ResetLastError

Önceden tanımlanmış _LastError değişkeninin değerini sıfıra ayarlar.

void  ResetLastError();

Dönüş değeri

Dönüş değeri yok.

Not

GetLastError() fonksiyonunun _LastError değişkenini sıfırlamadığı not edilmelidir. Genellikle ResetLastError() fonksiyonu hata görünümü kontrol edildikten sonra, başka bir fonksiyon çağrılmadan önce çağrılır.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- fonksiyonu çağırmadan önce son hata kodunu sıfırla,
//--- aksi takdirde, GetLastError() bir önceki hata kodunu geri döndürebilir
   long lres=SymbolInfoInteger("123456",SYMBOL_DIGITS);
   PrintFormat("lres=%d  error=%d",lres,GetLastError());
   lres=SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS);
   PrintFormat("lres=%d  error=%d",lres,GetLastError());
   ResetLastError();
   lres=SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS);
   PrintFormat("lres=%d  error=%d",lres,GetLastError());
  }