Alım-Satım Sinyalleri

Bu fonksiyon grubu alım-atım sinyallerini yönetebilmek için tasarlanmıştır. Fonksiyonlar ile şunlar yapılabilir:

  • kopyalanabilir alım-satım sinyalleri hakkında bilgi edinme,
  • sinyal kopyalama ayarlarının alınması ve ayarlanması,
  • MQL5 fonksiyonları kullanarak sinyallere abone olma veya aboneliği sonlandırma.

Fonksiyon

Eylem

SignalBaseGetDouble

Seçilen sinyalin double tipli bir özelliğine dönüş yapar

SignalBaseGetInteger

Seçilen sinyalin tamsayı tipli bir özelliğine dönüş yapar

SignalBaseGetString

Seçilen sinyalin string tipli bir özelliğine dönüş yapar

SignalBaseSelect

Terminalde mevcut olan sinyaller arasından çalışılacak sinyali seçer

SignalBaseTotal

Terminaldeki mevcut sinyallerin toplam sayısına dönüş yapar

SignalInfoGetDouble

Sinyal kopyalama ayarlarının double tipli bir özelliğine dönüş yapar

SignalInfoGetInteger

Sinyal kopyalama ayarlarının tamsayı tipli bir özelliğine dönüş yapar

SignalInfoGetString

Sinyal kopyalama ayarlarının string tipli bir özelliğine dönüş yapar

SignalInfoSetDouble

Sinyal kopyalama ayarlarının double tipli bir özelliğinin değerini ayarlar

SignalInfoSetInteger

Sinyal kopyalama ayarlarının double tipli bir özelliğine dönüş yapar

SignalSubscribe

Bir alım-satım sinyaline abone olur

SignalUnsubscribe

Aboneliği sonlandırır