ResetLastError

Önceden tanımlanmış _LastError değişkeninin değerini sıfıra ayarlar.

void  ResetLastError();

Dönüş değeri

Dönüş değeri yok.

Not

GetLastError() fonksiyonunun _LastError değişkenini sıfırlamadığı not edilmelidir. Genellikle ResetLastError() fonksiyonu hata görünümü kontrol edildikten sonra, başka bir fonksiyon çağrılmadan önce çağrılır.