PositionGetString

PositionGetSymbol veya PositionSelect kullanılarak önceden seçilmiş olan açık pozisyonun bir özelliğine dönüş yapar. İstenen pozisyon özelliği string tipinde olmalıdır. Fonksiyonun iki türü mevcuttur.

1. Hızlı bir şekilde özellik değerine dönüş yapar.

string  PositionGetString(
   ENUM_POSITION_PROPERTY_STRING  property_id      // Özellik tanımlayıcısı
   );

2. Fonksiyonun başarısına bağlı olarak 'true' veya 'false' değerlerinden birine dönüş yapar. Başarı durumunda özellik değeri, referansla geçirilen son parametreye girilir.

bool  PositionGetString(
   ENUM_POSITION_PROPERTY_STRING  property_id,     // özellik tanımlayıcı
   string&                        string_var       // özellik değerini burada kabul ediyoruz
   );

Parametreler

property_id

[in]  Pozisyon özelliğinin tanımlayıcısı. Bu değer ENUM_POSITION_PROPERTY_STRING sayımının değerlerinden biri olabilir.

string_var

[out]  İstenen özellik değerinin girileceği string tipli değişken.

Dönüş Değeri

string tipli değişken. Fonuksiyonun başarısız olması durumunda boş bir dizgiye dönüş yapılır.

Not

Netleştirme (netting) sisteminde (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING ve ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) bir sembol üzerinde sadece bir pozisyon bulunabilir. Bu pozisyon bir veya daha fazla işlemin sonucu açılmış olabilir. Müşteri terminalinde Araçkutusunun "İşlem" sekmesi içinde birlikte gösterilen mevcut bekleyen emirler ve pozisyonlar birbirleriyle karıştırılmamalıdır.

Çoklu pozisyonlara izin verilemsi durumunda (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) bir sembol üzerinde birden fazla pozisyon açılabilir.

Güncel verinin alınabilmesi için PositionSelect() çağrısının değişikliklerden sonra yapıldığından emin olmanız gerekir.

Ayrıca bakınız

PositionGetSymbol(), PositionSelect(), Pozisyon Özellikleri