Void Tipi ve NULL Sabiti

Sözdizim açısından void tipi; char, uchar, bool, short, ushort, int, uint, color, long, ulong, datetime, float, double ve string tipleri ile birlikte temel tiplerden biridir. Bu tip, ya fonksiyonun herhangi bir değere dönüş yapmadığını belirtmek için, ya da parametre olarak fonksiyon parametrelerinin olmadığını göstermek için kullanılır.

Ön tanımlı sabit değişken NULL void tipindedir. Diğer temel tipteki değişkenlere dönüşüm olmaksızın atanabilir. Temel tip değişkenlerinin NULL değeri ile karşılaştırılmalarına izin verilir.

Örnek:

//--- Eğer dizgi başlatılmamışsa, ön tanımlı değeri buna ata
if(some_string==NULL) some_string="boş";

NULL aynı zamanda new operatörü ile oluşturulmuş nesne işaretçileri ile de karşılaştırılabilir.

Ayrıca Bakınız

Değişkenler, Fonksiyonlar