Comment

Kullanıcı tarafından tanımlanmış bir yorumu çizelgenin sol üst köşesine çıktılar.

void  Comment(
   argument,     // ilk değer
   ...           // sonraki değerler
   );

Parametreler

...

[in]   Virgüllerle ayrılmış herhangi bir değer. Çıktı bilgisini birkaç satıra bölmek için "\n" veya "\r\n" satır atlama işlemleri kullanılır. Parametre sayısı 64'ü geçemez. Giriş yorumlarının toplam uzunluğu (görünmeyen semboller de dahil) 2045 karakteri geçemez (fazla semboller çıktılama sırasında budanır).

Dönüş değeri

Dönüş değeri yok

Not

Diziler Comment() fonksiyonuna geçirilemez. Diziler eleman-eleman girilmelidir.

double tipi veriler, noktadan sonra 16 hanelik kesinliğe kadar, hangi notasyonun daha düzenli olduğuna bağlı olarak bilimsel veya geleneksel biçimlerde çıktılanabilir. float tipi veri, noktadan sonra 5 hane ile çıktılanır. Reel sayıları farklı bir kesinlikte veya ön tanımlı bir biçimde çıktılamak için, DoubleToString() fonksiyonunu kullanın.

bool tipi veriler "true" veya "false" dizgileriyle çıktılanırlar. Tarihler YYYY.MM.DD HH:MM:SS şeklinde gösterilir. Tarihleri başka bir biçimde göstermek için, TimeToString() fonksiyonunu kullanın. color tipi ya R,G,B dizgisi şeklinde yada renk kümesinde bulunan bir renk ismi şeklinde yazılır.

Comment() function does not work during optimization in the Strategy Tester.

Örnek:

void OnTick()
  {
//---
   double Ask,Bid;
   int Spread;
   Ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);
   Bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
   Spread=SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD);
//--- Çıktı değerleri üç satırda
   Comment(StringFormat("Fiyatları göster\nAsk = %G\nBid = %G\nSpread = %d",Ask,Bid,Spread));
  }

Ayrıca Bakınız

ChartSetString, ChartGetString