OrderCheck

OrderCheck() fonksiyonu, istenen alım-satım işlemini gerçekleştirebilmek için, hesapta yeterli para olup olmadığını kontrol eder. Kontrol sonuçları MqlTradeCheckResult yapısındaki ilgili alanlara yerleştirilir.

bool  OrderCheck(
   MqlTradeRequest&       request,      // istek yapısı
   MqlTradeCheckResult&   result        // sonuç yapısı
   );

Parametreler

request

[in]  İstenen alım-satım işlemini tanımlayan MqlTradeRequest tipi yapının işaretçisi.

result

[in,out]  Sonuçların yerleştirileceği MqlTradeCheckResult tipi yapının işaretçisi.

Dönüş değeri

Fon miktarı istenen işlem için yetersizse veya parametreler hatalı doldurulmuşsa 'false' dönüşü yapar. Yapıların (yapı işaretçilerinin) başarıyla kontrol edilmesi durumunda 'true' dönüşü yapar'. Ama bu, istenen alım-satım işleminin kesin olarak gerçekleşeceği anlamına gelmez. Fonksiyonun çalıştırılmasının sonuçlarının detaylı açıklamaları için, result yapısının alanlarını analiz ediniz.

Hata hakkında bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.

Ayrıca Bakınız

OrderSend(), Alım-Satım İşlemi Tipleri, Alım-Satım İsteği Yapısı, Alım-Satım İstek Sonucu için Kontrol Yapısı, Bir Alım-Satım İsteği Sonucunun Yapısı