DoubleToString

Bir sayısal değeri, metin dizgisine dönüştürür.

string  DoubleToString(
   double  value,      // sayı
   int     digits=8    // noktadan sonraki ondalık hane sayısı
   );

Parametreler

value

[in]  Kayan noktalı (ondalık) değer.

digits

[in]  Kesinlik biçimi. Eğer digits değeri, 0 ve 16 arasında ise, belirtilen ondalık hane sayısıyla, bir sayının metin ifadesi elde edilir. Eğer digits değeri, -1 ve -16 arasında ise, belirtilen ondalık hane sayısıyla, bir sayının bilimsel biçimdeki dizgi ifadesi elde edilir. Tüm diğer durumlarda dizgi değeri, noktadan sonra 8 ondalık hane içerecektir.

Dönüş değeri

Bir sayının, belirtilen çözünürlükte sembollü ifadesini içeren dizgi.

Örnek:

   Print("DoubleToString(120.0 + M_PI) : ",DoubleToString(120.0+M_PI));
   Print("DoubleToString(120.0 + M_PI,16) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,16));
   Print("DoubleToString(120.0 + M_PI,-16) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,-16));
   Print("DoubleToString(120.0 + M_PI,-1) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,-1));
   Print("DoubleToString(120.0 + M_PI,-20) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,-20));

Ayrıca Bakınız

NormalizeDouble, StringToDouble