PositionSelectByTicket

Pozisyon üzerinde belirtilen fiş numarasını kullanarak bir açık pozisyonu seçer. Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar. Hata detayları için GetLastError() çağrısını kullanın.

bool  PositionSelectByTicket(
   ulong   ticket     // pozisyon fişi
   );

Parametreler

ticket

[in]  Pozisyon fişi.

Dönüş Değeri

bool tipli bir değişken.

Not

PositionSelectByTicket() foksionu pozisyonun verilerini program ortamına kopyalar. PositionGetDouble(), PositionGetInteger() ve PositionGetString() fonksiyonlarının sonraki çağrıları daha önceden kopyalanmış bu verilere dönüş yapar. Yani, pozisyonun kendisi artık mevcut olmasa da (veya yön, hacim vb. değiştirilmiş olsa da), ilgili veri hala elde edilebilir. En güncel verinin alındığından emin olmak için PositionSelectByTicket() çağrısını verilere erişmeden önce yaptığınızdan emin olmalısınız.

Ayrıca bakınız

PositionGetSymbol(), PositionsTotal(), Pozisyon Özellikleri