DatabaseFinalize

DatabasePrepare()'da oluşturulan isteği kaldırır.

void  DatabaseFinalize(
   int  request      // DatabasePrepare'da elde edilen istek tanıtıcı değeri
   );

Parametreler

database

[in]  DatabasePrepare()'da elde edilen istek tanıtıcı değeri.

Geri dönüş değeri

Yok.

Not

Eğer tanıtıcı geçersizse, fonksiyon ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE hatası verir. Hatayı GetLastError() kullanarak kontrol edebilirsiniz.

Ayrıca bakınız

DatabasePrepare, DatabaseExecute