ShortToString

Sembol kodunu (unicode) tek-sembollü dizgiye dönüştürür ve sonuç dizgisine dönüş yapar.

string  ShortToString(
   ushort  symbol_code      // sembol
   );

Parametreler

symbol_code

[in]  Sembol kodu. Sembol kodunun yerine bir sembolü veya Unicode tablosundaki sembole karşılık gelen 2-baytlık onaltılık kodu içeren bir sözcük dizgisi kullanabilirsiniz.

Dönüş değeri

Dizgi.

Ayrıca Bakınız

StringToInteger