OrderGetString

Bu fonksiyon OrderGetTicket veya OrderSelect kullanılarak önceden seçilmiş olan emrin bir özelliğine dönüş yapar. Emir özelliği dizgi tipinde olmalıdır. Fonksiyonun iki türü mevcuttur.

1. Hızlı bir şekilde özellik değerine dönüş yapar.

string  OrderGetString(
   ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING  property_id        // özellik tanımlayıcı
   );

2. Fonksiyonun başarı durumuna göre true (doğru) veya false (yanlış) değerine dönüş yapar. Başarı durumunda özellik değeri, referansla geçirilen son parametreye girilir.

bool  OrderGetString(
   ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING  property_id,       // özellik tanımlayıcı
   string&                     string_var         // özellik değerini burada kabul ediyoruz
   );

Parametreler

property_id

[in]  Emir özelliğinin tanımlayıcısı. Bu değişken ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING sayımının değerlerinden birini alabilir.

string_var

[out]  İstenen özellik değerinin girileceği dizgi tipli değişken..

Dönüş Değeri

string tipli değer.

Not

Müşteri terminalinde Araçkutusunun "İşlem" sekmesinde birlikte gösterilen mevcut bekleyen emirler ve pozisyonlar birbirleriyle karıştırılmamalıdır.

Netleştirme (netting) sisteminde (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING ve ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) bir sembol üzerinde sadece bir pozisyon bulunabilir. Bu pozisyon bir veya daha fazla işlemin sonucu açılmış olabilir. Müşteri terminalinde Araçkutusunun "İşlem" sekmesi içinde birlikte gösterilen mevcut bekleyen emirler ve pozisyonlar birbirleriyle karıştırılmamalıdır.

Çoklu pozisyonlara izin verilemsi durumunda (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) bir sembol üzerinde birden fazla pozisyon açılabilir.

Emirle ilgili güncel verileri alabilmek için OrderSelect() çağrısının değişikliklerden sonra yapıldığından emin olmalısınız.

Ayrıca bakınız

OrdersTotal(), OrderGetTicket(), Emir Özellikleri