PositionGetDouble

PositionGetSymbol veya PositionSelect kullanılarak önceden seçilmiş olan açık pozisyonun bir özelliğine dönüş yapar. Pozisyon özelliği double tipinde olmalıdır. Fonksiyonun iki türü mevcuttur.

1. Hızlı bir şekilde özellik değerine dönüş yapar.

double  PositionGetDouble(
   ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE  property_id      // özellik tanımlayıcı
   );

2. Fonksiyonun başarısına bağlı olarak 'true' veya 'false' değerlerinden birine dönüş yapar. Başarı durumunda özellik değeri referansla geçirilen son parametreye girilir.

bool  PositionGetDouble(
   ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE  property_id,     // özellik tanımlayıcı
   double&                        double_var       // özellik değerini burada kabul ediyoruz
   );

Parametreler

property_id

[in]  Pozisyon özelliğinin tanımlayıcısı. bu değişkenin ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE sayımının değerlerinden birini labilir.

double_var

[out]  İstenen özellik değerini alacak olan double tipli değişken.

Dönüş Değeri

double tipli değer. Başarısız sonuç duruunda, 0 dönüşü yapar.

Not

Netleştirme (netting) sisteminde (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING ve ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) bir sembol üzerinde sadece bir pozisyon bulunabilir. Bu pozisyon bir veya daha fazla işlemin sonucu açılmış olabilir. Müşteri terminalinde Araçkutusunun "İşlem" sekmesi içinde birlikte gösterilen mevcut bekleyen emirler ve pozisyonlar birbirleriyle karıştırılmamalıdır.

Çoklu pozisyonlara izin verilemsi durumunda (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) bir sembol üzerinde birden fazla pozisyon açılabilir.

Güncel verinin alınabilmesi için PositionSelect() çağrısının değişikliklerden sonra yapıldığından emin olmanız gerekir.

Ayrıca bakınız

PositionGetSymbol(), PositionSelect(), Pozisyon Özellikleri