StringToShortArray

Bu fonksiyon, bir dizgiyi sembol bazında, ushort tipli bir dizinin belirtilen alanına kopyalar ve ardından, kopyalanan eleman sayısına dönüş yapar.

int  StringToShortArray(
   string  text_string,     // kaynak dizgisi
   ushort& array[],         // dizi
   int     start=0,         // dizideki başlangıç konumu
   int     count=-1         // sembollerin sayısı
   );

Parametreler

text_string

[in]  Kopyalanacak dizgi

array[]

[out] ushort tipi dizi (analog wchar_t tipi).

start=0

[in]  Kopyalamanın başlayacağı konum. Varsayılan olarak - 0.

count=-1

[in]  Kopyalanacak dizi elemanlarının sayısı. Sonuç dizgisinin uzunluğunu tanımlar. Ön tanımlı değer -1'dir, yani dizinin sonuna kadar veya terminal 0'a kadar kopyalama yapılacağı anlamına gelir. "Terminal 0" da ayrıca diziye kopyalanacaktır, bu durumda dinamik dizinin büyüklüğü, dizgi büyüklüğü için gerekli olan alan için artırılabilir. Eğer dinamik dizinin büyüklüğü dizgi büyüklüğünü aşarsa, dizi büyüklüğü azaltılmayacaktır.

Dönüş değeri

Kopyalanan eleman sayısı.

Ayrıca Bakınız

ShortArrayToString, StringToCharArray, Kod Sayfasının Kullanımı