Yaygın Fonksiyonlar

Hiçbir özelleştirilmiş grupta yer almayan genel amaçlı fonksiyonlar burada listelenmiştir.

Fonksiyon

Eylem

Alert

Ayrı bir pencerede bir mesaj gösterir

CheckPointer

Nesne işaretçisinin tipine dönüş yapar

Comment

Çizelgenin sol üst köşesine bir yorumu çıktılar

CryptEncode

Transforms the data from array with the specified method

CryptDecode

Performs the inverse transformation of the data from array

DebugBreak

Hata ayıklamadaki program kırılma noktası

ExpertRemove

Uzman Danışmanı durdurur ve çizelgeden kaldırır

GetPointer

Nesne işaretçisine dönüş yapar

GetTickCount

Sistemin başlatılmasından bu yana geçen milisaniyelerin sayısına dönüş yapar

GetTickCount64

Sistemin başlatılmasından bu yana geçen milisaniyelerin sayısına dönüş yapar

GetMicrosecondCount

Returns the number of microseconds that have elapsed since the start of MQL5-program

MessageBox

Bir mesaj kutusu oluşturur, görüntüler ve yönetir

PeriodSeconds

Periyottaki saniye sayısına dönüş yapar

PlaySound

Bir ses dosyasını oynatır

Print

Günlük içinde bir mesaj görüntüler

PrintFormat

Önceden ayarlanmış biçime uygun olarak, günlük içindeki sembol kümelerini biçimlendirip çıktılar

ResetLastError

Önceden belirlenmiş _LastError değerini sıfır yapar

ResourceCreate

Bir veri setinin temelinde, bir görüntü kaynağı oluşturur

ResourceFree

Dinamik olarak oluşturulmuş kaynağı siler, (bunun için ayrılmış belleği serbest bırakarak)

ResourceReadImage

ResourceCreate() fonksiyonuyla oluşturulan veya derleme sırasında EX5 dosyasına kaydedilen grafiksel kaynaktan veri okur

ResourceSave

Bir kaynağı belirtilen bir dosya içine kaydeder

SetUserError

Ön tanımlı _LastError değişkenini ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error toplamına eşit olan değere ayarlar

SetReturnError

Operasyon tamamlanırken terminal işlemini geri döndüren kodu ayarlar

Sleep

Mevcut Uzman Danışmanın veya betiğin çalışmasını, belirlenen bir aralık boyunca bekletir

TerminalClose

Terminale işlemi tamamlama komutu verir

TesterHideIndicators

Bir EA'da kullanılan displaying/hiding göstergelerinin modunu ayarlar

TesterHideIndicators

Bir EA'da kullanılan displaying/hiding göstergelerinin modunu ayarlar

TesterStatistics

Sınama sonuçlarına dayanarak hesaplanan belirli bir istatistiğin değerine dönüş yapar

TesterStop

Test etme sırasında program operasyonu tamamlanma komutunu verir.

TesterDeposit

Sınama sürecinde para yatırma işlemini taklit eden özel fonksiyon. Bazı para yönetim sistemlerinde kullanılabilir

TesterWithdrawal

Sınama sürecinde para çekme işlemini taklit eden özel bir fonksiyon

TranslateKey

Mevcut giriş dili ve kontrol anahtarının durumuna göre

ZeroMemory

Referansla geçirilen bir değeri sıfırlar. Değişken, yapıcılara sahip olan yapı ve sınıflar hariç her tipte olabilir