MQL5 ReferansıTarih ve Zaman 

Tarih ve Zaman

Bu, datetime tipi (1 Ocak 1970 tarihinin 0 anından beri geçen saniyeler şeklinde bir sayıyı temsil eden tamsayı tipi) verilerle çalışmak için tasarlanmış bir fonksiyonlar grubudur.

Yüksek kesinlikli sayaçlar düzenleyebilmek için, milisaniye bazında değerler sağlayan GetTickCount() fonksiyonunu kullanın.

Fonksiyon

Eylem

TimeCurrent

Bilinen son sunucu zamanına (son kotasyonun alındığı zamana) datetime biçiminde dönüş yapar

TimeTradeServer

Alım-satım sunucusunun mevcut hesaplanmış zamanına dönüş yapar

TimeLocal

Yerel bilgisayar zamanına datetime biçiminde dönüş yapar

TimeGMT

Müşteri terminalinin çalışmakta olduğu bilgisayarın yerel zamanını kullanarak, Yaz Saati Uygulaması ile, GMT değerine datetime biçiminde dönüş yapar

TimeDaylightSavings

Yaz Saati Uygulamasının değişim işaretine dönüş yapar

TimeGMTOffset

GMT zamanıyla yerel bilgisayar zamanı arasındaki farka, saniye bazında ve Yaz Saati Uygulamasını göz önünde bulundurarak dönüş yapar

TimeToStruct

Bir datetime değişkeninin değerini MqlDateTime yapı tipine dönüştürür

StructToTime

MqlDateTime yapı tipindeki bir değişkenin tipini datetime tipine dönüştürür