PeriodSeconds

Periyot içindeki saniye sayısına dönüş yapar.

int  PeriodSeconds(
   ENUM_TIMEFRAMES  period=PERIOD_CURRENT      // çizelge periyodu
   );

Parametreler

period=PERIOD_CURRENT

[in] ENUM_TIMEFRAMES sayımından çizelge periyodunun değeri. Eğer parametre belirtilmemişse, programın çalıştığı mevcut çizelge periyodunun saniye sayısına dönüş yapar.

Dönüş değeri

Seçilmiş periyot içindeki saniye değeri.

Örnek:

//--- girdi parametreleri
input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod1 = PERIOD_CURRENT;   // Birinci zaman dilimi
input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod2 = PERIOD_M1;        // İkinci zaman dilimi
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- InpPeriod1 ve InpPeriod2 grafik zaman dilimlerindeki saniye sayısını al
   int sec1=PeriodSeconds(InpPeriod1);
   int sec2=PeriodSeconds(InpPeriod2);
//--- alınan değerleri günlükte görüntüle
   PrintFormat("Seconds in period %s: %lu, in period %s: %lu",TimeframeDescription(InpPeriod1),sec1,TimeframeDescription(InpPeriod2),sec2);
//--- InpPeriod1 grafik zaman dilimine ait bir çubukta InpPeriod2 grafik zaman dilimine ait kaç çubuk bulunduğunu hesapla
   int res=sec1/sec2;
   if(res==0)
      res=1;
//--- elde edilen değeri günlükte görüntüle
   PrintFormat("One bar %s contains %d bars %s",TimeframeDescription(InpPeriod1),res,TimeframeDescription(InpPeriod2));
   /*
  Sonuç:
   Seconds in period M5300in period M160
   One bar M5 contains 5 bars M1
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Zaman dilimi adını geri döndür                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
string TimeframeDescription(const ENUM_TIMEFRAMES period)
  {
   return(StringSubstr(EnumToString(period==PERIOD_CURRENT ? Period() : period), 7));
  }

Ayrıca Bakınız

_Period, Çizelge Zaman Aralıkları, Tarih ve Zaman, Nesnelerin Görünürlüğü