StringToTime

"yyyy.mm.dd [hh: mi]" biçimindeki saat ve/veya tarihi içeren dizgeyi datetime tip numarasına dönüştürür.

datetime  StringToTime(
   const string  time_string      // tarih dizgesi
   );

Parametreler

time_string

[in]  Belirtilen biçimlerden birindeki dizge:

  •  "yyyy.mm.dd [hh:mi]"
  •  "yyyy.mm.dd [hh:mi:ss]"
  •  "yyyymmdd [hh:mi:ss]"
  •  "yyyymmdd [hhmiss]"
  •  "yyyy/mm/dd [hh:mi:ss]"
  •  "yyyy-mm-dd [hh:mi:ss]"

Geri dönüş değeri

01.01.1970 tarihinden beri geçen saniye sayısını içeren datetime tip değeri.

Not

Tarih ve saat arasındaki tüm boşluk ve çizelgeleme karakterlerinin bölümü, StringToTime() fonksiyonunu çağırmadan önce ilave time_string işlemini önlemek için tek bir boşluk olarak kabul edilir.

Ayrıca bakınız

TimeToString, TimeToStruct