StringToColor

"R,G,B" dizgisini veya bir renk ismini içeren dizgiyi color tipi değere dönüştürür.

color  StringToColor(
   string  color_string      // rengin dizgi şeklinde ifadesi
   );

Parametreler

color_string

[in]  "R,G,B" tipli bir rengin veya ön tanımlı Web-renklerinden birinin isminin dizgi şeklindeki temsili.

Dönüş değeri

Renk değeri.

Örnek:

   color str_color=StringToColor("0,127,0");
   Print(str_color);
   Print((string)str_color);
//--- rengi biraz değiştir
   str_color=StringToColor("0,128,0");
   Print(str_color);
   Print((string)str_color);

Ayrıca Bakınız

ColorToString, ColorToARGB