High Probability Short Term Trading Strategies [3] - แนวคิดเบื้องต้นในการสวิงเทรด

25 September 2017, 09:07
Tee Arjchaidan
0
17

Charles Dow ได้อธิบายถึงสองลักษณะของการเทรด อย่างแรก คือการพยายามหามูลค่าที่เป็นตัวขับเคลื่อนราคาหลักทรัพย์ ถือครองหลักทรัพย์ไปจนกว่ามูลค่าของมันจะเปลี่ยนไป คล้ายๆ กลยุทธิ์เทรดตามแนวโน้มที่เกาะไปกับกระแสการไหลของนโยบายเศรษฐกิจหรือปัจจัยพื้นฐานที่กระทบต่อระดับอุปสงค์อุปทาน

อย่างที่สอง "ดาว" อธิบายถึงวิธีการเทรดที่เข้าไปเทรดหลายๆ ครั้งในตลาดที่ยังไม่ตาย (Active Market) และมันกลายมาเป็นวิธีการเทรดแบบสวิงเทรดที่เทรดเดอร์สามารถเลือกที่จะทำสัญญาทั้งในด้าน Buy หรือ Sell ก็ได้ตามแต่แนวโน้มระยะยาวของหลักทรัพย์ดังกล่าว

สวิงเทรด คือ การพิจารณาไปที่ระดับราคาที่สำคัญ เรามองหาแนวรับแนวต้านและเทรดบนพื้นที่ที่เกิดขึ้นจากระดับแนวราคาสำคัญเหล่านั้น และเพื่อที่จะควบคุมความเสี่ยง เรามักถอนตัวเมื่อราคาทะลุออกจากแนวที่เราพิจารณาไว้

การพยายามควบคุมความเสี่ยงให้ต่ำเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรก เป็นเรื่องที่สำคัญกว่าการพยายามทำกำไรให้ได้มากๆ โดยเราจะมีการบริหารหลักทรัพย์ที่ถือครองอยู่ตามแต่พฤติกรรมของตลาด และการเข้าเทรดเรามักจะรอให้เกิดการเคลื่อนไหวที่สำคัญออกมาจากแนวราคาที่สำคัญก่อน เราพยายามเข้าไปเทรดในการเคลื่อนไหวที่สำคัญแรกๆ เพื่อที่จะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้ต่ำได้ เช่น เรามักจะไม่เทรดเมื่อราคาเคลื่อนเข้ามาทดสอบแนวสำคัญในทันที เราไม่แน่ใจได้ว่าจะเกิดการกลับตัวหรือทะลุได้อย่างแน่นอน พฤติกรรมที่สามารถแจกแจงความน่าจะเป็นได้หลายแบบมากเกินไปจะยิ่งทำให้เราควบคุมความเสี่ยงได้ยาก แต่การรอให้เกิดการเคลื่อนไหวที่สำคัญออกมาจากแนวราคาดังกล่าว จะทำให้สามารถกำหนดจุดเข้าเทรดที่ควบคุมความเสี่ยงได้รัดกุมยิ่งกว่า

กลับกัน เราจะมีพื้นที่ให้หายใจมากขึ้นหากเป็นการเทรดตามแนวโน้ม กลยุทธิ์แบบนี้ถูกออกแบบให้รองรับช่วงเวลาที่ขาดทุนหรือเกิด Drawdown ในระบบเทรด ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเทรดที่แตกต่างกัน


Note : เรามักจะไม่เทรดเพียงแค่ราคามาถึงจุดที่พิจารณาไว้ สวิงเทรดเดอร์รอให้เกิดการเคลื่อนไหวที่สำคัญออกมาจากแนวราคาที่สำคัญก่อน

Share it with friends: