Çizelge Zaman-Aralıkları

Çizelgelerde kullanılan tüm zaman dilimleri benzersiz tanıtıcılara sahiptir. PERIOD_CURRENT tanıtıcısı MQL5 programının çalıştırıldığı çizelgenin mevcut periyodunu temsil eder.

ENUM_TIMEFRAMES

Tanıtıcı

Açıklama

PERIOD_CURRENT

Mevcut zaman aralığı

PERIOD_M1

1 dakika

PERIOD_M2

2 dakika

PERIOD_M3

3 dakika

PERIOD_M4

4 dakika

PERIOD_M5

5 dakika

PERIOD_M6

6 dakika

PERIOD_M10

10 dakika

PERIOD_M12

12 dakika

PERIOD_M15

15 dakika

PERIOD_M20

20 dakika

PERIOD_M30

30 dakika

PERIOD_H1

1 saat

PERIOD_H2

2 saat

PERIOD_H3

3 saat

PERIOD_H4

4 saat

PERIOD_H6

6 saat

PERIOD_H8

8 saat

PERIOD_H12

12 saat

PERIOD_D1

1 gün

PERIOD_W1

1 hafta

PERIOD_MN1

1 ay

Örnek:

   string chart_name="test_Object_Chart";
   Print(chart_name," isminde bir Chart (çizelge) nesnesi oluşturalım");
//--- Böyle bir nesne yoksa - oluştur
   if(ObjectFind(0,chart_name)<0)ObjectCreate(0,chart_name,OBJ_CHART,0,0,0,0,0);
//--- Sembolü tanımla
   ObjectSetString(0,chart_name,OBJPROP_SYMBOL,"EURUSD");
//--- Tutturma noktasının X koordinatını ayarla
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_XDISTANCE,100);
//--- Tutturma noktasının Y koordinatını ayarla
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_YDISTANCE,100);
//--- Çizelge genişliğini ayarla
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_XSIZE,400);
//--- Yüksekliği ayarla
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_YSIZE,300);
//--- Zaman aralığını ayarla
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_PERIOD,PERIOD_D1);
//--- Ölçeği ayarla (0'dan 5'e kadar)
   ObjectSetDouble(0,chart_name,OBJPROP_SCALE,4);
//--- Fare ile seçimi devre dışı bırak
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_SELECTABLE,false);

Zaman Serisi tanımlayıcısı #

Zaman serisi tanımlayıcılarıiHighest() ve iLowest() fonksiyonlarında kullanılır. Sayımın değerine eşit olabilirler

ENUM_SERIESMODE

Tanımlayıcı

Açıklama

MODE_OPEN

Açılış fiyatı

MODE_LOW

Düşük fiyat

MODE_HIGH

Yüksek fiyat

MODE_CLOSE

Kapanış fiyatı

MODE_VOLUME

Tik Hacmi

MODE_REAL_VOLUME

Gerçek hacim

MODE_SPREAD

Spread

Ayrıca Bakınız

PeriodSeconds, Periyot, Tarih ve Zaman, Nesnelerin Görünürlüğü