StringToDouble

Bir sayının sembol temsilini içeren bir dizgiyi, double tipi bir sayıya dönüştürür.

double  StringToDouble(
   string  value      // dizgi
   );

Parametreler

value

[in] Bir sayının sembol temsilini içeren dizgi.

Dönüş değeri

double tipli değer.

Ayrıca Bakınız

NormalizeDouble, Reel tipler (double, float), Tiplerin dönüşümü