TimeToString

01.01.1970 tarihinden bu yana geçen saniyeleri içeren bir zaman değerini, "yyyy.mm.dd hh:mi" biçimli bir dizgiye dönüştürür.

string  TimeToString(
   datetime  value,                           // sayı
   int       mode=TIME_DATE|TIME_MINUTES      // çıktı biçimi
   );

Parametreler

value

[in]  00:00 1970/01/01'den buyana geçen saniyeler cinsinden zaman.

mode=TIME_DATE|TIME_MINUTES

[in] Ek veri giriş modu. Tek veya birleştirilmiş bayraklar şeklinde olabilir:
TIME_DATE, sonucu "yyyy.mm.dd" şeklinde alır,
TIME_MINUTES, sonucu "hh:mi" şeklinde alır,
TIME_SECONDS, sonucu "hh:mi:ss" şeklinde alır.

Dönüş değeri

Dizgi.

Ayrıca Bakınız

StringToTime, TimeToStruct