HistoryDealGetDouble

Bir işlemin istenen özelliğine dönüş yapar. İşlem özelliği double tipinde olmalıdır. Fonksiyonun 2 çeşidi bulunmaktadır.

1. Hemen, özellik değerine dönüş yapar.

double  HistoryDealGetDouble(
   ulong                      ticket_number,     // Fiş
   ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE  property_id        // Özellik tanımlayıcı
   );

2. Fonksiyonun başarı durumuna göre, 'true' veya 'false' değerine dönüş yapar. Başarı durumunda, özellik değeri, son parametreye referans ile geçirilen hedef değişkene yerleştirilir.

bool  HistoryDealGetDouble(
   ulong                      ticket_number,     // Fiş
   ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE  property_id,       // Özellik tanımlayıcı
   double&                    double_var         // Özellik değerini burada farz ediyoruz
   );

Parametreler

ticket_number

[in]  İşlem fişi.

property_id

[in]  İşlem özelliğinin tanımlayıcısı. Bu değer ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE sayımının değerlerinden biri olabilir.

double_var

[out]  İstenen özellik değerini alacak olan double tipli değişken.

Dönüş değeri

double tipli değer.

Not

Emirleri, işlemleri ve pozisyonları birbiriyle karıştırmayın. İşlemler, bir emrin işlenmesinin sonucudur. Her pozisyon, bir veya daha fazla işlemin sonuç özetidir.

Ayrıca Bakınız

HistorySelect(), HistoryDealsTotal(), HistoryDealSelect(), İşlem Özellikleri