HistorySelectByPosition

Belirli bir pozisyon tanımlayıcısı ile, emir ve işlem geçmişini düzeltir.

bool  HistorySelectByPosition(
   long   position_id     // pozisyon tanımlayıcı - POSITION_IDENTIFIER
   );

Parametreler

position_id

[in]  Her işlenmiş emir ve her işlem için ayarlanan pozisyon tanımlayıcısı.

Dönüş değeri

Başarı durumunda 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar.

Not

Alım-satım geçmişindeki emirlerle - "AraçKutusu" çubuğunun "Trade" sekmesinde görünen - bekleyen emirleri birbirine karıştırmayın. İptal edilmiş veya bir faaliyete konu olmuş emirler, "AraçKutusu" çubuğunun "Geçmiş" sekmesinde bulunabilir.

HistorySelectByPosition() fonksiyonu, daha sonraki başvurular için MQL5 programının içinde pozisyon tanımlayıcısı ile belirtilen bir emir listesi ve bir işlem listesi oluşturur. İşlem listesinin uzunluğunu öğrenmek için HistoryDealsTotal() fonksiyonunu, emir listesinin uzunluğunu almak içinse HistoryOrdersTotal() fonksiyonunu kullanın. Emir listesinin elemanlarını gözden geçirmek için HistoryOrderGetTicket() fonksiyonunu, işlem listesinin elemanları içinse HistoryDealGetTicket() fonksiyonunu kullanın.

HistoryOrderSelect() fonksiyonunu kullandıktan sonra, MQL5 programında mevcut bulunan emir geçmişi sıfırlanır ve emrin fiş ile aranması başarıyla tamamlanmışsa, bulunan emirlerle yeniden doldurulur. Aynısı, MQL5 programında mevcut bulunan işlem geçmişi içinde geçerlidir - HistoryDealSelect() ile sıfırlanır. Sonra işlemi fiş ile arama başarılı olursa yeniden doldurulur.

Ayrıca Bakınız

HistorySelect(), HistoryOrderGetTicket(), Emir özellikleri