DatabaseClose

Veritabanını kapatır.

void  DatabaseClose(
   int  database      // DatabaseOpen'da elde edilen veritabanı tanıtıcı değeri
   );

Parametreler

database

[in] DatabaseOpen()'da elde edilen veritabanı tanıtıcı değeri

Geri dönüş değeri

Yok.

Not

DatabaseClose çağrıldıktan sonra, veritabanına yapılan tüm isteklerin tanıtıcı değerleri otomatik olarak kaldırılır ve geçersiz hale gelir.

Eğer tanıtıcı geçersizse, fonksiyon ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE hatası verir. Hatayı GetLastError() kullanarak kontrol edebilirsiniz.

Ayrıca bakınız

DatabaseOpen, DatabasePrepare