String Tipi

string tipi, metin dizgilerini saklamak için kullanılır. Metin dizgileri sonu sıfırlı Unicode biçimli karakterlerden oluşan söz dizeleridir. Dizgi sabitleri string tipli değişkenlere atanabilir. Dizgi sabitleri, tırnak içine iliştirilmiş Unicode karakter dizeleridir: "Bu bir dizgi sabitidir".

Eğer bir dizginin içine tırnak işareti (") eklemek istiyorsanız, bunun öncesinde (\) karakterini kullanmanız gerekir. Tüm özel karakter sabitleri (\) karakteri kullanılarak bir dizgi içine yazılabilir.

Örnekler:

string svar="Bu bir karakter dizesi";
string svar2=StringSubstr(svar,0,4);
Print("Copyright symbol\t\x00A9");
FileWrite(handle,"Bu dizgi, yeni satır \n sembolleri içeriyor ");
string MT5path="C:\\Program Files\\MetaTrader 5";

 

Kodun okunabilirliğini artırmak amacıyla, uzun sabit dizgiler toplama işlemi olmaksızın parçalara bölünebilirler. Derleme sırasında bu parçalar tek bir uzun dizgide birleştirilecektir:

//--- Uzun bir sabit dizgi bildir
   string HTML_head="<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\""
                    " \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n"
                    "<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">\n"
                    "<head>\n"
                    "<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n"
                    "<title>Trade Operations Report</title>\n"
                    "</head>";
//--- Sabit dizgiyi, günlüğe çıktıla
   Print(HTML_head);
  }

Ayrıca Bakınız

Dönüşüm Fonksiyonları, Dizgi Fonksiyonları, FileOpen, FileReadString, FileWriteString