GetLastError

_LastError sistem değişkeninin içeriğine dönüş yapar.

int  GetLastError();

Dönüş değeri

MQL5 programının çalıştırılması sırasında oluşturulan son error değerine dönüş yapar.

Not

Fonksiyon çağrısından sonra _LastError içeriği sıfırlanmaz. Bu değişkeni sıfırlamak için ResetLastError() fonksiyonunu çağırmalısınız.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   MqlRates rates[1]={};   // mevcut çubuk verilerini burada görüntüle
   
//--- kasıtlı olarak uygun olmayan parametrelerle bir fonksiyon çağır
   int res=CopyRates(NULLPERIOD_CURRENT02rates);
   if(res!=2)
      PrintFormat("CopyRates() returned %d. LastError %d"resGetLastError());
 
//--- mevcut çubuk verilerini MqlRates yapısına kopyalamadan önce son hata kodunu sıfırla
   ResetLastError();
//--- fonksiyon doğru çalışmazsa, hata kodu 0'dan farklı olacaktır
   CopyRates(NULLPERIOD_CURRENT01rates);
   Print("CopyRates() error "GetLastError());
     
//--- elde edilen değerlerin dizisini yazdır
   ArrayPrint(rates);
  }

Ayrıca Bakınız

Alım-Satım Sunucusunun Dönüş Kodları