Çalışma Zamanı Hataları

GetLastError(), ön tanımlı _LastError değişkenindeki son hata koduna dönüş yapan bir fonksiyondur. Bu değer, ResetLastError() fonksiyonu kullanılarak sıfırlanabilir.

Sabit

Kod

Açıklama

ERR_SUCCESS

0

İşlem başarıyla tamamlandı

ERR_INTERNAL_ERROR

4001

Beklenmeyen içsel hata

ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER

4002

Müşteri terminali fonksiyonunun çağrısında yanlış parametre kullanımı

ERR_INVALID_PARAMETER

4003

Sistem fonksiyonunun çağrısında yanlış fonksiyon kullanımı

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY

4004

Sistem fonksiyonunu uygulamak için yeterli bellek yok

ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS

4005

Yapı, dizgi nesnelerini ve/veya dinamik dizileri ve/veya bu tip nesnelerin yapılarını ve/veya sınıflarını içeriyor

ERR_INVALID_ARRAY

4006

Yanlış tipli veya yanlış büyüklükte bir dizi veya hasarlı bir nesne veya bir dinamik dizi

ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR

4007

Dizinin yer değişimi için yeterli belek yok, veya bir statik dizinin büyüklüğünü değiştirme girişimi yapıldı

ERR_STRING_RESIZE_ERROR

4008

Dizginin yeniden yerleştirilmesi için yeterli bellek yok

ERR_NOTINITIALIZED_STRING

4009

Başlatılmamış dizgi

ERR_INVALID_DATETIME

4010

Geçersiz tarih ve/veya zaman

ERR_ARRAY_BAD_SIZE

4011

Dizideki elemanların sayısı 2147483647'yi geçemez

ERR_INVALID_POINTER

4012

Yanlış işaretçi

ERR_INVALID_POINTER_TYPE

4013

Yanlış tipte işaretçi

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED

4014

Sistem fonksiyonunun çağrılmasına izin verilmiyor

ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED

4015

dynamic ve static kaynakların isimleri uyuşuyor

ERR_RESOURCE_NOT_FOUND

4016

EX5 içinde bu isimde kaynak bulunamadı

ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE

4017

Desteklenmeyen kaynak tipi veya kaynağın boyutu 16 Mb'i geçiyor

ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG

4018

kaynak ismi 63 karakteri aşıyor

ERR_MATH_OVERFLOW

4019

Matematiksel fonksiyon hesaplanırken taşma oluştu

ERR_SLEEP_ERROR

4020

Çağrılan Sleep(), test bitiş zamanını aşıyor

ERR_PROGRAM_STOPPED

4022

Test zorla dışarıdan durduruldu. Örneğin, optimizasyon kesintiye uğratıldı, görsel test penceresi kapatıldı veya test temsilcisi durduruldu

ERR_INVALID_TYPE

4023

Geçersiz tür

ERR_INVALID_HANDLE

4024

Geçersiz tanıtıcı

ERR_TOO_MANY_OBJECTS  

4025

Nesne havuzu doldu

Çizelgeler

 

 

ERR_CHART_WRONG_ID

4101

Yanlış çizelge kimliği (tanımlayıcısı)

ERR_CHART_NO_REPLY

4102

Çizelge yanıt vermiyor

ERR_CHART_NOT_FOUND

4103

Çizelge bulunamadı

ERR_CHART_NO_EXPERT

4104

Çizelgede, olayı işleyebilecek bir Uzman Danışman yok

ERR_CHART_CANNOT_OPEN

4105

Çizelge açılma hatası

ERR_CHART_CANNOT_CHANGE

4106

Çizelge periyodunu ve sembolünü değiştirme işlemi başarısız oldu

ERR_CHART_WRONG_PARAMETER

4107

Çizelge ile çalışma fonksiyonu için kullanılan parametrenin hata değeri

ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER

4108

Sayacı başlatma başarısız

ERR_CHART_WRONG_PROPERTY

4109

Yanlış çizelge özelliği tanımlayıcısı

ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED

4110

Ekran görüntüsü oluşturma hatası

ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED

4111

Çizelge boyunca konumlandırma hatası

ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED

4112

Şablon uygulama hatası

ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND

4113

Göstergeyi içeren alt pencere bulunamadı

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD

4114

Çizelgeye gösterge eklerken hata oluştu

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL

4115

Göstergeyi çizelgeden silerken hata oluştu

ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND

4116

Gösterge belirtilen çizelge üzerinde bulunamadı

Grafiksel Nesneler

 

 

ERR_OBJECT_ERROR

4201

Grafiksel nesne ile çalışma hatası

ERR_OBJECT_NOT_FOUND

4202

Grafiksel nesne bulunamadı

ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY

4203

Grafiksel nesne için yanlış tanımlayıcı

ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED

4204

Değere karşılık gelen tarih alınamadı

ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED

4205

Tarihe karşılık gelen değer alınamadı

MarketInfo

 

 

ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL

4301

Bilinmeyen sembol

ERR_MARKET_NOT_SELECTED

4302

Sembol, Piyasa Gözleminde seçilmedi

ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY

4303

Sembol özelliği için yanlış tanımlayıcı

ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN

4304

Son tik zamanı bilinmiyor (hiç tik yok)

ERR_MARKET_SELECT_ERROR

4305

Sembolün Piyasa Gözleminden silinmesinde hata

Geçmişe Erişimi

 

 

ERR_HISTORY_NOT_FOUND

4401

İstenen geçmiş bulunamadı

ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY

4402

Geçmiş özeliğinin tanımlayıcısı yanlış

ERR_HISTORY_TIMEOUT

4403

Geçmiş veri isteğinde zamanaşımı oluştu

ERR_HISTORY_BARS_LIMIT

4404

İstenen çubuk sayısı terminal ayarlarında sınırlandırılmış

ERR_HISTORY_LOAD_ERRORS

4405

Geçmiş veri yüklemesi sırasında hatalar oluştu

ERR_HISTORY_SMALL_BUFFER

4407

Hedef dizi, istenen veriyi depolamak için çok küçük

Global Değişkenler

 

 

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND

4501

Müşteri terminalinin global değişkeni bulunamadı

ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS

4502

Aynı isimde bir müşteri terminali global değişkeni mevcut

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_MODIFIED

4503

Global değişkenler ayarlanmamış

ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTREAD

4504

Global değişken değerlerini içeren dosya okunamadı

ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTWRITE

4505

Global değişken değerlerini içeren dosyaya yazılamadı

ERR_MAIL_SEND_FAILED

4510

Email gönderimi başarısız oldu

ERR_PLAY_SOUND_FAILED

4511

Ses oynatımı başarısız oldu

ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY

4512

Program özelliğinin tanımlayıcısı yanlış

ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY

4513

Terminal özelliğinin tanımlayıcısı yanlış

ERR_FTP_SEND_FAILED

4514

Ftp ile dosya gönderimi başarısız oldu

ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED

4515

Uyarı gönderme başarısız oldu

ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER

4516

Uyarı gönderimi için geçersiz parametre – boş bir dizgi veya NULL değeri SendNotification() fonksiyonuna geçirilmiş

ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS

4517

Terminalin uyarı ayarları hatalı yapılmış (tanımlayıcı belirtilmemiş veya izin durumu ayarlanmamış)

ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT

4518

Uyarı gönderimi çok sık

Özel Gösterge Tamponları

 

 

ERR_BUFFERS_NO_MEMORY

4601

Gösterge tamponlarının dağıtılması için yeterli bellek yok

ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX

4602

Gösterge tamponunun indisi yanlış

Özel Gösterge Özellikleri

 

 

ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY

4603

Özel gösterge özeliğinin tanımlayıcısı yanlış

Hesap

 

 

ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY

4701

Hesap özelliğinin tanımlayıcısı yanlış

ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY

4751

Alım-satım özelliği tanımlayıcısı yanlış

ERR_TRADE_DISABLED

4752

Uzman Danışmanlar ile alım-satım yapmak yasaklanmış

ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND

4753

Pozisyon bulunamadı

ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND

4754

Emir bulunamadı

ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND

4755

İşlem bulunamadı

ERR_TRADE_SEND_FAILED

4756

Alım-satım isteğinin gönderilmesi başarısız oldu

ERR_TRADE_CALC_FAILED

4758

Kar veya teminat değeri hesaplanamadı

Göstergeler

 

 

ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL

4801

Bilinmeyen sembol

ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE

4802

Gösterge oluşturulamıyor

ERR_INDICATOR_NO_MEMORY

4803

Göstergeyi eklemek için yeterli bellek yok

ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY

4804

Bu gösterge başka bir göstergeye uygulanamaz

ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD

4805

Göstergenin çizelgeye uygulanmasında hata

ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND

4806

İstenen veri bulunamadı

ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE

4807

Göstergenin tanıtıcı değeri yanlış

ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS

4808

Göstergedeki parametre sayısı yanlış

ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING

4809

Göstergede hiç parametre yok

ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME

4810

Dizideki ilk parametre, özel göstergenin ismi olmalı

ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE

4811

Gösterge oluşturulması sırasında, dizi içinde geçersiz parametre tipi

ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX

4812

İstenen gösterge tamponunun indisi hatalı

Piyasa Derinliği

 

 

ERR_BOOKS_CANNOT_ADD

4901

Piyasa Derinliği eklenemiyor

ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE

4902

Piyasa Derinliği kaldırılamıyor

ERR_BOOKS_CANNOT_GET

4903

Piyasa Derinliğinden veri alınamıyor

ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE

4904

Piyasa Derinliğinden veri alımı için abonelik hatası

Dosya İşlemleri

 

 

ERR_TOO_MANY_FILES

5001

64 dosyadan fazlası aynı anda açılamaz

ERR_WRONG_FILENAME

5002

Geçersiz dosya ismi

ERR_TOO_LONG_FILENAME

5003

Dosya ismi çok uzun

ERR_CANNOT_OPEN_FILE

5004

Dosya açma hatası

ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR

5005

Okuma için yeterli önbellek alanı yok

ERR_CANNOT_DELETE_FILE

5006

Dosya silme hatası

ERR_INVALID_FILEHANDLE

5007

Bu tanıtıcı değere sahip bir dosya kapatıldı, veya hiç açılmadı

ERR_WRONG_FILEHANDLE

5008

Dosya için yanlış tanıtıcı değer

ERR_FILE_NOTTOWRITE

5009

Dosya yazım amacıyla açılmalıdır

ERR_FILE_NOTTOREAD

5010

Dosya okuma amacıyla açılmalıdır

ERR_FILE_NOTBIN

5011

Dosya, ikili (binary) dosya şeklinde açılmalıdır

ERR_FILE_NOTTXT

5012

Dosya, metin (txt) dosyası şeklinde açılmalıdır

ERR_FILE_NOTTXTORCSV

5013

Dosya, metin (txt) veya CSV dosyası şeklinde açılmalıdır

ERR_FILE_NOTCSV

5014

Dosya, CSV dosyası şeklinde açılmalıdır

ERR_FILE_READERROR

5015

Dosya okuma hatası

ERR_FILE_BINSTRINGSIZE

5016

Dosya ikili biçimde açıldığı için dizgi büyüklüğü belirtilmelidir

ERR_INCOMPATIBLE_FILE

5017

Metin dosyaları dizgi dizileri için olmalıdır, diğer diziler için ikili (binary) dosyalar kullanılmalıdır

ERR_FILE_IS_DIRECTORY

5018

Bu bir dosya değil, bir klasör

ERR_FILE_NOT_EXIST

5019

Dosya mevcut değil

ERR_FILE_CANNOT_REWRITE

5020

Dosya yeniden yazılamaz

ERR_WRONG_DIRECTORYNAME

5021

Dosya yolunun ismi yanlış

ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST

5022

Böyle bir dosya yolu bulunmuyor

ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY

5023

Bu bir dosya, klasör değil

ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY

5024

Klasör kaldırılamaz

ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY

5025

Klasörün kaldırılması başarısız oldu (büyük olasılıkla bir veya iki dosya bloke edilmiş ve kaldırma işlemi başarısız olmuş)

ERR_FILE_WRITEERROR

5026

Kaynağı dosyaya yazma işlemi başarısız oldu

ERR_FILE_ENDOFFILE

5027

Verinin sonraki kısımları CSV dosyasından okunamıyor (FileReadString, FileReadNumber, FileReadDatetime, FileReadBool) dosyanın sonuna ulaşıldı

Dizgi Dönüşümü

 

 

ERR_NO_STRING_DATE

5030

Dizgide tarih yok

ERR_WRONG_STRING_DATE

5031

Dizgideki tarih yanlış

ERR_WRONG_STRING_TIME

5032

Dizgideki zaman yanlış

ERR_STRING_TIME_ERROR

5033

Dizgiyi tarihe çevirme hatası

ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY

5034

Dizgi için yeterli bellek yok

ERR_STRING_SMALL_LEN

5035

Dizgi uzunluğu beklenenden az

ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER

5036

Sayı çok büyük, ULONG_MAX değerinden fazla

ERR_WRONG_FORMATSTRING

5037

Geçersiz biçim dizgisi

ERR_TOO_MANY_FORMATTERS

5038

Biçim belirteçlerinin sayısı, parametrelerden fazla

ERR_TOO_MANY_PARAMETERS

5039

Parametrelerin sayısı, biçim belirteçlerinden fazla

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER

5040

string tipli hatalı parametre

ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE

5041

Konum, dizginin dışında

ERR_STRING_ZEROADDED

5042

Dizginin sonuna 0 eklenmiş, kullanışsız işlem

ERR_STRING_UNKNOWNTYPE

5043

Dizgiye dönüşüm yaparken bilinmeyen veri tipi

ERR_WRONG_STRING_OBJECT

5044

Hasarlı dizgi nesnesi

Dizilerle İşlemler

 

 

ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS

5050

Uyumlu olmayan dizilerin kopyalanması. Dizgi dizisi sadece bir dizgi dizisine kopyalanabilir, aynı şekilde bir sayısal dizi de sadece sayısal diziye kopyalanabilir

ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY

5051

Alınan dizi AS_SERIES şeklinde bildirilmiş ve yeterli büyüklükte değil

ERR_SMALL_ARRAY

5052

Dizi çok küçük, başlangıç konumu dizinin dışında

ERR_ZEROSIZE_ARRAY

5053

Dizinin büyüklüğü sıfır

ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY

5054

Nümerik bir dizi olmalı

ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY

5055

Tek boyutlu bir dizi olmalı

ERR_SERIES_ARRAY

5056

Zaman serileri kullanılamaz

ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY

5057

double tipli bir dizi olmalı

ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY

5058

float tipli bir dizi olmalı

ERR_LONG_ARRAY_ONLY

5059

long tipli bir dizi olmalı

ERR_INT_ARRAY_ONLY

5060

int tipli bir dizi olmalı

ERR_SHORT_ARRAY_ONLY

5061

short tipli bir dizi olmalı

ERR_CHAR_ARRAY_ONLY

5062

char tipli bir dizi olmalı

ERR_STRING_ARRAY_ONLY

5063

Sadece dizgi dizileri

OpenCL İşlemleri

 

 

ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED

5100

OpenCL fonksiyonları bu bilgisayarda desteklenmiyor

ERR_OPENCL_INTERNAL

5101

OpenCL çalışması sırasında bir hata oluştu

ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE

5102

Geçersiz OpenCL işleyici

ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE

5103

OpenCL bağlamı oluşturma hatası

ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE

5104

OpenCL içinde bir çalıştırma kuyruğu oluşturma hatası

ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE

5105

OpenCL programının derlenmesi sırasında hata oluştu

ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME

5106

Kernel ismi çok uzun (OpenCL kernel)

ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE

5107

OpenCL kerneli oluşturma hatası

ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER

5108

OpenCL kerneli için parametrelerin ayarlanması sırasında hata oluştu

ERR_OPENCL_EXECUTE

5109

OpenCL programı çalışma zamanı hatası

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE

5110

OpenCL tamponu için geçersiz büyüklük

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET

5111

OpenCL tamponu içinde geçersiz konum

ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE

5112

OpenCL tamponu oluşturma hatası

ERR_OPENCL_TOO_MANY_OBJECTS

5113

Çok fazla OpenCL nesnesi var

ERR_OPENCL_SELECTDEVICE

5114

OpenCL cihaz seçimi hatası

Veritabanlarıyla çalışma

 

 

ERR_DATABASE_INTERNAL

5120

Dahili veritabanı hatası

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE

5121

Geçersiz veritabanı tanıtıcısı

ERR_DATABASE_TOO_MANY_OBJECTS

5122

Kabul edilebilir maksimum Database nesnesi sayısı aşıldı

ERR_DATABASE_CONNECT

5123

Veritabanı bağlantı hatası

ERR_DATABASE_EXECUTE

5124

İstek yürütme hatası

ERR_DATABASE_PREPARE

5125

İstek oluşturma hatası

ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA

5126

Okunacak daha fazla veri yok

ERR_DATABASE_STEP

5127

Bir sonraki istek girişine geçerken hata oluştu

ERR_DATABASE_NOT_READY

5128

İstek sonuçlarını okumak için veriler henüz hazır değil

ERR_DATABASE_BIND_PARAMETERS

5129

SQL isteğinde parametrelerin otomatik değiştirilmesi başarısız oldu

WebRequest işlemleri

 

 

ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS

5200

Geçersiz URL

ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED

5201

Belirtilen URL ile bağlantı kurulamadı

ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT

5202

Zaman-aşımı oluştu

ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED

5203

HTTP isteği başarısız

Ağ ile İşlemler (soketler)

 

 

ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE

5270

Fonksiyona geçersiz soket tanıtıcısı aktarıldı

ERR_NETSOCKET_TOO_MANY_OPENED

5271

Çok fazla açık soket(maksimum 128)

ERR_NETSOCKET_CANNOT_CONNECT

5272

Uzak ana bilgisayara bağlanılamadı

ERR_NETSOCKET_IO_ERROR

5273

Soketten veri gönderilemedi/alınamadı

ERR_NETSOCKET_HANDSHAKE_FAILED

5274

Güvenli bağlantı kurulamadı (TLS Tokalaşma)

ERR_NETSOCKET_NO_CERTIFICATE

5275

Bağlantıyı koruyan sertifikada veri yok

Özel semboller

 

 

ERR_NOT_CUSTOM_SYMBOL

5300

Kullanıcı-tanımlı bir sembol belirtilmeli

ERR_CUSTOM_SYMBOL_WRONG_NAME

5301

Kullanıcı-tanımlı sembolün ismi geçersiz. Sembol ismi sadece Latin karakterleri ve ".", "_", "&" ve "#" karakterlerini içerebilir, bunların dışındaki noktalama işaretlerini, boşluk ve diğer özel karakterleri içeremez. <, >, :, ", /,\, |, ?, * karakterlerinin kullanılması önerilmez.

ERR_CUSTOM_SYMBOL_NAME_LONG

5302

Kullanıcı-tanımlı sembolün ismi çok uzun. Sembol ismi, sondaki 0 karakteri de dahil olmak üzere 32 karakteri geçemez

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PATH_LONG

5303

Kullanıcı-tanımlı sembolün adresi çok uzun. Adres; "Custom\\", sembol ismi, grup ayraçları ve sondaki 0 karakteri de dahil olmak üzere 128 karakterden fazla olamaz

ERR_CUSTOM_SYMBOL_EXIST

5304

Aynı isimde başka bir sembol mevcut

ERR_CUSTOM_SYMBOL_ERROR

5305

Kullanıcı-tanımlı sembolün oluşturulması, silinmesi veya değiştirilmesi sırasında hata meydana geldi

ERR_CUSTOM_SYMBOL_SELECTED

5306

Piyasa gözleminde seçili olan kullanıcı-tanımlı bir sembolü silmeyi deniyorsunuz

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PROPERTY_WRONG

5307

Kullanıcı-tanımlı sembol için geçersiz özellik

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_ERROR

5308

Kullanıcı-tanımlı sembol özelliği ayarlanırken hatalı parametre kullanıldı

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_LONG

5309

Kullanıcı-tanımlı sembol özelliğinin parametresi için kullanılan dizgi çok uzun

ERR_CUSTOM_TICKS_WRONG_ORDER

5310

Dizideki tikler zamana göre sıralanmamıştır

Ekonomik Takvim

 

 

ERR_CALENDAR_MORE_DATA

5400

Dizi boyutu, tüm değerlerin açıklamalarını elde etmek için yetersizdir

ERR_CALENDAR_TIMEOUT

5401

İstek süresi sınırı aşıldı

ERR_CALENDAR_NO_DATA

5402

Ülke bulunamadı

Veritabanlarıyla çalışma

 

 

ERR_DATABASE_ERROR  

5601

Genel hata

ERR_DATABASE_LOGIC

5602

SQLite dahili mantık hatası

ERR_DATABASE_PERM

5603

Erişim reddedildi

ERR_DATABASE_ABORT

5604

Geri arama prosedürü durdurma istedi

ERR_DATABASE_BUSY

5605

Veritabanı dosyası kilitli

ERR_DATABASE_LOCKED

5606

Veritabanı tablosu kilitli

ERR_DATABASE_NOMEM

5607

İşlemi tamamlamak için yetersiz bellek

ERR_DATABASE_READONLY

5608

Salt okunur veritabanına yazma girişimi

ERR_DATABASE_INTERRUPT

5609

İşlem sqlite3_interrupt() tarafından sonlandırıldı

ERR_DATABASE_IOERR

5610

Disk girdi-çıktı hatası

ERR_DATABASE_CORRUPT

5611

Veritabanı disk görüntüsü bozuk

ERR_DATABASE_NOTFOUND

5612

Sqlite3_file_control()'de bilinmeyen işlem kodu

ERR_DATABASE_FULL

5613

Veritabanı dolu olduğu için ekleme başarısız oldu

ERR_DATABASE_CANTOPEN

5614

Veritabanı dosyası açılamıyor

ERR_DATABASE_PROTOCOL

5615

Veritabanı kilit protokolü hatası

ERR_DATABASE_EMPTY

5616

Sadece dahili kullanım içindir

ERR_DATABASE_SCHEMA

5617

Veritabanı şeması değişti

ERR_DATABASE_TOOBIG

5618

Dizge veya BLOB boyut sınırını aşıyor

ERR_DATABASE_CONSTRAINT

5619

Kısıtlama ihlali nedeniyle durduruldu

ERR_DATABASE_MISMATCH

5620

Veri tipi uyumsuzluğu

ERR_DATABASE_MISUSE

5621

Kütüphanenin yanlış kullanımı

ERR_DATABASE_NOLFS

5622

Kullanılan işletim sistemi işlevleri ana bilgisayar tarafından desteklenmiyor

ERR_DATABASE_AUTH

5623

Yetkilendirme reddedildi

ERR_DATABASE_FORMAT

5624

Kullanılmıyor

ERR_DATABASE_RANGE

5625

Bağlama parametresi hatası, yanlış indeks

ERR_DATABASE_NOTADB

5626

Açılan dosya bir veritabanı dosyası değil

Matris ve Vektör Metotları

 

 

ERR_MATRIX_INTERNAL

5700

Matris/vektör yürütme alt sisteminin iç hatası

ERR_MATRIX_NOT_INITIALIZED

5701

Matris/vektör başlatılamadı

ERR_MATRIX_INCONSISTENT

5702

İşlemdeki matrislerin/vektörlerin boyutları tutarsız

ERR_MATRIX_INVALID_SIZE

5703

Geçersiz matris/vektör büyüklüğü

ERR_MATRIX_INVALID_TYPE

5704

Geçersiz matris/vektör türü

ERR_MATRIX_FUNC_NOT_ALLOWED

5705

Bu matris/vektör için fonksiyon mevcut değil

ERR_MATRIX_CONTAINS_NAN

5706

Matris/vektör sayısal olmayan değer (Nan/Inf) içeriyor

ONNX Modelleri

 

 

ERR_ONNX_INTERNAL

5800

ONNX iç hatası

ERR_ONNX_NOT_INITIALIZED

5801

ONNX Runtime API başlatma hatası

ERR_ONNX_NOT_SUPPORTED

5802

MQL5 tarafından desteklenmeyen özellik veya değer

ERR_ONNX_RUN_FAILED

5803

ONNX Runtime API çalıştırma hatası

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETERS_COUNT

5804

OnnxRun'a geçersiz sayıda parametre iletildi

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER

5805

Geçersiz parametre değeri

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER_TYPE

5806

Geçersiz parametre türü

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER_SIZE

5807

Geçersiz parametre büyüklüğü

ERR_ONNX_WRONG_DIMENSION

5808

Tensör boyutu ayarlanmamış veya geçersiz

ERR_USER_ERROR_FIRST

65536

Kullanıcı tanımlı hatalar bu kodla başlar

Kullanıcı-Tanımlı Hatalar

 

 

ERR_USER_ERROR_FIRST

65536

Kullanıcı tanımlı hatalar bu kod ile başlar

Ayrıca Bakınız

Alım-Satım Sunucusunun Dönüş Kodları