İşlem Özellikleri

İşlem, alım-satım isteği taşıyan bir emrin temelinde gerçekleşen bir alım satım eyleminin yansımasıdır. Her bir alım-satım işlemi, kendisi hakkında bilgi alınmasını sağlayan özellikler tarafından tanımlanır. Bu özelliklerin değerlerinin okunmasında, karşılık gelen sayım değerine dönüş yapan HistoryDealGet...() tipi fonksiyonlar kullanılır.

HistoryDealGetInteger() fonksiyonu için

ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER

Tanıtıcı

Açıklama

Tip

DEAL_TICKET

İşlem fişi. Her bir işlem için atanan benzersiz tanıtıcı değer

long

DEAL_ORDER

İşlemin emir numarası

long

DEAL_TIME

İşlem zamanı

datetime

DEAL_TIME_MSC

01.01.1970 tarihinden beri geçen milisaniyeler şeklinde, işlemin gerçekleştirilme zamanı

long

DEAL_TYPE

İşlem tipi

ENUM_DEAL_TYPE

DEAL_ENTRY

Faaliyet yönü - piyasaya giriş, piyasadan çıkış veya dönüş

ENUM_DEAL_ENTRY

DEAL_MAGIC

Faaliyet için magic number (bakınız, ORDER_MAGIC)

long

DEAL_REASON

İşlemin gerçekleştirilme sebebi veya kaynağı

ENUM_DEAL_REASON

DEAL_POSITION_ID

Pozisyonun tanımlayıcısı, pozisyonun açılışı, değiştirilmesi ve kpanışı sırasında kullanılır. Her bir pozisyonun, aktif olduğu süre içinde, sembol için gerçekleştirilmiş tüm işlemlere atanan benzersiz bir tanımlayıcısı (kimliği) vardır.

long

HistoryDealGetDouble() fonksiyonu için

ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE

Tanıtıcı

Açıklama

Tip

DEAL_VOLUME

İşlemin hacmi

double

DEAL_PRICE

İşlem fiyatı

double

DEAL_COMMISSION

İşlem komisyonu

double

DEAL_SWAP

Kapanıştaki birikmiş swap

double

DEAL_PROFIT

İşlem karı

double

DEAL_FEE

İşlem gerçekleştikten hemen sonra tahsil edilen işlem yapma ücreti

double

DEAL_SL

Zararı Durdur seviyesi

  • Giriş ve tersine çevirme işlemleri, pozisyonun açıldığı veya tersine çevrildiği esas emirdeki Zararı Durdur değerini kullanır
  • Çıkış işlemleri, pozisyonun kapatıldığı andaki Zararı Durdur değerini kullanır

double

DEAL_TP

Kârı Al seviyesi

  • Giriş ve tersine çevirme işlemleri, pozisyonun açıldığı veya tersine çevrildiği esas emirdeki Kârı Al değerini kullanır
  • Çıkış işlemleri, pozisyonun kapatıldığı andaki Kârı Al değerini kullanır

double

HistoryDealGetString() fonksiyonu için

ENUM_DEAL_PROPERTY_STRING

Tanıtıcı

Açıklama

Tip

DEAL_SYMBOL

İşlem sembolü

string

DEAL_COMMENT

İşlem yorumu

string

DEAL_EXTERNAL_ID

Borsa türü piyasalar için işlem tanımlayıcısı

string

 

Her işlem bir tip ile nitelendirilir, izin verilen değerler ENUM_DEAL_TYPE sayımında listelenmiştir. İşlem tipi ile ilgili bilgi edinmek için, HistoryDealGetInteger() fonksiyonunu DEAL_TYPE şekillendiricisi ile kullanın.

ENUM_DEAL_TYPE

Tanıtıcı

Açıklama

DEAL_TYPE_BUY

Alış işlemi

DEAL_TYPE_SELL

Satış

DEAL_TYPE_BALANCE

Bakiye

DEAL_TYPE_CREDIT

Kredi

DEAL_TYPE_CHARGE

Ek ücret

DEAL_TYPE_CORRECTION

Düzeltme

DEAL_TYPE_BONUS

Bonus

DEAL_TYPE_COMMISSION

Ek komisyon

DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY

Günlük komisyon

DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY

Aylık komisyon

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY

Günlük ajans komisyonu

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY

Aylık ajans komisyonu

DEAL_TYPE_INTEREST

Faiz oranı

DEAL_TYPE_BUY_CANCELED

İptal edilmiş alım işlemi. Önceden gerçekleştirilmiş bir alım işleminin iptal edildiği bir durumla karşılaşılabilir. Bu durumda, daha önce gerçekleştirilmiş işlem (DEAL_TYPE_BUY), DEAL_TYPE_BUY_CANCELED tipine dönüştürülür ve ondan elde edilen kar/zarar sıfırlanır. Önceden elde edilen kar/zarar, ayrı bir bakiye işlemi ile ücretlendirilir/çekilir

DEAL_TYPE_SELL_CANCELED

İptal edilmiş satış işlemi. Önceden gerçekleştirilmiş bir satış işleminin iptal edildiği bir durumla karşılaşılabilir. Bu durumda, daha önce gerçekleştirilmiş işlem (DEAL_TYPE_SELL), DEAL_TYPE_SELL_CANCELED tipine dönüştürülür ve ondan elde edilen kar/zarar sıfırlanır. Önceden elde edilen kar/zarar, ayrı bir bakiye işlemi ile ücretlendirilir/çekilir

DEAL_DIVIDEND

Hisse işlemleri

DEAL_DIVIDEND_FRANKED

Damgalı (vergilendirilemeyen) hisse işlemleri

DEAL_TAX

Vergi ücretleri

 

İşlemler sadece ENUM_DEAL_TYPE içinde ayarlanmış tiplerine göre ayrılmazlar, ayrıca pozisyon değiştirme yöntemleri ile de ayrılırlar. Bu yöntem basit bir pozisyon açılışı veya daha önceden açılmış pozisyonların (piyasa girişi) birikimi olabilir; karşılık gelen hacimde ters işlem ile pozisyon kapama (piyasa çıkışı) veya - ters yönlü işlem daha önce açılan pozisyonun hacmini karşılıyorsa - pozisyonu ters çevirme şeklinde de olabilir.

Tüm bu durumlar ENUM_DEAL_ENTRY sayımının değerleri ile tarif edilir. Bir işlemle ilgili bu tip bir bilgiyi almak için, HistoryDealGetInteger() fonksiyonunu DEAL_ENTRY şekillendiricisi ile kullanın.

ENUM_DEAL_ENTRY

Tanıtıcı

Açıklama

DEAL_ENTRY_IN

Piyasaya giriş

DEAL_ENTRY_OUT

Piyasadan çıkış

DEAL_ENTRY_INOUT

Ters

DEAL_ENTRY_OUT_BY

Pozisyonu, ters pozisyon kullanarak kapa

 

Gerçekleştirilen işlemle ilgili sebep verisi DEAL_REASON özelliğinde tutulur. İşlemler, mobil uygulamalardan veya MQL5 programından verilen bir emrin tetiklenmesiyle oluşabileceği gibi, StopOut olayı, varyasyon teminatının hesaplanması, vb. gibi sebeplerle oluşabilir. DEAL_REASON özelliğinin muhtemel değerleri ENUM_DEAL_REASON sayımında tanımlanmıştır. Bakiye, kredi, komisyon, vb. sonucu oluşan ticari olmayan işlemlerde sebep olarak 'DEAL_REASON_CLIENT' belirtilir.

ENUM_DEAL_REASON

Tanıtıcı

Açıklama

DEAL_REASON_CLIENT

İşlem, masaüstü terminali ile yerleştirilen bir emrin sonucu olarak gerçekleştirilmiş

DEAL_REASON_MOBILE

İşlem, bir mobil uygulama ile yerleştirilen bir emrin sonucu olarak gerçekleştirilmiş

DEAL_REASON_WEB

İşlem, bir çevrim içi platformu ile yerleştirilen bir emrin sonucu olarak gerçekleştirilmiş

DEAL_REASON_EXPERT

İşlem, bir MQL5 programı ile (Uzman Danışman veya betik) yerleştirilen bir emrin sonucu olarak gerçekleştirilmiş

DEAL_REASON_SL

İşlem, bir Zarar Durdur emrinin tetiklenmesi sonucunda gerçekleştirilmiş

DEAL_REASON_TP

İşlem, bir Kar Al emrinin tetiklenmesi sonucunda gerçekleştirilmiş

DEAL_REASON_SO

İşlem, bir StopOut olayının tetiklenmesi sonucunda gerçekleştirilmiş

DEAL_REASON_ROLLOVER

İşlem bir devir sonucunda gerçekleştirilmiş

DEAL_REASON_VMARGIN

İşlem, varyasyon teminatının ücretlendirilmesinin ardından gerçekleştirilmiş

DEAL_REASON_SPLIT

İşlem, üstünde açık pozisyon bulunan bir işleme dair fiyat düşürme anonsu sonrasında gerçekleştirilmiş

DEAL_REASON_CORPORATE_ACTION

İşlem, kurumsal bir eylemin sonucu olarak gerçekleştirilmiştir: menkul kıymetin birleştirilmesi veya yeniden adlandırılması, müşterinin başka bir hesaba aktarılması vb.