StringToInteger

Bir sayının sembol temsilini içeren bir dizgiyi, long (tamsayı) tipi bir sayıya dönüştürür.

long  StringToInteger(
   string  value      // dizgi
   );

Parametreler

value

[in]  Bir sayıyı içeren dizgi.

Dönüş değeri

long tipli değer.

Ayrıca Bakınız

IntegerToString, Reel tipler (double, float), Tiplerin dönüşümü