotes Ltd'nin ticari adlarını, ticari markalarını, hizmet markalarını, logolarını, alan adlarını ve diğer ayırt edici marka özelliklerini kullanma hakkı vermez.

3.15. www.mql5.com veya MQL5 Hizmetleri internet sitesini kullanırken, size, www.mql5.com internet sitesi veya MQL5 Hizmetleri ya da materyaller, belgeler, ürünler veya hizmetler dahil olmak üzere herhangi bir ilgili içerik için veya bununla ilgili olarak herhangi bir fikri mülkiyet hakkı veya başka haklar verilmez. İçeriğin başka herhangi bir şekilde kullanılmasına, yalnızca ilgili sahibinin iznine tabi olarak veya yasa tarafından sağlandığı takdirde izin verilecektir. Bu Kullanım Koşulları Size MetaQuotes Ltd'nin herhangi bir markasını veya logosunu kullanma hakkı vermez. www.mql5.com internet sitesinin sayfalarında görüntülenen herhangi bir yasal uyarıyı kaldırmamalı, gizlememeli veya değiştirmemelisiniz.

3.16. Erişim yetkisine sahip olmadığınız bir Hesaba erişim sağlamayacaksınız veya bunu yapmaya teşebbüs etmeyeceksiniz. www.mql5.com internet sitesine veya MQL5 Hizmetlerine yetkisiz erişim sağlamak dahil olmak üzere herhangi bir amaçla yazılımı herhangi bir şekilde veya biçimde değiştirmemeyi veya yazılımın değiştirilmiş sürümlerini kullanmamayı kabul edersiniz. Sistem veya ağ güvenliği ihlalleri hukuki veya cezai yükümlülüğe yol açabilir.

3.17. mql5.com internet sitesini ziyaret edenlerin yoğun ilgisini çekmeye yönelik yasa dışı eylemlerde bulunmamayı kabul edersiniz. MQL5.com internet sitesi hizmetleriyle ilgili yetkisiz kitlesel reklam kampanyaları yasaktır.

3.18. Her Kullanıcı ayrıca şunları yapacağını beyan, garanti ve kabul eder:

a) MetaQuotes Ltd İnternet Sitesindeki faaliyetlerini yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yürütmek;

b) Diğer MQL5 Hizmetleri Kullanıcıları ile ticari işlemlerini iyi niyetle yürütmek;

c) Faaliyetlerini Kullanım Koşullarına ve yürürlükteki Kurallara ve Ek Sözleşmelere uygun olarak sürdürmek;

d) MQL5 Hizmetlerini veya MetaQuotes Ltd İnternet Sitesini herhangi bir kişi veya kuruluşu dolandırmak (bunlarla sınırlı olmamak üzere çalıntı eşyaların satışı, çalıntı kredi/banka kartlarının kullanımı dahil) için kullanmamak;

e) Herhangi bir kişi veya kuruluşun kimliğine bürünmemek, kendilerini veya herhangi bir kişi veya kuruluşla olan bağlantılarını yanlış tanıtmamak;

f) Spam veya kimlik hırsızlığına dahil olmamak;

g) Yasa dışı faaliyetlerde (bunlarla sınırlı olmamak üzere suç teşkil edecek, hukuki yükümlülüğe yol açabilecek vb. dahil) bulunmamak veya herhangi bir yasa dışı veya hileli faaliyeti teşvik etmemek;

h) MetaQuotes Ltd İnternet Sitesinin çeşitli tescilli dizinlerini, veri tabanlarını ve listelerini kopyalamaya, çoğaltmaya, suistimal etmeye veya kamulaştırmaya çalışmamak;

i) herhangi bir yazılım veya donanım sistemine, veriye veya kişisel bilgiye zarar verme, müdahale etme, engel olma veya kamulaştırma etkisine sahip bilgisayar virüslerini veya diğer yıkıcı cihazları ve kodları dağıtmamak;

j) MetaQuotes Ltd İnternet Sitesi ve/veya MQL5 Hizmetlerinin herhangi bir Kullanıcısı tarafından kullanılan veri, sistem veya ağların bütünlüğünü bozmaya veya bu tür verilere, sistemlere veya ağlara yetkisiz erişim sağlamaya yönelik herhangi bir plana dahil olmamak;

k) MetaQuotes Ltd veya bağlı kuruluşları için aksi takdirde herhangi bir yükümlülük ve/veya finansal kayıp yaratacak herhangi bir faaliyette bulunmamak.

3.19. Kullanıcı MetaQuotes Ltd İnternet Sitesini, MQL5 Hizmetlerini veya Hesabını www.mql5.com internet sitesi işiyle aynı veya benzer faaliyetlerde bulunmak için kullanmayacaktır.

3.20. Kullanıcı, MetaQuotes Ltd'ye gerekli tüm bilgileri, materyalleri ve onayı sağlamayı ve MetaQuotes Ltd'nin www.mql5.com internet sitesinde bu hizmetleri sunmasını ve ayrıca herhangi bir Kullanıcının Kullanım Koşullarını ihlal edip etmediğini değerlendirmesini veya herhangi bir Kullanıcının şikayetini ele almasını sağlamak için gereken tüm makul yardım ve işbirliğini sağlamayı kabul eder. Kullanıcının bunu yapması herhangi bir MQL5 Hizmetinin sağlanmasında gecikme veya askıya alma veya fesih ile sonuçlanırsa MetaQuotes Ltd, ilgili gecikme, askıya alma veya fesihten kaynaklanan veya bununla bağlantılı herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu olmayacaktır.

3.21. Kullanıcı, MetaQuotes Ltd'nin, MQL5 Hizmetleri veya MetaQuotes Ltd İnternet Siteleri aracılığıyla oluşturulan, elde edilen veya erişilebilen herhangi bir mesajın veya materyalin veya bilginin (Kullanıcı İçeriği dahil) içeriği üzerinde izleme yapma veya herhangi bir düzenleme kontrolü sağlama hakkına sahip olduğunu, ancak bunu yapmasının gerekli olmadığını kabul ve beyan eder. MetaQuotes Ltd, herhangi bir Kullanıcı tarafından oluşturulan, gönderilen, yayınlanan, görüntülenen veya başka bir şekilde yapılan herhangi bir yorum veya diğer materyal veya bilgilerin (Kullanıcı İçeriği dahil) içeriğini onaylamaz, doğrulamaz veya başka bir şekilde teyit etmez. Her Kullanıcı, iletişimlerinin içeriğinden bizzat sorumludur ve yorumlarının veya diğer materyal veya bilgilerin içeriğinden yasal olarak yükümlü veya sorumlu tutulabilir.

3.22. Kullanıcı, MetaQuotes Ltd İnternet Sitesine ve MQL5 Hizmetlerine tüm erişim ve kullanımların bununla uyumlu olmasını sağlamak için her bir Kullanıcının kendi yetki alanlarındaki yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uymaktan bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

3.23. Herhangi bir Kullanıcı herhangi bir Kullanım Koşulunu ihlal ederse veya MetaQuotes Ltd'nin bir Kullanıcının herhangi bir Kullanım Koşulunu ihlal ettiğine inanmak için makul gerekçeleri varsa, MetaQuotes Ltd, sınırlama olmaksızın aşağıdakiler dahil olmak üzere MetaQuotes Ltd'nin uygun gördüğü disiplin cezalarını uygulama hakkına sahip olacaktır: (i) MetaQuotes Ltd tarafından, yalnızca kendi takdirine bağlı olarak ve bu tür bir askıya alma veya fesihten kaynaklanan veya bununla bağlantı olan herhangi bir kayıp veya zarara dair yükümlülük olmaksızın, Kullanıcının hesabının ve söz konusu hesapla ilişkili olduğu belirlenen tüm hesapların askıya alınması veya feshedilmesi; (ii) herhangi bir MQL5 Hizmetinin aboneliğinin, erişiminin veya mevcut veya gelecekteki kullanımının kısıtlanması, eski sürüme indirilmesi, askıya alınması veya feshedilmesi; (iii) Kullanıcının gönderdiği, yayınladığı veya görüntülediği herhangi bir ürün listelerinin veya başka Kullanıcı İçeriğinin kaldırılması veya Kullanıcının yayınlayabileceği veya görüntüleyebileceği ürün listelerinin veya Kullanıcı İçeriğinin sayısına kısıtlamalar getirilmesi; (iv) MetaQuotes Ltd'nin kendi takdirine bağlı olarak uygun göreceği şekilde, Kullanıcının herhangi bir MQL5 Hizmetinin herhangi bir özelliğini veya işlevini kullanımına başka kısıtlamalar getirilmesi; ve (v) MetaQuotes Ltd'nin kendi takdirine bağlı olarak gerekli veya uygun göreceği diğer düzeltici eylemler, disiplin veya cezalar.

3.24. Kullanım Koşulları hükümlerinin genelliğini sınırlamaksızın, bir Kullanıcı aşağıdaki durumlardan herhangi birinde Kullanım Koşullarını ihlal etmiş sayılır:

a) Herhangi bir üçüncü şahıstan gelen şikayet veya talep üzerine, MetaQuotes Ltd'nin, sınırlama olmaksızın MQL5 Hizmetleri kullanarak ürün veya hizmet tedarik eden bir Kullanıcının satın alma fiyatının alınmasının ardından bu üçüncü şahsa herhangi bir mal teslim etmediği durum veya bu Kullanıcının teslim ettiği malların bu üçüncü şahıs ile sözleşmede belirtilen koşullara ve açıklamalara uygun olmadığı durum dahil olmak üzere bir Kullanıcının bir üçüncü şahıs ile sözleşmesini kasten ve maddi olarak ifa edemediğine inanmak için makul gerekçeleri varsa;

b) MetaQuotes Ltd’nin, bu Kullanıcının bir karşı tarafla herhangi bir işlemde çalıntı bir kredi kartı veya başka yanlış veya yanıltıcı bilgi kullandığından şüphelenmek için makul gerekçeleri varsa;

c) MetaQuotes Ltd'nin, Kullanıcı tarafından sağlanan herhangi bir bilginin güncel veya tam olmadığından veya gerçek dışı, hatalı veya yanıltıcı olduğundan şüphelenmek için makul gerekçeleri varsa;

d) MetaQuotes Ltd Kullanıcının eylemlerinin MetaQuotes Ltd veya bağlı kuruluşları veya diğer Kullanıcılar için mali kayba veya yasal yükümlülüğe neden olabileceğine inanıyorsa;

e) Bir banka veya kredi kartı veren şirket, talebiniz (ters ibraz talebinde bulunursanız) üzerine ödemeyi MetaQuotes Ltd lehine iptal ederse hesabınızı bloke edebilir veya ilgili Ödeme sisteminin kullanımını kısıtlayabiliriz;

f) MetaQuotes Ltd, MQL5 Hizmetleri dahilindeki herhangi bir ödemeyle ilgili herhangi bir dolandırıcılık veya şüpheli faaliyet belirtisi tespit ederse, hesabınız için bir masraf limiti belirleyebilir veya hesabınızı bloke edebiliriz.

3.25. MetaQuotes Ltd, herhangi bir şüpheli cezai veya hukuki haksız fiilin soruşturulmasında hükümet veya düzenleyici makamlar, kolluk kuvvetleri, özel dedektifler ve/veya yaralı üçüncü şahıslar ile tam işbirliği yapma hakkını saklı tutar. Ayrıca, yürürlükteki yasa ve politikaların izin verdiği ölçüde, MetaQuotes Ltd, bir devlet makamı, düzenleyici makam veya kolluk kuvveti tarafından talep edilmesi halinde veya bir mahkeme celbi veya diğer yasal işlemlerin sonucunda, Kullanıcının iletişim bilgilerini ve/veya Kullanıcının hesapları, işlemleri veya MetaQuotes Ltd İnternet Sitesinde veya aracılığıyla gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bilgileri ifşa edebilir. MetaQuotes Ltd, bu tür bir ifşadan kaynaklanan zararlardan veya sonuçlardan sorumlu olmayacaktır ve Kullanıcı, bu ifşa için MetaQuotes Ltd'ye karşı herhangi bir dava veya iddiada bulunmamayı kabul eder.

3.26. MetaQuotes Ltd, Kullanıcının MetaQuotes Ltd'nin herhangi bir bağlı kuruluşu ile herhangi bir sözleşmede veya taahhütte bulunması ve bu tür bir ihlalin dürüst olmayan veya hileli faaliyetler içerdiği veya içerdiğinden makul olarak şüphelenildiği durumda, herhangi bir zamanda ve makul takdir yetkisi dahilinde, Kullanıcının herhangi bir MQL5 Hizmetlerini veya MetaQuotes Ltd İnternet Sitesini kullanımına sınırlama getirebilir, bunu askıya alabilir veya feshedebilir. MetaQuotes Ltd, böyle bir ihlali araştırma veya Kullanıcıdan onay talep etme hakkını saklı tutar, ancak böyle bir zorunluluğu yoktur.

3.27. Her Kullanıcı, MetaQuotes Ltd'yi, bağlı kuruluşlarını ve yöneticilerini, çalışanlarını, acentelerini ve temsilcilerini, herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin gönderilmesinden, yayınlanmasından veya gösterilmesinden, MQL5 Hizmetlerine ve MetaQuotes Ltd İnternet Sitesine erişimden veya bunların kullanımından veya herhangi bir Ek Sözleşme veya Kullanım Koşulları ihlalinden doğabilecek her türlü zarar, kayıp, iddia ve yükümlülük (tam tazminat esasına dayalı yasal masraflar dahil) için tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul eder.

3.28. MetaQuotes Ltd, www.mql5.com internet sitesi aracılığıyla, ilgili Ek Sözleşmelere, Kurallara ve Ek Koşullara dayalı olarak lisans, ürün ve hizmetlerin alıcıları ve satıcıları arasında bilgi alışverişi yapılması, işlemlerin yürütülmesini ve ayrıca sipariş verilmesini, düzenlenmesini ve yerine getirilmesi için elektronik internet tabanlı platformlar sağlar. Ancak MetaQuotes Ltd, koşullar ne olursa olsun belirli işlemlerde ne satıcıyı ne de alıcıyı temsil etmez. MetaQuotes Ltd, MetaQuotes Ltd İnternet Sitesinde satışa sunulan MQL5 Hizmetlerindeki ürün veya hizmetlerin kalitesi, güvenliği, yasallığı veya kullanılabilirliği veya satıcıların bir satışı tamamlama kabiliyeti veya alıcıların bir satın almayı tamamlama kabiliyetini kontrol etmek ve bunlardan yükümlü veya sorumlu değildir.

3.29. Kullanıcılar, işbu hükümlerle sahte beyanlar kapsamında hareket eden kişilerle iş yapmanın riskleri olabileceği konusunda bilgilendirilmektedir. MetaQuotes Ltd, MQL5 Hizmetlerinde ödeme yapmak için kaydolduklarında Kullanıcıların bize sağladığı belirli bilgilerin doğruluğunu teyit etmek için çeşitli teknikler kullanır. Ancak, İnternette Kullanıcı doğrulaması zor olduğundan, MetaQuotes Ltd her bir Kullanıcının sözde kimliğini onaylayamaz ve doğrulamaz. Kiminle iş yaptığınızı değerlendirmek için sağduyunuzun yanı sıra çeşitli araçlar kullanmanızı öneririz.

3.30. MetaQuotes Ltd İnternet Sitesine veya MQL5 Hizmetlerine erişen veya bunları kullanan alıcılar ve satıcılar, MetaQuotes Ltd İnternet Sitesi veya MQL5 Hizmetleri ile bağlantılı olarak veya bunlar aracılığıyla herhangi bir satın alma ve satış işlemi gerçekleştirme riskini üstlenecektir. www.mql5.com internet sitesine veya MQL5 Hizmetlerine erişen veya bunları kullanan alıcılar ve satıcılar, MetaQuotes Ltd İnternet Sitesindeki işlemlerin konusu olan MQL5 Hizmetlerinde yer alan ürünler veya hizmetlerle ilgili sonraki faaliyetlerden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olan her türlü yükümlülük veya zarar riskini tamamen üstlenecektir. Bu tür risklerin örnekleri arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere ürün ve hizmetlerin yanlış beyan edilmesi, hileli planlar, yetersiz ürün kalitesi, şartnamelerin karşılanmaması, kusurlu veya tehlikeli ürünler, yasa dışı ürünler, teslimat veya ödemede gecikme veya temerrüt, maliyetin yanlış hesaplanması, garanti ihlali, sözleşme ihlali, nakliye kazaları, MetaQuotes Ltd İnternet Sitesinde sunulan veya görüntülenen ürün veya hizmetlerin imalatı, ithalatı, ihracatı, dağıtımı, teklifi, teşhiri, satın alınması, satışı ve/veya kullanımının üçüncü şahıs haklarını ihlal etme veya ihlal ettiğine dair beyan riski, Kullanıcıların üçüncü şahısların üçüncü şahıs haklarını iddia etmeleriyle bağlantılı olarak veya hakların iddiasıyla ilgili olarak herhangi bir tarafın savunma veya tazminat hakkına sahip oldukları iddialarıyla bağlantılı olarak savunma masraflarına veya diğer masraflara maruz kalma riski, talep edenlerce üçüncü şahıs hakları talepleri veya iddiaları. Bu tür risklere örnek olarak, tüketicilerden, diğer alıcılardan, ürünlerin son kullanıcılarından veya diğer üçüncü şahıslardan MetaQuotes Ltd İnternet Sitesi veya MQL5 Hizmetleri aracılığıyla elde edilen ürünleri kullanımlarından dolayı yaralanma veya zarar gördükleri iddiası riski de dahildir. Yukarıda belirtilen risklerin tümüne "İşlem Riskleri" adı verilir. MetaQuotes Ltd, herhangi bir İşlem Riski sonucunda veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir zarar, talep, yükümlülük, maliyet, zarar, rahatsızlık, iş kesintisi veya her türlü harcamadan yükümlü veya sorumlu değildir.

3.31. MetaQuotes Ltd İnternet Sitesindeki alıcılar ve satıcılar, MQL5 Hizmetlerinin ilgili sözleşmelerinde belirtilen ek yükümlülüklere tabi olan sınırlama olmaksızın ödeme, iadeler, garantiler, sevkiyat, sigorta, ücretler, vergiler, unvan, lisanslar, para cezaları, izinler, işleme, nakliye ve depolama koşulları dahil olmak üzere MetaQuotes Ltd İnternet Sitesi veya MQL5 Hizmetleri üzerinde, aracılığıyla veya bunun bir sonucu olarak gerçekleştirilen işlemlerin koşul ve hükümlerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesinden bizzat sorumludur.

3.32. Kullanıcı, MetaQuotes Ltd İnternet Sitesi veya MQL5 Hizmetleri üzerinde, aracılığıyla veya bunun bir sonucu olarak gerçekleştirilen işlemleriniz ile bağlantılı olarak MetaQuotes Ltd tarafından makul olarak istenebilecek tüm bilgi ve materyalleri sağlamayı kabul eder. MetaQuotes Ltd, Kullanıcının gerekli bilgileri veya materyalleri sağlayamaması halinde, bu tür bir askıya alma veya fesihten kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zararı için yükümlülük olmaksızın, herhangi bir Kullanıcının hesabını askıya alma veya feshetme hakkına sahiptir.

3.33. Herhangi bir Kullanıcının bir işlemin herhangi bir tarafıyla bir anlaşmazlığı olması durumunda, söz konusu Kullanıcı MetaQuotes Ltd'yi (ve acentelerimizi, bağlı kuruluşlarımızı, yöneticilerimizi, görevlilerimizi ve çalışanlarımızı) bu tür bir anlaşmazlık veya işlemden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm iddialar, talepler, eylemler, işlemler, giderler, masraflardan ve zararlardan (sınırlama olmaksızın her türlü fiili, özel, arızi veya nihai zarar dahil) muaf tutmayı ve tazmin etmeyi kabul eder.


4. Kullanıcı Materyallerinin www.mql5.com'da Sunulması

4.1. Kullanıcı, www.mql5.com internet sitesi aracılığıyla aşağıdaki özelliklerde herhangi bir materyali göndermeyecek veya iletmeyecektir:

 1. yasa dışı, tehdit edici, taciz edici, iftira niteliğinde, aşağılayıcı, mahremiyet veya reklam haklarını ihlal eden, kaba, müstehcen, uygunsuz veya başka bir şekilde sakıncalı;
 2. bir dereceye kadar, diğer kişilerin onurunu, itibarını, ticari itibarını, yasal haklarını ve çıkarlarını itibarsızlaştırıcı;
 3. din, ırk veya etnik kökene dayalı olarak kişilere veya bir grup kişiye karşı nefreti teşvik edici ve düşmanlığı veya şiddeti kışkırtma girişimleri oluşturucu;
 4. ceza gerektiren bir suç olarak kabul edilebilecek, hukuki sorumluluğa yol açabilecek veya yürürlükteki herhangi bir yasayı veya sözleşmeden doğan yükümlülüğü başka bir şekilde ihlal edebilecek bir davranış oluşturabilen veya teşvik edebilen.

4.2. Bir Kullanıcının, tamamen MetaQuotes Ltd.'nin takdirine bağlı olarak, diğer herhangi bir mql5.com Kullanıcısının haklarını kullanmasını kısıtlayan veya engelleyen herhangi bir davranışı yasaktır.

4.3. Kullanıcı, MetaQuotes Ltd.'nin önceden yazılı izni olmaksızın mal veya hizmetler için herhangi bir ticari, reklam veya promosyon materyalini www.mql5.com internet sitesi aracılığıyla yayınlamayacak veya iletmeyecektir. Kullanıcı, İnternet Sitesini herhangi bir biçimde herhangi bir mal ve hizmetin reklamını yapmak veya başka bir şekilde tanıtmak için kullanmayacaktır.

4.4. Kullanıcı, telif hakkı, ticari marka veya başka tescilli hak sahibinin açık izni olmaksızın, fikri mülkiyet yasası (telif hakkı, ticari marka yasası vb. dahil) veya diğer mülkiyet haklarıyla korunan herhangi bir materyali www.mql5.com'a yükleyemez, burada yayınlayamaz veya başka bir şekilde kullanıma sunamaz. Kullanıcı tarafından www.mql5.com'da yayınlanan herhangi bir materyalin telif hakkı, komşu veya üçüncü şahıs haklarıyla korunmadığını belirleme yükü Kullanıcıya aittir.

4.5. Kullanıcı, bu tür materyallerin içeriği, yasalara uygunluğu, Kullanıcı tarafından sunulan materyallere yönelik üçüncü şahıs haklarının ihlalinden kaynaklanan her türlü zarar dahil olmak üzere İnternet Sitesi üzerinde Kullanıcı tarafından sunulan her türlü materyalden ve bu Kullanım Koşullarına, Ek Koşullara ve Ek Sözleşmelere uygunluktan münhasıran sorumlu olduğunu kabul eder. MetaQuotes Ltd, Kullanıcı tarafından www.mql5.com adresinde sunulan materyallerden sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, Kullanıcının bu Kullanım Koşullarını, yürürlükteki yerel yasaları veya diğer uluslararası yasa ve yönetmelikleri ihlal etmesinden kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü zararı tazmin edecektir.

4.6. Genel kullanım için www.mql5.com bölümlerine herhangi bir materyal göndererek Kullanıcı, MetaQuotes Ltd'ye, ortaklarına ve Bağlı Kuruluşlarına otomatik olarak bu tür materyallerde bulunabilecek telif hakkını, tüm süresi boyunca ve dünya çapında yerel yasaların öngördüğü şekilde kullanmak, yayınlamak, saklamak, çoğaltmak, değiştirmek, bunun türev çalışmalarını oluşturmak (tercümelerden, uyarlamalardan veya diğer optimizasyonlardan kaynaklananlar gibi), iletmek, yayınlamak, kamuya açık olarak gerçekleştirmek, kamuya açık olarak sergilemek ve dağıtmak için telifsiz, kalıcı, geri alınamaz, münhasır olmayan hak (münhasır olmayan lisans) sağlar (veya bu tür materyallerin sahibinin bu hakları MetaQuotes Ltd'ye açıkça verdiğini garanti eder). Yukarıdaki haklar, www.mql5.com internet sitesini işletmek, tanıtmak ve geliştirmek gibi sınırlı amaçlar için kullanılır. Kullanıcı tarafından verilen hakların tanınması için yazılı olması dahil olmak üzere herhangi bir ek formalite gerekmeyecektir. Bu lisans, www.mql5.com internet sitesini kullanmayı bıraksanız bile devam edecektir. MetaQuotes Ltd'ye herhangi bir materyal göndermeden ve dolayısıyla bunların kullanımları için bu lisansı vermeden önce, bunun için gerekli haklara sahip olduğunuzdan emin olun.

4.7. Bazı MQL5 Hizmetlerinde, Kullanıcının materyalleri, ürünleri ve hizmetleri için geçerli olan hakların, amaçların ve kullanım koşullarının kapsamını düzenleyen Ek Koşullar, Ek Sözleşmeler ve Kurallar bulunmaktadır.


5. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması.

5.1. Hizmetlerimizi ve içeriklerimizi oluşturmamıza, geliştirmemize, yönetmemize, sağlamamıza ve iyileştirmemize ve ayrıca bunları dolandırıcılık ve telif hakkı ihlaline karşı korumamıza yardımcı olan kişisel verileri kullanırız.

5.2. Kişisel verilerinizi, Hizmet Koşullarımız veya Politikalarımızdaki önemli değişiklik bildirimlerini size göndermek için zaman zaman kullanabiliriz. Kişisel verileri ayrıca, Hizmetlerimizi geliştirmemizi sağlayan denetim, veri analizi ve araştırma gibi dahili amaçlar için kullanabiliriz.

5.3. İnternet sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, istemci davranışını daha iyi anlayabilmemiz ve Hizmetlerimizi geliştirebilmemiz için internet tarayıcısı türü, İnternet protokol adresi, dil, konum, saat dilimi, benzersiz cihaz/tarayıcı tanımlayıcısı ve istenen URL'ler gibi teknik ve gezinme bilgilerini toplayabiliriz. İnternet sitemizde gerçekleştirdiğiniz belirli faaliyetlerle ilgili bilgileri de toplayabiliriz. Bu bilgiler, internet sitelerimizin içeriğini ve kullanılabilirliğini geliştirmemize yardımcı olmak için kullanılır. Bu bilgiler toplanır ve toplanan bilgileri gizlilik politikamızın amaçları doğrultusunda kişisel olmayan bilgi şeklinde değerlendiririz. Kişisel olmayan bilgileri kişisel bilgilerle birleştirirsek, birleştirilmiş bilgiler birleştirilmiş halde kaldığı sürece kişisel bilgi olarak kabul edilir.

5.4. Sağladığınız bilgileri nasıl topladığımız ve kullandığımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Gizlilik ve Veri Koruma Politikamızı ve Çerez Politikamızı okuyun.


6. Fesih

6.1. Bu Kullanım Koşulları, aşağıda açıklandığı gibi Siz veya MetaQuotes Ltd tarafından feshedilene kadar geçerli olacaktır.

6.2. Bu Kullanım Koşullarını, www.mql5.com internet sitesine ve www.mql5.com internet sitesinden elde edilen veya indirilen tüm materyal, ürün ve hizmetlere erişiminizi ve kullanımınızı sonlandırarak feshedebilirsiniz.

6.3. Bu Kullanım Koşullarının feshi üzerine, Siz veya MetaQuotes Ltd tarafından gerçekleştirilecek veya ifa edilecek (veya bu Kullanım Koşullarının süresi boyunca tahakkuk edecek) tüm yasal hak ve yükümlülükler veya daimi hak ve yükümlülükler bu Kullanım Koşullarının feshi nedeniyle değiştirilmeyecektir.

6.4. MetaQuotes Ltd, aşağıdaki durumlarda bu Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda feshedebilir:

 1. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmüne uymadığınızda;
 2. MetaQuotes Ltd, yasa gereği bunu yapmaya zorlandığında;
 3. Kullanıcı olmayı bıraktığınızda;
 4. MetaQuotes Ltd www.mql5.com internet sitesinin çalışmasını sonlandırmaya karar verdiğinde.


7. Garantilerin Reddi

7.1. WWW.MQL5.COM İNTERNET SİTESİNİ KULLANMANIZIN RİSKİNİN YALNIZCA SİZE AİT OLDUĞUNU VE WWW.MQL5.COM İNTERNET SİTESİNİN HİÇBİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" SUNULDUĞUNU KABUL EDERSİNİZ. WWW.MQL5.COM İNTERNET SİTESİNİ KULLANMANIZIN RİSKİNİN YALNIZCA SİZE AİT OLDUĞUNU VE YETERLİ KALİTE, PERFORMANS, DOĞRULUK VE ÇABA İLE İLGİLİ TÜM RİSKİN SİZE AİT OLDUĞUNU AÇIKÇA KABUL EDERSİNİZ VE BUNA RIZA GÖSTERİRSİNİZ. GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ MAKSİMUM ÖLÇÜDE, WWW.MQL5.COM'DA SUNULAN VEYA SAĞLANAN MATERYALLER, ÜRÜNLER VE HERHANGİ BİR HİZMET, TÜM HATALARIYLA VE HİÇBİR TÜR GARANTİSİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMAKTADIR VE MetaQuotes Ltd. İŞBU HÜKÜMLERLE, ÜRÜNLERE VEYA HERHANGİ BİR HİZMETE DAİR BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE SATILABİLİRLİK, MEMNUN EDİCİ KALİTE, ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK, DOĞRULUK, MÜDAHALESİZ KULLANIM VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ DAHİL TÜM AÇIK, ZIMNİ VE YASAL GARANTİLER VE HÜKÜMLERİ REDDEDER.

7.2. WWW.MQL5.COM İNTERNET SİTESİNİ VE WWW.MQL5.COM İNTERNET SİTESİNİN KULLANIMI YOLUYLA İNDİRİLEN VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE ELDE EDİLEN HER TÜRLÜ MATERYALİ KENDİ TAKDİRİNİZE GÖRE VE RİSKLERİ SİZE AİT OLACAK ŞEKİLDE KULLANMAYI VE BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZE VEYA BAŞKA CİHAZINIZA GELEBİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VEYA BU KULLANIM SONUCU VERİ KAYBINDAN YALNIZCA SİZİN SORUMLU OLDUĞUNUZU KABUL EDERSİNİZ.

7.3. MetaQuotes Ltd AYRICA, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE SATILABİLİRLİK, MEMNUN EDİCİ KALİTE, ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ DAHİL HER TÜRLÜ AÇIK VE ZIMNİ GARANTİLERİ VE HÜKÜMLERİ AÇIKÇA REDDEDER.


8. Yükümlülüğün Sınırlandırılması

8.1. KANUNLARCA YASAKLANMADIĞI ÖLÇÜDE, HİÇBİR DURUMDA, MetaQuotes Ltd, KİŞİSEL YARALANMADAN VEYA SINIRLAMA OLMAKSIZIN, YÜKÜMLÜLÜK TEORİSİNE (SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA ŞEKİLDE) BAKILMAKSIZIN, SEBEBİ NE OLURSA OLSUN, WWW.MQL5.COM İNTERNET SİTESİNİ KULLANMANIZDAN VEYA KULLANAMAMANIZDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNUNLA BAĞLANTILI KAZANÇ KAYBI, VERİ KAYBI, İŞ KESİNTİSİ ZARARLARI VEYA DİĞER HERHANGİ BİR TİCARİ ZARAR VEYA KAYIP DAHİL HERHANGİ BİR ŞEKİLDE ARIZİ, ÖZEL, DOLAYLI VEYA NİHAİ ZARARDAN VE MetaQuotes Ltd BU ZARAR OLASILIĞINA DAİR BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE SORUMLU DEĞİLDİR.

8.2. MetaQuotes Ltd, KAYITLI YATIRIM DANIŞMANI, BROKER/TÜCCAR, FİNANSAL ANALİST, FİNANSAL BANKA, MENKUL KIYMETLER BROKERI VEYA FİNANSAL PLANLAYICI DEĞİLDİR. MetaQuotes Ltd, DİĞER UNSURLARIN YANI SIRA İŞLEM BİLGİLERİNİN İNTERNET ÜZERİNDEN İLETİLMESİNİ KOLAYLAŞTIRAN BİR TEKNOLOJİ SAĞLAYICISIDIR. HİZMETİN KULLANICILARI, BAŞKALARININ İŞLEMLERİNİ KOPYALAMAK GİBİ KENDİ YATIRIM KARARLARINI FORMÜLE ETMEK İÇİN İŞLEM BİLGİLERİNİ KULLANABİLİR. MQL5.COM'DAKİ TÜM BİLGİLER YALNIZCA BİLGİ AMAÇLIDIR. BİLGİLER, FİNANSAL TAVSİYE VEYA BAŞKA BİR TAVSİYE NİTELİĞİNDE DEĞİLDİR VE TEŞKİL ETMEZ, DOĞASI GEREĞİ GENELDİR VE SİZE ÖZEL DEĞİLDİR. BİR YATIRIM KARARI VERMEK İÇİN ŞİRKETİN BİLGİLERİNİ KULLANMADAN ÖNCE, NİTELİKLİ VE KAYITLI BİR MENKUL KIYMETLER UZMANINDAN TAVSİYE ALMALI VE KENDİ DURUM TESPİTİNİZİ ÜSTLENMELİSİNİZ. SİTEMİZDEKİ BİLGİLERİN HİÇBİRİ YATIRIM TAVSİYESİ, ALIM VEYA SATIM YAPMA TEKLİFİ VEYA TALEBİ VEYA HERHANGİ BİR MENKUL KIYMET, ŞİRKET VEYA FONUN TAVSİYESİ, ONAYI VEYA SPONSORLUĞU ŞEKLİNDE TASARLANMAMIŞTIR. ŞİRKET, TARAFINIZCA VERİLEN HERHANGİ BİR YATIRIM KARARINDAN SORUMLU DEĞİLDİR. KENDİ YATIRIM ARAŞTIRMALARINIZDAN VE YATIRIM KARARLARINIZDAN SİZ SORUMLUSUNUZ.


9. Tazminat

9.1. İşbu belgeyle, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, MetaQuotes Ltd'yi, Bağlı Kuruluşlarını ve bunların ilgili yöneticileri, müdürleri, çalışanları ve acenteleri ve ayrıca Yetkili operatörlerinden her birini, herhangi bir ve tüm üçüncü şahıs iddiaları, talepleri, dava nedenleri, davalar veya takibatların yanı sıra aşağıdakilerden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı her türlü kayıp, yükümlülük, hasar, masraf veya gider (her türlü makul avukatlık ücretleri dahil) için tazmin etmeyi, savunmayı ve zararsız tutmayı kabul edersiniz.

 1. www.mql5.com internet sitesini kullanırken bu Kullanım Koşullarının tarafınızca ihlali,
 2. www.mql5.com internet sitesi üzerinde Kullanıcı tarafından yayınlanan herhangi bir materyalle bağlantılı olarak herhangi bir üçüncü şahsa ait herhangi bir telif hakkı, ticari marka hakkı, ticari sır, satılabilirlik, patent veya diğer fikri mülkiyet haklarının ihlali, herhangi bir üçüncü şahsın itibarının zedelenmesi veya herhangi bir üçüncü şahsın reklam veya gizlilik hakkının ihlali.


10. Bu Kullanım Koşullarında Yapılan Değişiklikler

10.1. MetaQuotes Ltd, bu Kullanım Koşullarını değiştirme ve revize etme hakkını saklı tutar. Bu Kullanım Koşullarında her değişiklik yapıldığında, MetaQuotes Ltd, www.mql5.com adresinde Kullanım Koşullarının gözden geçirilmiş bir sürümünü yayınlayacaktır. Kullanım Koşullarının revize edilmiş sürümü yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girecektir. Bu Kullanım Koşullarında yapılacak herhangi bir değişikliğin ardından www.mql5.com internet sitesini kullanmanız, revize Kullanım Koşullarını kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.


11. Genel Yasal Koşullar

11.1. Bu Kullanım Koşulları, Siz ve MetaQuotes Ltd arasındaki yasal sözleşmenin tamamını oluşturur, www.mql5.com internet sitesine erişiminizi ve kullanımınızı yönetir ve www.mql5.com internet sitesiyle ilgili olarak Siz ve MetaQuotes Ltd arasındaki önceki sözleşmeleri tamamlayabilir.

11.2. MetaQuotes Ltd'nin, burada (veya yürürlükteki herhangi bir yasa ile) sağlanan herhangi bir yasal hak veya çözüm yolunu kullanmaması veya uygulamaması veya kullanma veya uygulamada gecikmesinin, MetaQuotes Ltd adına bu haklardan veya çözüm yollarından feragat ettiği anlamına gelmeyeceğini ve bu tür hakların ve çözüm yollarının MetaQuotes Ltd. için geçerli olmaya devam edeceğini kabul edersiniz.

11.3. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz olduğu tespit edilirse, söz konusu hüküm, bu Kullanım Koşullarının geri kalanını etkilemeden bu Kullanım Koşullarından çıkarılacaktır. Bu Kullanım Koşullarının geri kalan hükümleri geçerli ve uygulanabilir olmaya devam edecektir.

11.4. Bu Kullanım koşulları ve bu kapsamda MetaQuotes Ltd ile olan ilişkiniz, işbu hükümlerle kanun hükümleri ihtilafına bakılmaksızın Kıbrıs Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. Siz ve MetaQuotes Ltd, Kıbrıs Cumhuriyeti mahkemelerinin bu Kullanım Koşullarından doğan herhangi bir anlaşmazlık üzerinde münhasır olmayan yargı yetkisine sahip olacağını kabul edersiniz. Buna rağmen, Siz, MetaQuotes Ltd'nin herhangi bir yargı bölgesinde ihtiyati tedbir (veya eşdeğer bir tür acil yasal çözüm) başvurusunda bulunmasına izin verileceğini kabul edersiniz.

12. Satın Almalar, Ödemeler ve Geri Ödeme Politikası

12.1. Mevcut Kullanım Koşulları, www.mql5.com internet sitesi hizmetlerinin kullanımına karar vermeden önce dikkatlice okumanız gereken önemli bir belgedir. MQL5 Hizmetlerini kullanmanın aşağıdaki risklerine dikkat edin:

 1. Bir Ödeme İşleyicisi aracılığıyla yapılan para transferleri, örneğin ters ibraz, ödeme iptali, talep veya başka herhangi bir nedenle sonradan iptal edilebilir. Buna göre, elde ettiğiniz fonlar, Ödeme İşleyicisinin kural ve prosedürlerine uygun olarak Ödeme Hesabınızdan göndericiye iade edilebilir.
 2. MetaQuotes Ltd, MetaQuotes Ltd ile akdettiğiniz bu Kullanım Koşullarının, Kuralların veya Ek Koşulların hükümlerini ihlal etmeniz durumunda, MQL5 Hizmetlerine erişimi kapatma, askıya alma veya kısıtlama ve/veya İstemci Alanınızdaki fonlarınıza erişimi kısıtlama hakkına sahiptir.
 3. MetaQuotes Ltd, Kullanıcıların ödeme ayrıntılarını ve kart numaralarını saklamaz. Bir Kullanıcı MQL5 Hizmetlerinde Para yatırdığında veya bir satın alma gerçekleştirdiğinde, veriler Kullanıcının ödemeyi yapmak için seçtiği bir Ödeme İşleyicisi tarafından doğrulanır. Ancak, Kullanıcıdan ayrı bir açık izin alınması üzerine, MetaQuotes Ltd, Kullanıcı için kolaylık sağlaması açısından Kullanıcının banka kartının ödeme jetonunu MQL5 hesabına bağlamak ve MQL5 Hizmetlerinde banka kartı ayrıntılarını tekrar girmeden ödemeleri hızlandırmak için saklayabilir.
 4. MQL5 Hizmetlerindeki tüm satın alma işlemleri nihaidir. Bir uygulamanın hatalı çalışması veya bir açıklama ile tutarsızlık gibi nesnel nedenler olmadıkça, bir ürün veya hizmetin iadesi veya değişimi sağlanmaz. MQL5 Hizmetlerinde dijital içerik (örneğin Market hizmetindeki yazılım uygulamaları için lisanslar veya Sinyaller hizmetinde bir sinyal aboneliği) satın alarak yasaların öngördüğü cayma hakkını kullanmamayı kabul edersiniz.

12.2. MQL5 Hizmetlerindeki satın alma ve ödemelere ilişkin ayrıntılı gereklilikler ve koşullar, ilgili Kurallar, Ek Koşullar ve Ek Sözleşmelerde açıklanmıştır.

12.3. MQL5 Hizmetlerinde satın alma gerçekleştirebilmek için, bir Ödeme İşleyicisi ile yapılan ayrı bir sözleşme kapsamında geçerli bir Ödeme Hesabınızın olması gerekir. www.mql5.com internet sitesindeki tüm finansal işlemler, https://www.mql5.com/en/articles/302 adresinde yayınlanan "Ödemeler ve ödeme yöntemleri" belgesine uygun olarak yapılacaktır. MQL5 Hizmetlerinde satın alma gerçekleştirmeden önce lütfen bu materyali dikkatlice okuyun.

12.4. Geçerli kullanım koşullarına veya MetaQuotes Ltd, bir Ödeme İşleyicisi veya bir üçüncü şahıs ile belirli bir ödeme işleme yönteminin kullanımını yöneten herhangi bir diğer yasal sözleşmenin geçerli koşullarına uymayı kabul edersiniz. MetaQuotes Ltd, kendi takdirine bağlı olarak ödeme yöntemleri ekleme veya kaldırma hakkını saklı tutar. MQL5 Hizmetlerindeki satın almalarla ilgili tüm ek masrafları ödemekten yalnızca siz sorumlusunuz.

12.5. MetaQuotes Ltd, yalnızca MetaQuotes Ltd İnternet Sitesinde belirtilen para yatırma/çekme yöntemlerini kullanır. 

12.6. MQL5 Hizmetlerindeki fiyatlar ABD doları cinsinden belirtilecektir. MQL5 Hizmetleri, fiyatları Kullanıcılara kendi yerel para birimlerinde gösterebilir, ancak para birimi oranlarının veya dönüştürmenin doğruluğundan sorumlu olmayacaktır.

12.7. MQL5 Hizmetlerindeki fiyatlar satıcıların kendileri tarafından belirlenir ve dinamik/dalgalanan bir fiyatlandırma şeması izleyebilir. Bu tür fiyatlandırmadan kaynaklanan fiyat değişiklikleri ve/veya farklılıkları için herhangi bir geri ödeme yapılmaz. Ürünün fiyatı, ilgili işlem/satın alma anında yansıtılan fiyat olarak kabul edilir.

12.8. MQL5 Hizmetlerinde finansal işlemleri yürütürken, MQL5 Hizmetlerindeki finansal işlemlerle ilgili ceza veya faiz dahil olmak üzere tüm geçerli vergileri, harçları ve gümrük vergilerini ödemekten siz sorumlusunuz.

12.9. Vergilerle ilgili tüm yürürlükteki yasalara uymayı kabul edersiniz. Ayrıca, bağlı olduğunuz vergi dairenize, www.mql5.com web sitesini ve MQL5 Hizmetlerini kullanımınızla bağlantılı olarak ortaya çıkan vergileri kendiniz bildirmeyi ve kendiniz ödemeyi kabul edersiniz. Yürürlükteki herhangi bir vergi yasasına uymamaktan siz sorumlu tutulacaksınız.

12.10. MQL5 Hizmetlerinde satın alma yapabilmek için Kullanıcının www.mql5.com internet sitesine kayıt olması gerekir. Kayıt olurken, bir Kullanıcı uygun kayıt formunu doldurarak güvenilir ve ilgili bilgileri sağlamayı kabul eder.

12.11. MQL5 Hizmetlerinde yapılan herhangi bir satın alma işlemi yalnızca gerçek kişiler tarafından yapılabilir, tüzel kişiler tarafından yapılamaz. Bu nedenle, yukarıda bahsedilen satış, “işletmeden işletmeye” (Business-to-Business, B2B) satış değil, “işletmeden müşteriye” (Business-to-Customer, B2C) satış olarak kabul edilir. KDV yükümlülükleri ortaya çıktığında, Avrupa Birliği gerekliliklerine uygun olarak “tek noktadan hizmet” (One Stop Shop, OSS) ilkesi uygulanır. Herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinde KDV'ye kayıtlı olan Şahıs Şirketleri tarafından yapılan satın alımlarda, ilgili belgelerin sunulması halinde, “sorumlu sıfatıyla kdv” uygulanacaktır. Satıcıların MQL5.com'da Şirket adlarını içeren kayıtları yalnızca gösterge amaçlıdır ve herhangi bir vergilendirme veya satış türü prosedürünü etkilemeyecektir.

12.12. Kayıt sırasında girilen veriler, gerçek ve doğru şekilde belirtilmiş bir Kullanıcı adı/soyadı ile eşleşmelidir. MetaQuotes Ltd, sağlanan verileri doğrulamak için herhangi bir zamanda Kullanıcı kimliğini kanıtlayan bir belge (bunlarla sınırlı olmamak üzere pasaportun, kimlik kartının veya herhangi bir kullanılmış ödeme kartının bir kopyası dahil) talep etme hakkına sahiptir. Bir Kullanıcı bu tür bilgileri sağlamadıysa veya sağlayamıyorsa, MetaQuotes Ltd, Kullanıcı gerekli bilgileri sağlayana kadar MQL5 Hizmetlerinde Kullanıcının ödeme işlemlerini askıya alma ve/veya Kullanıcının gerekli bilgileri sağlamaması durumunda Kullanıcı için www.mql5.com internet sitesindeki finansal işlemleri kalıcı olarak devre dışı bırakma hakkına sahiptir.

12.13. Kullanıcı, www.mql5.com internet sitesinde yalnızca bir benzersiz MQL5 Kimliği kullanacaktır. Ek/tekrarlanan Kullanıcı hesaplarının tespit edilmesi durumunda hepsi kapatılacaktır. MetaQuotes Ltd ayrıca ek/tekrarlanan hesaplardan yapılan tüm ödeme işlemlerini geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

12.14. Kullanıcı, MQL5 Hizmetlerinin kullanımını etkileyen ve www.mql5.com internet sitesinde ödeme yapan herhangi bir kişisel veya finansal bilgideki değişiklikleri MetaQuotes Ltd'ye bildirecektir. Bu tür değişikliklerin bildirilmesi sorumluluğu Kullanıcıya aittir. Bir Kullanıcı tarafından sağlanan herhangi bir kasıtlı yanlış bilgi, mevcut Kullanım Koşullarının ihlali olarak değerlendirilebilir.

12.15. Kullanıcı, Fonların tam sahibi olduğunu ve bu Fonların suç ve/veya yasa dışı bir kaynağı olmadığını onaylar. Fon yatırmayı gerektiren herhangi bir işlemin parçası olarak sağlanan bilgiler dahil olmak üzere kayıt işlemi sırasında ve/veya sonrasında Kullanıcı tarafından sağlanan tüm bilgiler gerçek, ilgili ve doğrudur ve ayrıca Kullanıcının Ödeme Hesabına ve buradan para yatırmak/çekmek için kullanılacak diğer Ödeme Hesapları veya kredi/banka kartındaki ad(lar)a tam olarak karşılık gelir.

12.16. MetaQuotes Ltd, kurum içi güvenlik politikasına uygun olarak Para yatırma veya çekme konusunda sınırlamalar getirme hakkına sahiptir.

12.17. Kullanıcı, İstemci Alanında bakiyesi gösterilen Fonlarının bir banka hesabı olmadığını ve bu nedenle mevduat sigortası veya banka sigortasından hiçbir sigorta, garanti, yenileme veya diğer koruma araçları ve ayrıca herhangi bir benzer sigorta sisteminin kendisi için geçerli olmadığını kabul ve beyan eder. Kullanıcının Fonlarına faiz ödenmez.

12.18. Bir Kullanıcı, belirli bir ödeme yöntemini kullanırken bu Ödeme İşleyicisinde kendi adına Ödeme Hesabının açılmasını sağlayacaktır. MetaQuotes Ltd, adı İstemci Alanında kayıtlı olandan farklı olan bir Kullanıcıya karşı sorumlu değildir.

12.19. Kullanıcı, herhangi bir yasal yükümlülükten kaçınmak için bir üçüncü şahsın ödemeyi iade etmesine neden olabilen, kendisi tarafından yapılan yaptığı ödemeleri üçüncü bir kişinin ödemeyi iade etmesine neden olabilecek şekilde önceki işlemlerden vazgeçmemeyi veya herhangi bir ödemeyi reddetmemeyi veya iptal etmemeyi kabul eder.

12.20. Çalıntı kredi kartlarının kullanımı ve/veya diğer herhangi bir dolandırıcılık faaliyeti (herhangi bir geri ödeme veya ödeme iptali dahil) dahil olmak üzere şüpheli veya hileli para yatırma durumunda, MetaQuotes Ltd, istemci ve/veya fonların kaynağı hakkında ek bilgi talep etme hakkına sahiptir ve Kullanıcının talep ettiği bilgileri/belgeleri tam olarak sağlayamaması ve/veya gönderilen bilgi/belgelerin geçersiz olması durumunda Kullanıcının Fonlarını bloke etme, ödemeleri iptal etme ve parayı geri alma hakkını saklı tutar. Herhangi bir ödeme sahtekarlığı veya diğer yasa dışı faaliyetler hakkında ilgili makamları ve/veya kuruluşları (kredi bilgi kurumları dahil) bilgilendirme hakkına sahibiz.

12.21. Fonları çekmek için bir Kullanıcı İstemci Alanından uygun fon çekme talebi gönderecektir. Bunu yapmak için Kullanıcı, MetaQuotes Ltd İnternet Sitesinde belirtilen ödeme sistemlerinden birini seçmeli ve gerekli tüm verileri belirterek uygun bağlantıya tıklamalıdır. 

12.22. Kullanıcıların para çekme talepleri, ilk gelene ilk hizmet esasına göre iş saatleri içinde finans departmanı tarafından işlenir.

12.23. MetaQuotes Ltd, Kullanıcının Para yatırdığı/çektiği Ödeme İşleyicilerinin faaliyetlerinden (hatalar, gecikmeler) sorumlu değildir. Bir Ödeme İşleyicisi tarafından bir işlemin iptal edilmesi durumunda, MetaQuotes Ltd www.mql5.com internet sitesinde de ilgili işlemi iptal eder.

12.24. Kullanıcı Hesabını istediği zaman kapatabilir. Bunu yapmak için Kullanıcı, e-posta veya MetaQuotes Ltd İnternet Sitesinde sağlanan diğer mevcut iletişim kanalları aracılığıyla bir talep göndermelidir. Hesabı kapatmadan önce, mevcut tüm Kullanıcı Fonları, bu Kullanım Koşullarına, Kurallara ve Ek Sözleşmelere uygun olarak ödenecektir. 

12.25. Kullanıcı, Fonlarını yalnızca MQL5 Hizmetlerinde satın alma yapmak için kullanacaktır. Diğer tüm işlemler (diğer ödeme sistemlerine para transferi, çeşitli hizmetler için ödeme vb.) yasaktır.

12.26. MetaQuotes Ltd herhangi bir açıklama yapmaksızın herhangi bir kişiden Fon kabul etmeyi reddetme ve ayrıca MetaQuotes Ltd İnternet Sitesine kaydolmayı reddetme ve/veya Kullanıcı tarafından bariz ihlaller olması durumunda Hesabı silme hakkını saklı tutar.

12.27. Kullanıcı, MQL5 Kimliği ve Şifresindeki verilerin gizliliğinden ve ayrıca Kullanıcının üçüncü şahısların eylemleri nedeniyle uğradığı tüm kayıplar dahil olmak üzere Kullanıcının Fonları ile gerçekleştirilen her türlü eylem ve işlemden tamamen sorumludur.

12.28. Kullanıcı, Fonlarına yetkisiz erişim ve/veya MQL5 Kimliğinin güvenliğinin ihlali durumunda MetaQuotes Ltd'yi derhal bilgilendirmeyi kabul eder. Kullanıcı, talep üzerine böyle bir yetkisiz erişimin delilini sağlamayı kabul eder. MetaQuotes Ltd, hiçbir koşulda, MQL5 Kimliği, Oturum Açma Adı veya Şifresinin başka bir kişi tarafından uygunsuz kullanımının veya Kullanıcı tarafından yetkilendirilmiş veya Kullanıcının bilgisi olmadan gerçekleştirilmiş olmalarına bakılmaksızın Kullanıcının İstemci Alanına yetkisiz erişimin sonucu olarak Kullanıcının maruz kaldığı herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

12.29. Bu Kullanım Koşullarında veya uygun MQL5 Hizmeti Kuralları veya Ek Koşulları veya Ek Sözleşmelerinde aksi açıkça belirtilmediği sürece tüm satışlar nihaidir ve satın alınan ürünler, mallar veya hizmetler için herhangi bir tazminat, para iadesi veya değiştirme yapılmayacaktır. İptal etme, satın alma işlemlerini iade etme veya tam bir geri ödeme alma haklarınız, ilgili MQL5 Hizmetinin yukarıdaki Kuralları, Ek Koşulları ve Ek Sözleşmelerinde belirtilmiştir.

12.30. AB yasalarına göre, yazılım uygulamaları veya dijital içerik abonelikleri gibi dijital içerik satın alma işleminizi 14 gün içinde iptal etme hakkınız vardır. Bununla birlikte, MQL5 Hizmetlerinde bu tür içeriği satın alırken (veya buna abone olurken), bu içeriğin Size hemen sağlanacağını ve dolayısıyla yasal cayma hakkınızdan feragat ettiğinizi kabul edersiniz. Sonuç olarak, içeriği uygun durumda alırsanız geri ödeme veya başka bir iade ödemesi talep edemezsiniz.

12.31. Dijital içerik aboneliğiniz başladıktan sonra geri ödeme alınamaz. Artık bir aboneliği kullanmak istemiyorsanız iptal edebilirsiniz. İçeriğe erişim ödenen sürenin sonuna kadar kalır.

12.32. Geri ödeme yöntemleri. Satın alınan dijital içerik MQL5 Hizmetindeki açıklamaya uymuyorsa veya düzgün çalışmıyorsa, yardım için yazılım geliştiriciyle veya sinyal sağlayıcıyla iletişime geçebilirsiniz veya İstemci Alanı aracılığıyla yönetim ile iletişime geçerek www.mql5.com internet sitesi üzerinden bir geri ödeme talep edebilirsiniz.

12.33. Geri ödemeler, yalnızca uygulamanın hatalı çalışması veya MQL5 Hizmetlerindeki açıklamayla tutarsızlık gibi nesnel nedenlerle yapılır. Geri ödeme başvurusu, Kullanıcı tarafından dijital içeriğin satın alınmasından sonra en geç 30 gün içerisinde yapılmalıdır. Geri ödeme kararı 14 iş günü içerisinde verilir. Karar olumlu olursa para MQL5 hesabına yatırılır.