ColorToString

Renk değerini, "R,G,B" biçimli bir dizgiye dönüştürür.

string  ColorToString(
   color  color_value,     // renk değeri
   bool   color_name       // renk ismini göster veya gösterme
   );

Parametreler

color_value

[in]  color tipi değişkendeki renk değeri.

color_name

[in]  Renk ismine dönüş yapılması gerektiğinin işareti - rengin ismi daha önce tanımlanmış olan renk sabitlerinden biriyle aynıysa.

Dönüş değeri

Rengin "R,G,B" biçiminde dizgi olarak temsili; burada R, G ve B değerleri, dizgiye dönüştürülen, 0-255 arası ondalık sabitlerdir. parametre color_name=true şeklinde ayarlanmışsa, renk değerini renk ismine dönüştürmeyi deneyecektir.

Örnek:

   string clr=ColorToString(C'0,255,0'); // yeşil renk
   Print(clr);
 
   clr=ColorToString(C'0,255,0',true);   // renk sabitini al
   Print(clr);

Ayrıca Bakınız

StringToColor, ColorToARGB