Sleep

Fonksiyon, mevcut Uzman Danışmanın veya betiğin çalışmasını belirli bir aralık için durdurur.

void  Sleep(
   int  milliseconds      // aralık
   );

Parametreler

milliseconds

[in]  Milisaniye bazında gecikme aralığı.

Dönüş değeri

Dönüş değeri yok.

Not

Sleep() fonksiyonu özel göstergelerde çağrılamaz; göstergeler arayüz iş parçacığının içinde çalıştırılır ve bunu yavaşlatmamalıdırlar. Fonksiyon her 0.1 saniyede için, Uzman Danışman durma bayrağının gömülü kontrolüne sahip olur.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- grafik üzerinde yorum olarak 10'dan 1'e kadar bir geri sayım görüntüle
   for(int i=10i>0 && !IsStopped(); i--)
     {
      Comment(StringFormat("Wait %u seconds",i));
      Sleep(1000);
     }
//--- gelen yoruma komut dosyasının amacını açıklayan bir metin yaz
   string text="This was a test showing how the Sleep() function works";
   string mess="";
   for(int i=0i<(int)text.Length(); i++)
     {
      mess+=ShortToString(text.GetChar(i));
      Sleep(100);
      Comment(mess);
     }
//--- hoşça kal de...
   Sleep(1000);
   for(int i=0i<6i++)
     {
      mess=(i % 2 == 0 ? "" : "  Bye!");
      Comment(mess);
      Sleep(300);
     }
//--- grafik üzerindeki metni sil
   Comment("");
  }