MessageBox

Bir mesaj kutusunu oluşturur, gösterir ve yönetir. Bir mesaj kutusu, bir mesaj, bir başlık ve ön tanımlı işaretlerin ve komut satırlarının bir kombinasyonundan oluşur.

int  MessageBox(
   string  text,             // mesaj metni
   string  caption=NULL,     // kutu başlığı
   int     flags=0           // kutudaki düğmeler kümesini belirler
   );

Parametreler

text

[in]  Çıktılanacak mesaj metni.

caption=NULL

[in]  Kutu başlığında görüntülenecek isteğe bağlı metin. Eğer bu parametre boşsa, kutu başlığında Uzman Danışmanın ismi gösterilir.

flags=0

[in]  Mesaj kutusunun görünümünü ve davranışını belirleyen isteğe bağlı bayraklar. Bayraklar, özel bir bayrak grubunun kombinasyonu olabilir.

Dönüş değeri

fonksiyon başarıyla gerçekleşmişse dönüş değeri, MessageBox() dönüş kodlarından biri olacaktır.

Not

MessageBox() çağrısı, kullanıcının yanıtını beklerken tüm zaman boyunca yürütme iş parçacığını askıya aldığından, fonksiyon özel göstergelerde kullanılamaz. Her bir sembol için tüm göstergeler tek bir iş parçacığında yürütüldüğünden, bu tür bir askıya alma, bu sembol için tüm zaman aralıklarında tüm grafiklerin çalışmasını imkansız hale getirir.

MessageBox() function does not work in the Strategy Tester.