HistoryOrderGetString

Bir emrin istenen özelliğine dönüş yapar. Emir özelliği string tipinde olmalıdır. Fonksiyonun 2 çeşidi bulunmaktadır.

1. Hemen, özellik değerine dönüş yapar.

string  HistoryOrderGetString(
   ulong                       ticket_number,     // Fiş
   ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING  property_id        // Özellik tanımlayıcı
   );

2. Fonksiyonun başarı durumuna göre, 'true' veya 'false' değerine dönüş yapar. Başarı durumunda, özellik değeri, son parametreye referans ile geçirilen hedef değişkene yerleştirilir.

bool  HistoryOrderGetString(
   ulong                       ticket_number,     // Fiş
   ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING  property_id,       // Özellik tanımlayıcı
   string&                     string_var         // Özelik değerini burada farz ediyoruz
   );

Parametreler

ticket_number

[in]  Emir fişi.

property_id

[in]  Özellik tanımlayıcı. Bu değer ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING sayımının değerlerinden biri olabilir.

string_var

[out]  string tipli değer.

Dönüş değeri

string tipli değer.

Not

Alım-satım geçmişindeki emirlerle - "AraçKutusu" çubuğunun "Trade" sekmesinde görünen - bekleyen emirleri birbirine karıştırmayın. İptal edilmiş veya bir faaliyete konu olmuş emirler, "AraçKutusu" çubuğunun "Geçmiş" sekmesinde bulunabilir.

Ayrıca Bakınız

HistorySelect(), HistoryOrdersTotal(), HistoryOrderSelect(), Emir özellikleri