CharArrayToString

Uchar tipli bir dizinin bir kısmını, bir dizgiye kopyalar.

string  CharArrayToString(
   uchar  array[],              // dizi
   int    start=0,              // dizideki başlangıç konumu
   int    count=-1              // sembollerin sayısı
   uint    codepage=CP_ACP      // kod sayfası
   );

Parametreler

array[]

[in]  uchar tipi dizi.

start=0

[in]  Kopyalamanın başlayacağı pozisyon. ön tanımlı olarak 0 kullanılır.

count=-1

[in]  Kopyalanacak dizi elemanlarının sayısı. Sonuç dizgisinin uzunluğunu tanımlar. Varsayılan değer, -1'dir, dizinin sonuna kadar veya terminal 0'a kadar anlamına gelir.

codepage=CP_ACP

[in]  Kod sayfasının değeri. Uygun sabitleri sağlayan, en çok kullanılan kod sayfaları için.

Dönüş değeri

Dizgi.

Ayrıca Bakınız

StringToCharArray, ShortArrayToString, Kod Sayfasının Kullanımı