PositionGetTicket

Açık pozisyonla listesindeki indis numarasına göre bir pozisyonun fişine dönüş yapar ve PositionGetDouble, PositionGetInteger, PositionGetString fonksiyonlarıyla yapılabilecek soraki çalışmalar için otomatik olarak pozisyonu seçer.

ulong  PositionGetTicket(
   int  index      // Pozisyonun listedeki numarası
   );

Parametreler

index

[in]  Pozisyonun açık pozisyonlar listesindeki numarası (numaralandırma 0 ile başlar).

Dönüş Değeri

Pozisyonun fişi. Başarısızlık durumunda 0 dönüşü yapar.

Not

Netleştirme (netting) sisteminde (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING ve ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) bir sembol üzerinde sadece bir pozisyon bulunabilir. Bu pozisyon bir veya daha fazla işlemin sonucu açılmış olabilir. Müşteri terminalinde Araçkutusunun "İşlem" sekmesi içinde birlikte gösterilen mevcut bekleyen emirler ve pozisyonlar birbirleriyle karıştırılmamalıdır.

Çoklu pozisyonlara izin verilemsi durumunda (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) bir sembol üzerinde birden fazla pozisyon açılabilir.

Güncel verinin alınabilmesi için PositionSelect() çağrısının değişikliklerden sonra yapıldığından emin olmanız gerekir.

Ayrıca bakınız

PositionGetSymbol(), PositionSelect(), Pozisyon Özellikleri