DatabaseColumnDouble

Geçerli kayıttan double tipi değeri elde eder.

bool  DatabaseColumnDouble(
   int      request,     // DatabasePrepare'da elde edilen istek tanıtıcı değeri
   int      column,      // istekteki alan indeksi
   long&    value        // değeri elde etmek için değişkene olan referans
   );

Parametreler

request

[in] DatabasePrepare()'da elde edilen istek tanıtıcı değeri.

column

[in]  İstekteki alan indeksi. Alan numaralandırma sıfırdan başlar ve DatabaseColumnsCount() - 1 değerini aşamaz.

value

[out]  Alan değerini yazmak için değişkene olan referans.

Geri dönüş değeri

Başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Hata kodunu almak için GetLastError() kullanın, olası yanıtlar şunlardır:

  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – geçersiz istek tanıtıcı değeri;
  • ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126)  – 'column' indeksi DatabaseColumnsCount() -1 değerini aşıyor.

Not

Değer, yalnızca 'istek' için önceden en az bir DatabaseRead() çağrısı yapılmışsa elde edilebilir.

Sonraki kayıttaki değeri okumak için, önceden DatabaseRead()'i çağırın.

Ayrıca bakınız

DatabasePrepare, DatabaseColumnsCount, DatabaseColumnType, DatabaseColumnName