Symbol

Mevcut çizelgenin sembol ismine dönüş yapar.

string  Symbol();

Dönüş değeri

Mevcut çizelgenin sembol ismini muhafaza eden _Symbol sistem değişkeninin değerine dönüş yapar.

Dönüş değeri

Uzman Danışmanlar, göstergeler ve komut dosyalarından farklı olarak, hizmetler belirli bir grafiğe bağlı değildir. Bu nedenle, Symbol() bir hizmet için boş bir dizgi ("") geri döndürür.