OrderGetInteger

Bu fonksiyon OrderGetTicket veya OrderSelect kullanılarak önceden seçilmiş olan emrin bir özelliğine dönüş yapar. Emir özelliği datetime veya int tiplerinde olmalıdır. Fonksiyonun iki türü mevcuttur.

1. Hızlı bir şekilde özellik değerine dönüş yapar.

long  OrderGetInteger(
   ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER  property_id        // özellik tanımlayıcı
   );

2. Fonksiyonun başarı durumuna göre, true (doğru) veya false (yanlış) değerine dönüş yapar. Başarı durumunda özellik değeri, referansla geçirilen son parametreye girilir.

bool  OrderGetInteger(
   ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER  property_id,       // özellik tanımlayıcı
   long&                        long_var           // özellik değerini burada kabul ediyoruz
   );

Parametreler

property_id

[in]  Emir özelliğinin tanımlayıcısı. Bu, ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER sayımının değerlerinden biri olabilir.

long_var

[out]  İstenen özellik değerinin girileceği long tipli değişken.

Dönüş Değeri

long tipli değer. Başarısız sonuç duruunda, 0 dönüşü yapar.

Not

Müşteri terminalinde Araçkutusunun "İşlem" sekmesinde birlikte gösterilen mevcut bekleyen emirler ve pozisyonlar birbirleriyle karıştırılmamalıdır.

Netleştirme (netting) sisteminde (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING ve ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) bir sembol üzerinde sadece bir pozisyon bulunabilir. Bu pozisyon bir veya daha fazla işlemin sonucu açılmış olabilir. Müşteri terminalinde Araçkutusunun "İşlem" sekmesi içinde birlikte gösterilen mevcut bekleyen emirler ve pozisyonlar birbirleriyle karıştırılmamalıdır.

Çoklu pozisyonlara izin verilemsi durumunda (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) bir sembol üzerinde birden fazla pozisyon açılabilir.

Emirle ilgili güncel verileri alabilmek için OrderSelect() çağrısının değişikliklerden sonra yapıldığından emin olmalısınız.

Ayrıca bakınız

OrdersTotal(), OrderGetTicket(), Emir Özellikleri