IntegerToString

Bu fonksiyon, tam-sayı tipli bir değeri, belirtilen uzunluktaki bir dizgiye kopyalar ve elde edilen dizgiye dönüş yapar.

string  IntegerToString(
   long    number,              // sayı
   int     str_len=0,           // sonuç dizgisinin uzunluğu
   ushort  fill_symbol=' '      // dolgu sembolü
   );

Parametreler

number

[in]  Dönüştürülecek sayı.

str_len=0

[in]  Dizgi uzunluğu. Sonuç dizgisinin uzunluğu belirtilenden daha büyükse, dizgi budanır. Eğer daha küçükse, dizginin soluna dolgu sembolleri eklenir.

fill_symbol=' '

[in]  Dolgu sembolü. Varsayılan olarak bir boşluktur.

Dönüş değeri

Dizgi.

Ayrıca Bakınız

StringToInteger