OrderCalcProfit

Mevcut hesap için kar miktarını hesaplar. Hesaplama, mevcut piyasa ortamına göre ve geçirilen parametreler bazında yapılır. Bu fonksiyon, bir alım-satım işlemin sonucu için ön değerlendirme amacıyla kullanılır. Değere, hesaptaki para birimi cinsinden dönüş yapılır.

bool  OrderCalcProfit(
   ENUM_ORDER_TYPE       action,           // emir tipi (ORDER_TYPE_BUY veya ORDER_TYPE_SELL)
   string                symbol,           // sembol ismi
   double                volume,           // hacim
   double                price_open,       // açılış fiyatı
   double                price_close,      // kapanış fiyatı
   double&               profit            // kar değerinin alınacağı değişken
   );

Parametreler

action

[in]  Emir tipi, ENUM_ORDER_TYPE değerlerinden biri olabilir: ORDER_TYPE_BUY veya ORDER_TYPE_SELL.

symbol

[in]  Sembol ismi.

volume

[in]  Alım-satım işleminin hacmi.

price_open

[in]  Açılış fiyatı.

price_close

[in]  Kapanış fiyatı.

profit

[out]  Fonksiyonun başarılı olması durumunda, hesaplanan kar değerinin yazılacağı değişken. Hesaplanan kar değeri bir çok faktöre bağlıdır ve farklı piyasa koşullarına göre değişim gösterebilir.

Dönüş değeri

Başarı durumunda 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapacaktır. Geçersiz emir tipi belirtilmişse 'false' dönüşü yapar. Hata hakkında bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.

Ayrıca Bakınız

OrderSend(), Emir Özellikleri, Alım-Satım İşlem Tipleri