HistoryDealGetString

Bir işlemin istenen özelliğine dönüş yapar. İşlemin özelliği string tipinde olmalıdır. Fonksiyonun 2 çeşidi bulunmaktadır.

1. Hemen, özellik değerine dönüş yapar.

string  HistoryDealGetString(
   ulong                      ticket_number,     // Fiş
   ENUM_DEAL_PROPERTY_STRING  property_id        // Özellik tanımlayıcı
   );

2. Fonksiyonun başarı durumuna göre, 'true' veya 'false' değerine dönüş yapar. Başarı durumunda, özellik değeri, son parametreye referans ile geçirilen hedef değişkene yerleştirilir.

bool  HistoryDealGetString(
   ulong                      ticket_number,     // Fiş
   ENUM_DEAL_PROPERTY_STRING  property_id,       // Özellik tanımlayıcı
   string&                    string_var         // Özelik değerini burada farz ediyoruz
   );

Parametreler

ticket_number

[in]  İşlem fişi.

property_id

[in]  Özellik tanımlayıcı. Bu değer ENUM_DEAL_PROPERTY_STRING sayımının değerlerinden biri olabilir.

string_var

[out]  İstenen özellik değerini alacak olan string tipli değişken.

Dönüş değeri

string tipli değer.

Not

Emirleri, işlemleri ve pozisyonları birbiriyle karıştırmayın. İşlemler, bir emrin işlenmesinin sonucudur. Her pozisyon, bir veya daha fazla işlemin sonuç özetidir.

Ayrıca Bakınız

HistoryDealsTotal(), HistorySelect(), HistoryDealGetTicket(), İşlem Özellikleri