MQL5 ReferansıAlım-Satım Fonksiyonları 

Alım-Satım Fonksiyonları

Alım-satım faaliyetlerini düzenlemek için tasarlanmış fonksiyonlar grubu.

Alım-satım fonksiyonlarıyla çalışmaya başlamadan önce; emir, işlem ve pozisyon gibi temel kavramların ne olduğunu anlamanız gerekir.

  • Emir, finansal bir sembolün alınması veya satılması amacıyla aracı kuruma gönderilen komuttur. İki temel emir türü vardır: Piyasa ve Bekleyen. Ek olarak, Kar Al ve Zarar Durdur gibi bazı özel seviyeler de mevcuttur.
  • İşlem, finansal kıymetin ticari anlamda (alım veya satım) el değiştirmesidir. Alış talep fiyatından (Ask), satış ise arz fiyatından (Bid) gerçekleştirilir. İşlemler piyasa emirlerinin işlenmesi veya bekleyen emirlerin tetiklenmesi sonucu açılabilir. Bazı durumlarda emrin birkaç işlemle sonuçlanabileceğini not edin.
  • Pozisyon bir alım-satım sorumluluğudur sorumluluğudur (belli bir finansal enstrümandan alınmış veya satılmış sözleşmeler). Uzun pozisyonlar, fiyatların yükseleceği beklentisiyle alınmış finansal menkul kıymetlerdir. Kısa pozisyonlar ise fiyatların düşeceği beklentisiyle açılır ve menkul kıymetin temin edilmesi için bir zorunluluk oluşturur.

Alım-satım işlemleri hakkındaki genel bilgiler müşteri terminali yardımında mevcuttur.

Alım-satım fonksiyonları Uzman Danışmanlarda ve scriptlerde kullanılabilirler. Alım-satım fonksiyonları sadece, Uzman Danışmanın veya betiğin özellikleri içinde "Otomatik alım-satıma izin ver" seçeneği işaretlenmişse çağrılabilirler.

Trading can be allowed or prohibited depending on various factors described in the Trade Permission section.

Fonksiyon

Eylem

OrderCalcMargin

Belirtilen emir tipi için, teminat para birimi cinsinden gereken teminat miktarını hesaplar

OrderCalcProfit

Geçirilen parametrelere göre teminat para birimi cinsinden kar hesaplar

OrderCheck

İstenen alım-satım işlemini gerçekleştirmek için yeterli fon olup olmadığını kontrol eder.

OrderSend

Sunucuya alım-satım istekleri gönderir

OrderSendAsync

Asenkron biçimde, sunucu cevabını beklemeden alım-satım istekleri gönderir

PositionsTotal

Açık pozisyonların sayısına dönüş yapar

PositionGetSymbol

Açık pozisyona karşılık gelen sembol ismine dönüş yapar

PositionSelect

Bir açık pozisyonu daha sonraki çalışmalar için seçer

PositionSelectByTicket

Selects a position to work with by the ticket number specified in it

PositionGetDouble

Açık bir pozisyonun istenen (double) özelliğine dönüş yapar

PositionGetInteger

Açık bir pozisyonun istenen (datetime veya int) özelliğine dönüş yapar

PositionGetString

Açık bir pozisyonun istenen (string) özelliğine dönüş yapar

PositionGetTicket

Returns the ticket of the position with the specified index in the list of open positions

OrdersTotal

Emir sayısına dönüş yapar

OrderGetTicket

Söz konusu emrin fişine dönüş yapar

OrderSelect

Daha sonraki işler için bir emri seçer

OrderGetDouble

Bir emrin istenen (double) özelliğine dönüş yapar

OrderGetInteger

Bir emrin istenen (datetime veya int) özelliğine dönüş yapar

OrderGetString

Bir emrin istenen (string) özelliğine dönüş yapar

HistorySelect

Sunucu zamanının belirli bir periyodu için, emir ve faaliyet geçmişini düzeltir

HistorySelectByPosition

Belirtilen pozisyon tanımlayıcısı ile işlem geçmişini ister.

HistoryOrderSelect

Daha sonraki işler için geçmişteki bir emri seçer

HistoryOrdersTotal

Geçmişteki emirlerin sayısına dönüş yapar

HistoryOrderGetTicket

Geçmişteki karşılık gelen emrin fişine dönüş yapar

HistoryOrderGetDouble

Geçmişteki bir emrin istenen (double) özelliğine dönüş yapar

HistoryOrderGetInteger

Geçmişteki bir emrin istenen (datetime veya int) özelliğine dönüş yapar

HistoryOrderGetString

Geçmişteki bir emrin istenen (string) özelliğine dönüş yapar

HistoryDealSelect

Uygun fonksiyonlarla yapılacak daha sonraki çağrılar için geçmişteki bir işlemi seçer

HistoryDealsTotal

Geçmişteki işlemlerin sayısına dönüş yapar

HistoryDealGetTicket

Geçmişteki bir işlemin fişine dönüş yapar

HistoryDealGetDouble

Geçmişteki bir işlemin istenen (double) özelliğine dönüş yapar

HistoryDealGetInteger

Geçmişteki bir işlemin istenen (datetime veya int) özelliğine dönüş yapar

HistoryDealGetString

Geçmişteki bir işlemin istenen (string) özelliğine dönüş yapar