CharToString

Bir sembol kodunu, tek karakterlik bir dizgiye dönüştürür.

string  CharToString(
   uchar  char_code      // sembol kodunun sayısal değeri
   );

Parametreler

char_code

[in]  ANSI sembolünün kodu.

Dönüş değeri

Bir ANSI sembollü dizgi.

Ayrıca Bakınız

StringToCharArray, ShortToString, StringGetCharacter