ZeroMemory

Referansla geçirilmiş bir değişkeni sıfırlar.

void  ZeroMemory(
   void & variable      // sıfırlama değişkeni
   );

Parametreler

variable

[in] [out]  Sıfırlanmak istenen, referansla geçirilmiş değişken (sıfır değeri ile başlat).

Dönüş değeri

Dönüş değeri yok.

Not

Fonksiyon parametresinin bir dizgi olması çağrı değeri olarak NULL belirtmeye eşdeğerdir.
Basit tipler ve bunların dizileri için, aynı zamanda bu tipleri içeren yapılar/sınıflar için, bu basit bir sıfırlamadır.
Dizgiler ve dinamik diziler içeren nesnelerde, ZeroMemory() her eleman için çağrılır.
const modifier ile korunmayan diziler için bu, tüm elemanların sıfırlanmasıdır.
Karmaşık nesne dizilerinde, ZeroMemory() her eleman için çağrılır.

ZeroMemory(), korunan üyelere veya kalıtıma sahip sınıflara uygulanamaz.