YİNELENEN ÖDEME SÖZLEŞMESİ

YİNELENEN ÖDEME SÖZLEŞMESİ

YİNELENEN ÖDEME SÖZLEŞMESİ

Yinelenen ödeme (yinelenen ödemeler) hizmetler, mallar veya bilgiler için bir Banka Kartından periyodik ve düzenli otomatik ödemeler ve transferler için tasarlanmış bir banka ödemesi türüdür. Bu ödeme Kart Sahibinin herhangi bir işlem yapmasını gerektirmez. Bir banka, ilk ödemenin başarılı bir şekilde tamamlanmasından sonra, bir istemcinin uzun vadeli talimatına dayanarak kendiliğinden bir yinelenen ödeme başlatır.

Başlıca otomatik ödeme türleri şunlardır:

 • Yinelenen veya planlanmış ödemeler, önceden belirlenmiş bir tutar için dönem içinde bir kez gerçekleştirilir.
 • Olay ödemeleri, herhangi bir harici olayın (örneğin, eşik değerinin altına düşen bir bakiye) meydana gelmesi üzerine gerçekleştirilir. Ödeme tutarı istemci tarafından önceden belirlenir.
 • Borç ödemeleri, bir borcun tespiti üzerine uygun miktarda gerçekleştirilir. Bir ödeme tutarı istemci tarafından tanımlanan sınırlara göre belirlenir.

MQL5 HİZMETLERİNDE MAL VEYA HİZMETLER İÇİN ÖDEME YAPARKEN YİNELENEN ÖDEMELERİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUN. YİNELENEN ÖDEMELERİ KULLANARAK İŞBU SÖZLEŞMENİN HÜKÜM VE KOŞULLARINI KABUL EDERSİNİZ. İŞBU SÖZLEŞMENİN HÜKÜM VE KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ YİNELENEN ÖDEMELERİ KULLANMAYIN.


MetaQuotes Ltd, Kullanıcılara "Yinelenen Ücretler" Hizmetini kullanma ve MQL5 community Kullanım Koşullarına bir ek olan mevcut sözleşmeyi (buradan itibaren Sözleşme olarak anılacaktır) akdetme olanağı sunar.

Kullanıcı, "Yinelenen Ücretler" Hizmetini etkinleştirmek için dolaylı eylemler gerçekleştirerek hizmetin kullanımını yöneten mevcut Sözleşmeyi koşulsuz olarak kabul eder ve buna rıza gösterir.


1. TERİMLER VE TANIMLAR

1.1. İşbu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda, aşağıdaki terimler aşağıda belirtilen anlamlara sahip olacaktır:

Yinelenen Ödeme (Yinelenen Ücretler), bir Banka Kartından otomatik olarak para çekilmesi anlamına gelen bir banka ödemesi türüdür. Bu ödeme Kart Sahibinin herhangi bir işlem yapmasını gerektirmez.

"Yinelenen Ücretler" Hizmeti, özel bir hizmetin kullanımını yöneten özel sözleşmelere ve bunun tarifelerine ve seçeneklerine göre Kart Sahibinin önceden onayına bağlı olarak MQL5 Hizmetlerinde sağlanan lisanslar/mallar/hizmetler için bir Ödeme İşleyicisi tarafından MetaQuotes Ltd lehine Banka Sahibinin banka kartından düzenli otomatik para transferi gerçekleştirilmesine yönelik bir hizmettir.

MQL5 Hizmetleri, MetaQuotes Ltd tarafından kontrol edilen ve www.mql5.com adresinde mevcut olan ve kayıtlı Kullanıcıların belirli hizmet koşulları kapsamında www.mql5.com adresindeki ek materyalleri veya hizmetleri almasına olanak sağlayan, bunlarla sınırlı olmamak üzere Market, Sinyaller, Freelance, Blog, Makaleler, Sanal Hosting ve MQL5 Cloud Network dahil hizmetler anlamına gelir.

Kullanıcı, www.mql5.cominternet sitesinde kayıtlı olan ve belirli bir hizmetin kullanımı için ayrı bir sözleşmeye göre bir MQL5 Hizmetini kullanma iznine sahip bir kişi olarak Siz anlamına gelir.

Ek Koşullar, MQL5 community Kullanım Koşullarına ek olarak yayınlanan veya beyan edilen MetaQuotes Ltd Yazılımı, Ürünleri ve İnternet Sitesini kullanımınız için geçerli olan hüküm ve koşullar anlamına gelir.

Ek Sözleşmeler, MQL5 community Kullanım Koşullarına ek olarak yayınlanan veya beyan edilen MQL5 Hizmetlerini kullanımınız için geçerli olan sözleşmeler anlamına gelir.

Kurallar, MQL5 community Kullanım Koşullarına ek olarak yayınlanan veya beyan edilen MQL5 Hizmetlerini kullanımınız için geçerli olan kurallar ve koşullar anlamına gelir.

Fonlar, Kullanıcının MQL5 Hizmetlerinde satın alma gerçekleştirmek için kullanılabileceği fonlardır. Fonlarla ilgili veriler Kullanıcının İstemci Alanında görüntülenir.

İstemci Alanı, Kullanıcının kişisel bilgilerini, uygun MQL5 Hizmetlerinden gelen verileri ve Fonların miktarına dair verileri içeren www.mql5.com URL adresine sahip MetaQuotes Ltd İnternet Sitesindeki Kullanıcının kişisel internet sayfasıdır.

MetaQuotes Ltd İnternet Sitesi, www.mql5.com URL adresi ile üçüncü seviye alan adları dahil olmak üzere internet sitesinin tüm öğeleri, içeriği ve stili (görünüm ve his) anlamına gelir.

Ödeme İşleyicisi, bir Kart Sahibinin Banka Kartından düzenli otomatik para transferlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili olanlar dahil özel olarak geliştirilmiş bir internet arayüzü kullanılması aracılığıyla MQL5 Hizmetlerinde ödeme işleme hizmetleri sağlaması için MetaQuotes Ltd tarafından yetkilendirilmiş bir üçüncü şahıs ödeme sistemi olan bir tüzel kişilik anlamına gelir.

Ödeme Hesabı, Ödeme Hesabının kullanımı Ödeme İşleyicisi tarafından onaylanması gereken bir Kullanıcı ile yapılan ayrı bir sözleşme uyarınca ödeme sisteminde Ödeme İşleyicisi tarafından düzenlenen bir finansal hesap anlamına gelir.

Banka Kartı, bir Kartı Veren Banka tarafından verilen, nakit olmayan ödemelerin bir aracı olarak kullanılan ve bir Kart Sahibinin Kartı Veren Bankada tutulan para ile işlemler gerçekleştirilmesine yönelik bir banka veya kredi kartıdır. Belirli kart tiplerini (VISA International, Mastercard International vb.) kullanma imkanı Kartı Veren Banka tarafından belirlenir.

Kartı Veren Banka, Banka Kartları veren ve Banka Kartları kullanılarak yapılan işlemlerde ödemeler gerçekleştiren bir kredi kuruluşudur.

Kart Sahibi, Kartı Veren Bankaya Kullanıcı adına Banka Kartından "Yinelenen Ücretler" Hizmeti aracılığıyla MetaQuotes Ltd lehine para transfer etmesi emrini veren bir kişidir.

Talep, Ödeme İşleyicisi tarafından Kartı Veren Bankaya Banka Kartından MetaQuotes Ltd. lehine para transferi için gönderilen bir bilgi mesajıdır.

Hesap veya MQL5 ID veya MQL Hesabı, www.mql5.com kullanımınız için oluşturulmuş bir Oturum Açma Adı ve Şifre ile bir internet sitesi kullanıcısının hesabı anlamına gelir.

“Oturum Açma Adı”, Şifre ile birlikte Kullanıcı Hesabınıza erişmenizi sağlayan kimlik kodu anlamına gelir.

Şifre, seçtiğiniz ve Oturum Açma Adı ile birlikte Hesabınıza erişmenizi sağlayan bir kod anlamına gelir.

Kişisel Veri, Kullanıcının MetaQuotes Ltd İnternet Sitesine kaydolurken veya MetaQuotes Ltd İnternet Sitesi işlevselliğini ve MQL5 Hizmetlerini kullanırken kendisi tarafından sağlanan kişisel bilgiler anlamına gelir.

Kullanıcı Kabulü, Kullanıcının mevcut Sözleşme koşullarını koşulsuz kabulü anlamına gelir.

1.2. Tekil biçimde kullanılan sözcükler çoğul formları da içerir ve duruma göre bunun tersi de geçerlidir.

1.3. “Dahil”, “diğer şeylerin yanı sıra”, “özellikle” ve benzeri (herhangi bir biçimde) terimleri takip eden herhangi bir sözcük, açıklayıcı olarak yorumlanacak ve bu terimlerden önceki kelimelerin anlamlarını sınırlamayacaktır.


2. GENEL HÜKÜMLER

2.1. Bu Sözleşme ve buradaki güncellemeler, "Yinelenen Ücretler" Hizmetini kullanabileceğiniz koşulları yöneten Siz ve MetaQuotes Ltd arasındaki bir sözleşmedir.

"Devam", "Kabul Et", "Öde" veya benzer bir düğmeyi tıklayarak veya ilgili alanı işaretleyerek veya uygun bir bağlantıya tıklayarak işbu Sözleşmenin hüküm ve koşullarını kabul edersiniz.

İşbu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına bağlı kalmayı kabul etmeyen Kullanıcı "Yinelenen Ücretler" Hizmetini kullanma hakkına sahip olmayacaktır.

2.2. MetaQuotes Ltd ile yaptığınız sözleşme, MetaQuotes Ltd tarafından İnternette veya MetaQuotes Ltd İnternet Sitesinde yayınlanan veya beyan edilen Kuralları, Ek Koşulları ve Ek Sözleşmeleri de içerebilir. Kurallar, Ek Koşullar ve Sözleşmeler, bunlarla sınırlı olmamak üzere işbu Sözleşmede belirtilen hüküm ve koşulları içerir.

2.3. İşbu Sözleşme koşullarının yanı sıra Kuralları, Ek Koşulları ve Ek Sözleşmeleri kabul ederek MetaQuotes Ltd. ile yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme yaptığınızı onaylar ve kabul edersiniz. Ek Koşullar veya Ek Sözleşmeler ile işbu Sözleşme arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, MetaQuotes Ltd. tarafından sunulan herhangi bir özel hizmetle ilgili olarak Kurallar, Ek Koşullar veya Ek Sözleşmeler geçerli olacaktır. Bu Sözleşmeleri, Koşulları ve Kuralları zaman zaman revize etme ve güncelleme hakkını saklı tutarız. Bu değişiklikler www.mql5.com internet sitesinde yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girecektir. MQL5 Hizmetlerinden herhangi birini kullanmadan önce ilgili Kuralları, Ek Koşulları ve Ek Sözleşmeleri okumanız ve kabul etmeniz gerekir.

2.4. İşbu hükümlerle, sözleşme yapmak, anlaşma yapmak, ödeme yapmak, sipariş vermek ve diğer kayıtları yapmak için elektronik iletişimin kullanılmasına ve başlatılan veya tamamlanan işlemlerin bildirimlerinin, politikalarının ve kayıtlarının www.mql5.com internet sitesi veya MQL5 Hizmetleri aracılığıyla elektronik olarak teslim edilmesine rıza gösterirsiniz.

2.5. Ayrıca, işbu hükümlerle, yürürlükteki zorunlu yasaların izin verdiği ölçüde, elektronik olmayan kayıtların orijinal elektronik olmayan bir imzasını veya teslimini veya saklanmasını gerektiren herhangi bir yargı alanındaki herhangi bir yasa veya yönetmelik kapsamındaki hak veya gerekliliklerden feragat edersiniz.


3. "YİNELENEN ÜCRETLER" HİZMETİNİN AÇIKLAMASI VE ETKİNLEŞTİRME YÖNTEMİ

3.1. "Yinelenen Ücretler" Hizmeti, Kullanıcının, özel bir hizmetin kullanımını düzenleyen özel sözleşmelere ve bunun tarifelerine, sürelerine ve seçeneklerine göre Kart Sahibinin onayına bağlı olarak bir Ödeme İşleyicisi tarafından MetaQuotes Ltd lehine Banka Sahibinin Banka Kartından düzenli otomatik para transferi gerçekleştirilmesi ile MQL5 Hizmetlerinde satın alma gerçekleştirmesine olanak sağlar.

3.2. Mevcut Sözleşmenin Kabulü ve "Yinelenen Ücretler" Hizmetinin sipariş edilmesi, Kullanıcının hizmeti en uygun şekilde etkinleştirmesine olanak tanıyan www.mql5.com internet sitesindeki tutarlı bir dizi Kullanıcı eyleminden oluşur. "Yinelenen Ücretler" Hizmetinin etkinleştirilmesi aşağıdakileri içerir: Kullanıcı eylemleri:

 1. MQL5 Hizmetlerini kullanırken, herhangi bir lisans/ürün/hizmet satın alırken ve "Satın Al", "Öde", "Kopyala", "Abone Ol" veya benzer bir benzer düğmeye tıklayarak ve İstemci Alanında "Hesaba para yatır" işlemini seçerek Kullanıcı, uygun bir Ödeme İşleyicisinin Ödeme Sistemini seçmesine olanak sağlayacak şekilde MQL5 hesap sayfasına girer. Ayrıca, gerekli Ödeme Sistemini seçmeden önce, Kullanıcıdan ilgili onay kutusunu işaretleyerek "Yinelenen Ücretler" Hizmetini etkinleştirmesi istenir. Ardından, Kullanıcının mevcut Sözleşmeyi okuyabileceği yeni bir sayfa açılır ve Kullanıcıdan öğenin yanındaki uygun kutuyu işaretlemesi istenir: "Ben, {MQL5 account}, MQL5 HİZMETLERİNDE SATIN ALMA İŞLEMİ İÇİN BANKA KARTINDAN PARANIN OTOMATİK TRANSFERİNİN YANI SIRA "YİNELENEN ÜCRETLER" HİZMETİNİN KULLANIMINI YÖNETEN MEVCUT SÖZLEŞMEYİ OKUDUM VE KABUL EDİYORUM".
 2. "Yinelenen Ücretler" Hizmeti, yalnızca Kart Sahibinin kaydettiği Banka Kartı için etkinleştirilir.
 3. Banka Kartının Kaydedilmesi: Kart Sahibi, Ödeme İşleyicisi internet sitesine yönlendirilir ve Banka Kartı ayrıntılarını uygun internet sayfasına girer. Kullanıcı (Kart Sahibi), "Yinelenen Ücretler" Hizmetini etkinleştirirken gerekli tüm Banka Kartı ayrıntılarını bilinçli, doğru ve eksiksiz girdiğini garanti eder.
 4. Kullanıcı, "Yinelenen Ücretler" Hizmetini etkinleştirirken, MetaQuotes Ltd'ye Banka Kartını MQL5 hesabına bağlama ve "Yinelenen Ücretler" hizmetinin çalışması için gerekli olan ve "tek tıkla ödeme" özelliği için de kullanılabilen Banka Kartı ödeme jetonunu kaydetmesine izni verir. "Tek tıkla ödeme" özelliği hakkında daha fazla veri "Ödemeler ve ödeme yöntemleri" belgesinde bulunabilir.

3.3. "Yinelenen Ücretler" Hizmeti yalnızca Kart Sahibinin kaydettiği Banka Kartı için etkinleştirilir.

3.4. İşbu Sözleşmeye ait s. 3.2'de açıklanan eylemlerin gerçekleştirilmesi Kullanıcının el yazısı imzasının eşdeğeri olarak kabul edilir.

3.5. Sözleşme kabul süresi sınırsızdır ve işbu Sözleşmede açıklanan koşullara göre işbu Sözleşmenin feshedilmesine kadar geçerlidir.

3.6. İstemci Alanında Banka Kartının ilk ödemesi ve başarılı bir şekilde kaydedilmesi, Kullanıcı tarafından mevcut Sözleşme koşullarının kabul edildiği anlamına gelir. Kullanıcı, "Yinelenen Ücretler" Hizmetini etkinleştirerek "Yinelenen Ücretler" Hizmetinin etkinleştirildiği andan işbu Sözleşmeye göre devre dışı bırakılmasına kadar, MetaQuotes Ltd tarafından düzenlenen faturaların tutarı için Banka Kartından ve/veya MQL5 hesabında bulunan Fonlardan periyodik para transferine onay verdiğini onaylar.


4. "YİNELENEN ÜCRETLER" HİZMET ÖZELLİKLERİ

4.1. "Yinelenen Ücretler" Hizmetinin etkinleştirilmesinden sonra, Banka Kartından, MQL5 Hizmetlerinde sipariş edilen hizmetler için Kullanıcının ödeme yükümlülüğünün uygun şekilde yerine getirilmesi için gerekli olan anda ve miktarda yinelenen transferler yapılır.

4.2. Para, Kullanıcının o anda ve belirli bir MQL5 Hizmetinin kullanımını yöneten ayrı sözleşmeye göre belirtilen tutarda bu tür bir transfer için önceden vermiş olduğu onaya dayalı olarak,Kartı Veren Banka tarafından doğrudan transfer edilir. Transfer edilen tutarı gösteren bir para transferi Talebi, MetaQuotes Ltd. ile akdedilen ilgili sözleşmeler uyarınca Ödeme İşleyici tarafından Kartı Veren Bankaya

aktarılır.4.3. Kullanıcı, her bir Ödeme İşleyicisi için tek bir Visa (Visa Inc.), Mastercard veya Maestro (Mastercard International Inc.) Banka Kartı için bir aktifleştirilmiş "Yinelenen Ücretler" Hizmetine sahip olacaktır.

4.4. MetaQuotes Ltd, Kullanıcının Banka Kartı ayrıntılarını saklamaz veya işlemez, bunları yalnızca Kullanıcının Banka Kartından Ödeme İşleyicisine yinelenen işlemler gerçekleştirme talepleri gönderir.

4.5. MetaQuotes Ltd Banka Kartı kullanılarak işlem yapma olasılığını garanti etmez.

4.6. Kullanıcı, kendinin Kart Sahibi olduğunu ve "Yinelenen Ücretler" Hizmetini etkinleştirirken gerekli tüm Banka Kartı ayrıntılarını bilinçli, doğru ve eksiksiz girdiğini garanti eder.

4.7. "Yinelenen Ücretler" Hizmetinin mevcut Sözleşme tarafından sağlanan şekilde etkinleştirilmesi, yalnızca MetaQuotes Ltd uygun Ödeme İşleyicisi ve Kartı Veren Banka gerekli teknik yeteneğe sahipse gerçekleştirilir. MetaQuotes Ltd, Ödeme İşleyicisi ve Kartı Veren Banka, "Yinelenen Ücretler" Hizmetinin etkinleştirilememesinden sorumlu değildir.

4.8. MetaQuotes Ltd, Kullanıcıyı, Kullanıcı tarafından İstemci Alanında belirtilen bir e-posta veya İstemci Alanında bulunabilen bir mesaj veya MetaQuotes Ltd İnternet Sitesinde bilgi yayınlama dahil olmak üzere önceden erişilebilir bir şekilde bilgilendirerek hizmetin kullanımını düzenleyen mevcut Sözleşmede değişiklik yapma hakkına sahiptir.

4.9. Banka Kartı hesabındaki fonların bir sonraki transfer için yetersiz olması durumunda, MetaQuotes Ltd, Banka Kartından ve/veya MQL5 hesabında bulunan Paradan alma talebini tekrar etme hakkına sahiptir.

4.10. "Yinelenen Ücretler" Hizmeti, yalnızca yeterli bakiyeye sahip bloke edilmemiş Banka Kartları ile kullanılabilir. Banka Kartının süresi dolarsa hizmet yeni bir Banka Kartı kaydedilene kadar askıya alınır.


5. "YİNELENEN ÜCRETLER" HİZMETİNİN DEVRE DIŞI BIRAKILMASI

5.1. "Yinelenen Ücretler" Hizmetinin devre dışı bırakılması www.mql5.com adresinde gerçekleştirilir:

 1. Kullanıcı, ilgili MQL5 Hizmeti aboneliğini yönetme bölümüne gider:
  1. Sanal sunucu: Kullanıcı, VPS \ Aboneliklerim veya Kullanıcı Alanı \ Sanal Sunucu bölümünden, dişli simgesine tıklar ve "Otomatik Olarak Yenile"yi devre dışı bırakır.
  2. Sinyaller: Kullanıcı, Sinyaller \ Sinyallerim bölümünden dişli simgesine tıklar ve "Otomatik Yenilemeyi Devre Dışı Bırak"ı seçer.
  3. Mağaza: "Yinelenen Ücretler" hizmeti şu anda desteklenmemektedir.
 2. "Yinelenen Ücretler" Hizmeti devre dışı bırakılmadan önce MQL5 Hizmetlerinden yapılan alışverişler için Banka Kartından aktarılan paralar, "Yinelenen Ücretler" Hizmeti devre dışı bırakıldığında Kullanıcıya iade edilmez.
 3. Kullanıcı, herhangi bir MQL5 Hizmetinin ödeme sayfasından, kayıtlı Banka Kartı işaretinin resmi üzerindeki çarpı işaretine tıklayarak MQL5 hesabına bağlı Banka Kartlarını istediği zaman kaldırabilir.

6. TARAFLARIN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Kullanıcı şunları kabul eder:

6.1.1. Mevcut Teklifin koşullarına uyulması;

6.1.2. Hizmetin bizzat Kullanıcı tarafından kendi İstemci Alanından etkinleştirildiğinden emin olunması ve üçüncü şahısların bu eylemleri kendi İstemci Alanından gerçekleştirmesinin önlenmesi. Her durumda, Kullanıcı MQL5 hesabından gerçekleştirilen tüm işlemlerden sorumludur;

6.1.3. Kullanıcının Kişisel Verilerindeki değişiklikleri Yükleniciye bildirmesi;

6.1.4. "Yinelenen Ücretler" Hizmetini kullanırken doğru verilerin sağlanması;

6.1.5. Bir Banka Kartının kaybolması (değiştirilmesi) durumunda, kaybolan (değiştirilen) Banka Kartı ayrıntılarını kullanarak hesaba para yatırma hizmetini feshetmek ve yeni bir Banka Kartının ayrıntılarını uygulamak için MetaQuotes Ltd'ye bu durumun kayıp (değiştirme) gününden itibaren en geç 3 gün içinde bildirilmesi;

6.1.6. İstemci Alanına erişim için gerekli Oturum Açma Adı, Şifre, Banka Kartı numarası ve diğer verilerin gizli tutulması. Kullanıcı, yukarıdaki bilgilerin üçüncü şahıslarca olası kasıtlı kullanımıyla ilişkili tüm riskleri üstlenecektir;

6.1.7. Ödemeleri gerçekleştirmek için Ödeme tutar hesaplamasından önceki tarihte "Yinelenen Ücretler" Hizmetine bağlı Banka Kartı hesabında yeterli para bulundurulması ve Banka Kartı geçerlilik süresinin, yeniden düzenlenmesinin ve değiştirilmesinin izlenmesi.

6.2. Yüklenicinin Hakları ve Yükümlülükleri:

6.2.1. Yüklenici, Kullanıcıya MetaQuotes Ltd lehine ödeme gerçekleştirmesi için “Yinelenen Ücretler” Hizmetini kullanma olanağı sağlayacaktır;

6.2.2. Yüklenici, 96 saatten fazla olmayan bir süre boyunca hizmet molaları ile Hizmetin kesintisiz çalışmasını sağlayacaktır;

6.2.3. Yüklenici, Kullanıcıları mevcut Sözleşmenin Koşullarında belirtilen şekilde bilgilendirdikten sonra, istediği zaman tek taraflı olarak ve mahkeme dışında bu Teklifin koşullarını değiştirme veya bu Teklifi feshetme hakkına sahiptir.


7. "YİNELENEN ÜCRETLER" HİZMET SINIRLAMALARI

7.1. Ödeme İşleyicisi ve/veya Kartı Veren Banka, Banka Kartının kullanıldığı finansal işlemlere çeşitli sınırlamalar getirebilir. Kullanıcı, söz konusu sınırlama ve tarifeleri doğrudan Ödeme İşleyicisi ve/veya Kartı Veren Banka internet sitelerinden önceden öğrenecektir.


8. GERİ ÖDEMELER

8.1. Bu Kullanım Koşullarında veya uygun MQL5 Hizmeti Kuralları veya Ek Koşulları veya Ek Sözleşmelerinde aksi açıkça belirtilmediği sürece, tüm satışlar nihaidir ve satın alınan ürünler, mallar veya hizmetler için herhangi bir tazminat, para iadesi veya değiştirme yapılmayacaktır. İptal etme, satın alımları iade etme veya tam bir geri ödeme alma haklarınız, ilgili MQL5 Hizmetinin yukarıdaki Kuralları, Ek Koşulları ve Ek Sözleşmelerinde belirtilmiştir.

8.2. AB yasalarına göre, yazılım uygulamaları veya dijital içerik abonelikleri gibi dijital içerik satın alma işleminizi 14 gün içinde iptal etme hakkınız vardır. Bununla birlikte, MQL5 Hizmetlerinde bu tür içeriği satın alırken (veya buna abone olurken), bu içeriğin Size hemen sağlanacağını ve dolayısıyla yasal cayma hakkınızdan feragat ettiğinizi kabul edersiniz. Sonuç olarak, içeriği uygun durumda alırsanız geri ödeme veya başka bir iade ödemesi talep edemezsiniz.

8.3. Dijital içerik aboneliğiniz başladıktan sonra geri ödeme alınamaz. Artık bir aboneliği kullanmak istemiyorsanız iptal edebilirsiniz. İçeriğe erişim ödenen sürenin sonuna kadar kalır.

8.4. Geri ödeme yöntemleri. Satın alınan dijital içerik MQL5 Hizmetindeki açıklamaya uymuyorsa veya düzgün çalışmıyorsa, yardım için yazılım geliştiriciyle veya sinyal sağlayıcıyla iletişime geçebilirsiniz veya İstemci Alanı aracılığıyla yönetim ile iletişime geçerek www.mql5.com internet sitesi üzerinden bir geri ödeme talep edebilirsiniz.

8.5. Geri ödemeler, yalnızca hatalı uygulama işlemi veya MQL5 Hizmetlerindeki açıklamayla tutarsızlık gibi nesnel nedenlerle yapılır. Bir Kullanıcı uygun talebi gönderdikten sonra 14 iş günü içinde geri ödemeye dair bir karar verilir. Olumlu ise, fonlar MQL5 hesabına yatırılır.

8.6. Geri ödeme, geri ödeme için başvuru tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde yalnızca Kullanıcının MQL5 hesabına yapılır.


9. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

9.1. MetaQuotes Ltd, Ödeme işleyicisi ve Kartı Veren Banka, "Yinelenen Ücretler" Hizmetinin çalışmamasından ve/veya geçici olarak çalışmamasından sorumlu değildir. Kullanıcı, MQL5 Hizmetlerindeki ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesini bizzat kontrol edecektir. "Yinelenen Ücretler" Hizmetinin çalışmaması ve/veya geçici olarak çalışmaması durumunda Kullanıcı, MQL5 Hizmetlerindeki ilgili sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için başka yollar kullanacaktır.

9.2. Kullanıcı, Banka Kartından daha önce kaydı yapılan otomatik ödemeleri bizzat aktif hale getirecek, devre dışı bırakacak ve devam ettirecektir. Kullanıcı, Hesap verilerinin ve Şifrelerin güvenliğinden sorumludur.

9.3. Kullanıcı, MetaQuotes Ltd’nin, işbu Sözleşmenin tüm süresi boyunca, bir sonraki ödemenin Kullanıcıdan alınmaması veya yasalarca izin verilen başka bir nedenle herhangi bir zamanda belirli bir MQL5 Hizmetinin kullanımına ilişkin ayrı bir sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olduğu konusunda bilgilendirilir ve bunu onaylar.

9.4. Tarafların mevcut Sözleşmenin koşullarının yerine getirilmesiyle bağlantılı olarak ortaya çıkan anlaşmazlıkları iddiaların sunulması sürecinde çözülecektir.

9.5. Taraflar, MetaQuotes Ltd'nin, hiçbir koşulda Kullanıcıya veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı, “Yinelenen Ücretler” Hizmetinin kullanımından/kullanılmamasından kaynaklanan kazanç veya veri kaybı, şeref, haysiyet veya ticari itibar zedelenmesi dahil olmak üzere herhangi bir doğrudan veya dolaylı zarardan sorumlu olmayacağını kabul eder ve buna rıza gösterir.

9.6. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmemelerinden dolayı, bu yerine getirememenin bir mücbir sebebin sonucu olması durumunda sorumluluktan muaftır.

9.7. Tarafların mevcut Sözleşmenin koşullarının yerine getirilmesiyle bağlantılı olarak ortaya çıkan anlaşmazlıkları İstemci Alanında iddiaların sunulması sürecinde çözülecektir.

9.8. Taraflar karşılıklı anlaşmaya varamazlarsa, aralarındaki anlaşmazlıklar MQL5 community Kullanım Koşulları hükümlerine göre çözülecektir.


10. DİĞER HÜKÜMLER

10.1. "Yinelenen Ücretler" Hizmetini etkinleştirirken:

 1. Kullanıcı, işbu Sözleşmenin tüm şartlarını koşulsuz olarak kabul eder.
 2. Kullanıcı, mevcut Sözleşme hükümleri çerçevesinde MetaQuotes Ltd tarafından Banka Kartından para transferi yapılmasını kabul eder.

10.2. MetaQuotes Ltd, Kullanıcının "Yinelenen Ücretler" Hizmetini kullanmasını devre dışı bırakma ve/veya kısıtlama hakkına sahiptir.